Globaalien muutosten ravistellessa yhteiskuntarakenteita sekä yritystoiminnan perusteita nousee pintaan liiketoiminnan peruspilarit ja se, miten yritykset jatkuvan kasvun sijaan ylipäätään selviytyvät…