Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Kuntoutuksen ja liikunnan integraatioverkosto toimii sujuvasti ja tekee hyvää ympäri Suomen

28.04.2022

Verkostomainen työskentelytapa moninkertaistaa mahdollisuudet. Eri toimijoiden vahvuudet tuodaan samaan pöytään, jolloin tulosta syntyy pienemmällä ponnistuksella useammalle. Yksin tekemisen ajasta on siirrytty yhteisten ajatusten törmäyttämiseen.

Kuntoutuksen ja liikunnan integraation verkostokokous 31.3.–1.4.2022 Rovaniemellä muistutti verkostotyön herkullisuudesta, hyödyllisyydestä ja intohimosta tulosten saavuttamiseksi. Lapin ammattikorkeakoulu isännöi kokousta, jonka tavoitteena oli pitää yllä liekkiä Kuntoutuksen ja liikunnan integraation ydinosaamisen laadukkaaseen toteuttamiseen. Kokoontuminen antoi mahdollisuuden palata ajassa taaksepäin, jotta pystyimme myös arvioimaan sitä, mitä olemme tähän mennessä saavuttaneet.

Verkostokokouksessa pääsimme keskustelemaan esimerkiksi Santasport Lapin Urheiluopiston yhteydessä Comeback Centeriä johtavan alppihiihtäjä Tanja Poutiaisen kanssa siitä, miten vamman voi kääntää mahdollisuudeksi ja Urheiluakatemian johtaja Reijo Jylhän kanssa pedagogiikan merkityksestä taidon oppimisessa, urheiluvalmennuksessa ja kuntoutuksessa.

Verkostotyö edellyttää luottamusta toisiin – yhdessä saavutetaan enemmän

Verkostot eivät synny itsestään. Tarvitaan yhteinen tavoite, tavoitteeseen sitoutumista ja luottamusta toisiin. Sitoutuminen ja luottamus ovat vuorovaikutuksessa: sitoutuminen lisää luottamusta, ja luottamus vahvistaa sitoutumista (Järvensivu, Nykänen & Rajala 2010). Kuntoutuksen ja liikunnan integraation verkoston toiminta on yli neljä vuotta alkanut sitoutuneista toimijoista, jotka ovat luottaneet toisiinsa. Tähtäimenä oli silloin uuden Master-koulutuksen ydinosaamisen verkostomainen toteutustapa. Yhteistyö aloitettiin Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Rovaniemellä sijaitsevien ammattikorkeakoulujen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehittävien fysioterapia- ja liikunta-alan asiantuntijoiden kesken.

Kuntoutuksen asiantuntijat ovat aina työskennelleet
moniammatillisessa verkostossa yhteisen tavoitteen eteen.

Neljän vuoden aikana verkosto on rakentanut tutkinnolle ydinosaamisen tavoitteet ja sisällöt, muodostanut uuden Master-koulutuksen opetussuunnitelman, pyörittänyt yhden 30 opintopisteen verkostototeutuksen kertaalleen läpi ja aloittanut toisen kierroksen viime syksynä. Tutkintoon johtavana koulutuksena Kuntoutuksen ja liikunnan integraation verkostototeutuksena tuotettu tutkinto oli tänä keväänä kolmannen kerran hakukohteena Turussa ja ensimmäisen kerran LAB-ammattikorkeakoulussa. Hyvään ja ajankohtaiseen toteutukseen hakijoita riitti jälleen hyvin molemmissa ammattikorkeakouluissa.

Kuntoutuksen asiantuntijat ovat aina työskennelleet moniammatillisessa verkostossa yhteisen tavoitteen eteen. Sama tapahtuu parhaimmillaan liikunta- ja urheiluvalmennuksessa. Jotta asiakas tai urheilija saavuttaa tavoitteensa parhaalla mahdollisella tavalla, edellytetään hyvää yhteistyötä usean eri asiantuntijan kanssa. Monialainen yhteisen päämäärän eteen työskentely on tässä verkostossa toimijoille tuttua.

Erilaiset alueet ja strategiset painopisteet mahdollistavat uuden ajattelun

Kuntoutuksen ja liikunnan integraation verkosto muodostuu maantieteellisesti ja organisaatioiden strategiset painopisteet huomioiden hyvin erilaisista alueista, joilla kullakin on omat ominaispiirteensä. Tätä on hyödynnetty koulutuksen sisältöjen kehittämisessä ja törmäytetty aiemmin erillään olleita toimintatapoja. Kuntoutuksessa ja liikunnassa on paljon yhdyspintoja.

Turun alueella sekä ammattikorkeakoulun että Turun kaupungin strategian mukaisesti painotetaan lasten ja nuorten tervettä liikettä, liikuntaa sekä kuntoutusta. Lasten ja nuorten liikunnan osaamiskeskus mahdollistaa myös lähiverkoston tutkimustiedon tuomisen opetukseen. Toimintakyvyltään moninaisista, terveistä ja liikkuvista lapsista voi kasvaa terveitä aikuisia, osasta huippu-urheilijoita. Tähän asiaan pureudutaan Turun ammattikorkeakoulun tarjoamassa opintokokonaisuudessa.

