Turun ammattikorkeakoulun WoHealth-hankkeessa opiskelijat toteuttivat maahanmuuttajanaisille tukihenkilökoulutuksen. Samalla kehitettiin toimintamalli ja opas koulutuksen tueksi. Mallia pilotoitiin Opetuskoti Mustikassa. Pilotoinnin jälkeen…