Psykofyysinen ihminen tarvitsee merkityksellisen elämän edellytykseksi mahdollisuuden erilaisille kohtaamisille ja kokemuksille koko elinkaarensa ajan, myös asuessaan vanhusten palvelukeskuksessa. Vanhuspalveluorganisaatioihin on…