Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Vankilan perhetyön tueksi suunniteltu taidepajamalli lisää laitoksessa olevien yhdenvertaisuutta toimia visuaalisen kulttuurin kentällä.  Yhdessäolo…