Lapin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajakoulutuksen nivoutuminen Santasport Lapin Urheiluopiston lukuisiin liikuntaa ja kuntoutusta edistäviin toimenpiteisiin opiskelijayhteistyönä sekä yritysyhteistyönä on omaleimaista. Erityistä on vahva oppilaitos – ja yritysyhteistyö taitoon liittyvien teemojen ympärillä. Taidon oppiminen ja opettaminen ovat välttämättömiä osa-alueita kuntoutuksessa ja liikunnassa.

Henkilöitä keskustelemassa pöydän äärellä. Pöydällä tietokoneita.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti ja siellä toteutettava kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen sekä digitaliseen kuntoutukseen keskittyminen pitävät tämän verkoston yhteydessä esimerkiksi EU:n rahoituskanavien digitalisaation prioriteetteihin. Digitaalisuus ja etäohjaus kuntoutuksessa ja liikunnassa ovat nousseet pandemian myötä nopeammin kansalaisten tietoisuuteen kuin kukaan olisi voinut hetki sitten vielä uskoakaan.

Savonia-ammattikorkeakoulun vahva paneutuminen gerontologiseen kuntoutukseen ja liikunnan hyödyntämiseen ikääntyneiden toimintakyvyssä ja kuntoutuksessa tuottaa verkosto-opinnoille ja tutkimukselle elämän mittaisen näkökulman. Ikääntyminen ei ole ”pelkkää alamäkeä”, kun kuntoutuksen ja liikunnan osaajien koulutuksesta huolehditaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ympäristön hyödyntäminen kuntoutuksessa ja liikunnassa nivovat yhteen tärkeitä vihreän siirtymän, ihmisen ja ympäristön välisen tärkeän vuorovaikutuksen merkitystä kuntoutuksen ja liikunnan teemoissa

LAB-ammattikorkeakoulun vahva osaaminen palvelumuotoiluun liittyvässä asiantuntijuudessa muodostavat yhdistelmän, jonka parissa on helppo viihtyä, innovoida ja kehitellä uusia huimia ideoita. Palvelumuotoilun strukturoituja menetelmiä on jo hyödynnetty mm. Turun ammattikorkeakouluun Kuntoutuksen ja liikunnan Master-opiskelijoiden kehittämistöissä

Verkostotyö on dynaamista ja avaa uusia mahdollisuuksia

Tapasimme Rovaniemellä lukuisan määrän ihmisiä, jotka työskentelevät liikunnan, kuntoutuksen ja urheilun parissa. Liikunta, urheilu ja kuntoutus ovat asioita, joissa on hyvin paljon yhtymäkohtia.

Poutiaisen lanseeraama ”vamma on mahdollisuus” -ajatus sopii myös verkoston toimintaan. On väistämätöntä, että verkostoissa tapahtuu uudistumista, henkilöt vaihtuvat, vanhaa tietoa ja osaamista poistuu, mutta näiden tapahtumien ei tarvitse merkitä työskentelyn loppumista vaan mahdollisuutta hyödyntää tilanne verkoston eduksi. Uudet toimijat nostavat esille tuoreita kysymyksiä, tuovat mukaan ajankohtaista osaamista ja muokkaavat verkoston tavoitteita jälleen uuden näköisiksi.

Verkostomainen työskentely mahdollistaa uuden ajattelun.

Yhteinen tapaaminen jo ”vanhoiksi tutuiksi” tulleiden verkoston jäsenten kanssa uudessa ympäristössä nosti ilmoille ajatuksia yhteisestä tutkimushankkeesta. Yhteistyö ihmisten kanssa, joiden kanssa on työskennellyt jo useamman vuoden, tuntuu luontevalta. Verkostomainen työskentely mahdollistaa uuden ajattelun, ja ihmettelevät kysymykset hyvässä työilmapiirissä vievät ideoita eteenpäin.

Päätimme, että Kuntoutuksen ja liikunnan integraation ydinosaamisen sisältöjä uudistetaan vähitellen, mutta verkoston uutena tavoitteena on yhteisen kuntoutukseen ja liikuntaan sekä urheiluun liittyvän tutkimushankkeen valmisteleminen. Ja sitä ei valmistella pikkuhiljaa, sillä innokkaita yhteydenottoja tähän verkostoon liittymisestä on jo tullut!

 

Kuntoutuksen ja liikunnan integraatioverkosto

Turun ammattikorkeakoulu on ollut aloitteellinen vuodesta 2018 toimineessa Kuntoutuksen ja liikunnan integraation verkoston rakentamisessa. Verkosto on rakentanut Master tutkinnon yhteistoteutuksena. Verkostoa koordinoi vuoden 2022 kevääseen asti Turun ammattikorkeakoulu.

Verkostomaisen työtavan mukaan koordinointivastuuta kierrätetään, ja nyt ohjausryhmän puheenjohtajuus tulee LAB-ammattikorkeakoulusta. Muita mukana olevia ammattikorkeakouluja ovat Jyväskylän, Seinäjoen, Savonian ja Lapin ammattikorkeakoulut.

Yhteistoteutuksessa on tuotettu 30 opintopisteen verkko-opintokokonaisuus liikunnan ja kuntoutuksen integraation teemasta. CampusOnlinessa tarjolla olevia opintojaksoja voi opiskella yksittäisinä opintojaksoina tai 90 opintopisteen tutkintoon tähdäten.

Lähteet:

Järvensivu, T., Nykänen, K., Rajala, R. 2010. Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla. Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

Kuvat: Niina Katajapuu

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *