Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Löydettävyys Googlessa ja tarkka kohdentaminen ovat olennaisia pienyrittäjän digimarkkinoinnissa

21.03.2023

Pienille yrityksille on tärkeää, että niiden verkkosivut löytyvät hakukoneista eli käytännössä Googlesta. Yrityksen verkkosivujen löydettävyys paranee, kun yritys panostaa hakukoneoptimointiin.

Haku- eli avainsanoista puhutaan paljon, koska niiden avulla yrityksen verkkosivut nousevat esille Googlen maksuttomissa hakutuloksissa. Siksi yrityksen pitää valita oikeat hakusanat. Verkkosivut kannattaa optimoida myös teknisesti, mihin kannattaa käyttää ammattilaisen apua.

Lisäksi yritys voi tehdä maksullista mainontaa Google Ads -työkalulla, joka lisää näkyvyyttä. igimarkkinointia voi tehdä sosiaalisen median kanavissa maksuttomasti ja maksullisesti sekä maksettujen bannereiden avulla esimerkiksi uutismedioiden sivustoilla.

Meltwaterin ”The State of Social Media 2023” -selvityksen mukaan 46,5 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä digimarkkinointiin käyttämäänsä budjettia vuonna 2023. Yritykset kertovat käyttävänsä markkinointisummista noin 34 prosenttia sosiaaliseen mediaan.

Määrittele ostajapersoona

Digitaalinen markkinointi aloitetaan kohderyhmän selvittämisestä. Turun ammattikorkeakoulun lehtori Jaana Merikallio pitää erittäin hyvänä keinona määritellä yrityksen ostajapersoona, jota ajatellen kannattaa suunnitella hakukoneptimointi ja hakusanat.

– Yritys miettii ja haastattelee kohderyhmänsä edustajia selvittääkseen, minkälainen on sen tyypillinen ostajapersoona ja miten hän käyttäytyy digitaalisessa ympäristössä. Kilpailu etusivun hakutulosnäkyvyydestä on kovaa, ja oikeisiin hakusanoihin keskittyminen on hyvin tärkeää. Nämä sanat liittyvät ostajapersoonalle oleellisiin asioihin, Turun ammattikorkeakoulun lehtori Jaana Merikallio sanoo.

– Kun yritys rakentaa ostajapersoonansa huolella selvittäen, mitkä ovat ostajapersoonan tavoitteet ja pulmat, yritys ymmärtää myös, mitä avainsanoja ostajapersoona käyttää googlatessaan, hän jatkaa.

Ostajapersoonien kautta yritys voi segmentoida omaa asiakaskuntaansa ja tarkastella, minkälaisia medioita se käyttää ja missä kanavissa se liikkuu.

Koska pienillä yrityksillä on rajallinen määrä resursseja, kannattaa keskittyä asiakkaiden – eli ostajapersoonien – suosituimpiin kanaviin. Yrityksen kannattaa valikoida tarkkaan, missä se on mukana.

– Kohderyhmien käyttäytyminen muuttuu, joten niitä kannattaa aktiivisesti seurata. Jos asiakkaat eivät enää juuri käytä esimerkiksi Facebookia, voi sen jättää pois.

Rakenna verkkosivu konversio-optimoinnin näkökulmasta

Olipa kyseessä Google, sosiaalinen media, bannerimainonta tai uutiskirje, ovat yrityksen verkkosivustot avainasemassa, koska kävijöitä ohjataan mainonnan ja muiden digitaalisten kanavien kautta yrityksen kotisivuille ja markkinoitavan palvelun ääreen.

Konversio-optimoinnin näkökulmasta verkkosivu rakennetaan niin, että se saa mahdollisimman monet sivun vierailijat toteuttamaan yrityksen sivuilleen asettamia liiketoiminnallisia tavoitteita.

– Verkkosivujen myynnillisyys ja helppokäyttöisyys ovat avainasemassa. Call to Actionilla (CTA) eli toimintakehotteella on myös iso rooli halutun konversion saavuttamisessa. Sen avulla kerrotaan selkeästi, mitä kävijän halutaan tekevän.

