Projekteja on toteutettu läpi historian, mutta onko etätyöskentelyn yleistyminen vaikuttanut niiden toteutukseen tai tulokseen? Entä minkälaisia vaikutuksia etätyöskentely on projektille…