Miten maailmaa mullistavat muutokset näkyvät työn käsitteessä? Millainen asema taiteilijalla ja taidetyöllä on muuttuvassa maailmassa? Näiden kysymysten kautta kiinnostuin taidetyöstä…