Konversio-optimointi alkaa jo hakukoneoptimoinnista tai -mainonnasta. On olennaista, että potentiaalinen asiakas päätyy hakutulossivulta oikealle sivulle. Hänenpitää löytää sivuilta se palvelu, jota hän on etsimässä.

Tehosta näkyvyyttä Google-mainonnalla

Jos yrityksen sisällöt eivät nouse hakutuloksissa oman sisällön avulla, voi yritys tehostaa mainontaa maksullisella Google Ads -hakusanamainonnalla. Myös Googlemainonnassa hyvät hakusanat ovat tärkeitä. Jokainen klikkaus maksaa yritykselle, joten hyvillä avainsanoilla voi välttää turhat klikkaukset ja saada omille sivuille oikeat kävijät.

Mitä paremmin mainos osuu googlaajan tarpeisiin, sitä laadukkaampi kävijä ja mahdollinen asiakas on yrityksen sivustolle.

– Klikkauksen hintaan vaikuttaa moni asia, esimerkiksi se, miten hyvin yrityksen sivusto on optimoitu. Lisäksi hintaan vaikuttaa se, miten kilpailtu avainsana on. Hintaan vaikuttaa myös yrityksen aiempi suoriutuminen mainoskampanjoissa eli se, minkälaista CTR:ää (click through rate) eli klikkiprosenttia mainoksista voi odottaa ja minkälainen on kävijäkokemus laskeutumissivustosta.

Google Ads -työkalu on helppokäyttöinen ja siinä on mahdollisuus asettaa maksimihinta sille, mitä on valmis maksamaan yhdestä klikkauksesta. Lisäksi kampanjalle voi asettaa päiväkohtaisen budjetin, jolloin koko budjetti ei hupene yhdessä päivässä.

– Jos maksimiklikkihinnan vetää tiukaksi, eivät mainokset välttämättä nouse hyville paikoille. Pitää myös seurata ja katsoa, miten mainostekstit toimivat. Kannattaa lähteä aluksi pienesti liikkeelle muutamalla, harkitulla avainsanalla ja testata niitä, Merikallio kehottaa.

Suunnittele hakusanamainonta oikein

Hakusanamainonnassa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  1. Millä avainsanoilla yritys haluaa tulla löydetyksi eli millä avainsanoilla yrityksen mainokset tulevat näkyviin. Käyttämällä negatiivisia avainsanoja voi myös sulkea pois haut, joilla ei halua tulla löydetyksi ja välttää näin turhat klikkaukset. Yritysten kannattaa käyttää hakusanatyökaluja, joita on useita erilaisia ja maksuttomia, esim. Google Keyword Planner.
  2. Mainostekstin määrä on rajallinen. Siitä huolimatta sen pitää herättää huomiota, puhutella asiakasta ja käyttää toimintakehotteita, mitä hänen kannattaisi tehdä. Asiakasta kannattaa kehottaa tarttumaan vaikkapa tarjoukseen.
  3. Varmista, että kävijä päätyy mainoksesta oikealle sivulle.

– Usein näkee mainoksia, joita klikkaamalla päätyy esimerkiksi yrityksen etusivulle eikä mainostettuun palveluun. Jos näin käy, potentiaalinen asiakas turhautuu ja saattaa poistua saman tien, ja yritys päätyy maksamaan turhista klikkauksista, Merikallio sanoo.

Näkyvyys somessa vaatii aktiivisuutta

Somessa pitää olla aktiivinen ja tuottaa sisältöä, suositus on monta kertaa viikossa. Usein pienyrittäjät eivät tarpeeksi mieti sitä, että sivustojen orgaaninen eli maksuton näkyvyys ei sosiaalisessa mediassa yksinään riitä, koska sivustojen seuraajista vain 1–5 prosenttia ylipäätään näkee postauksia.

– Ainakin Metan somekanavien, Instagramin ja Facebookin, algoritmit on rakennettu niin, että näkyvyyttä ei saa riittävästi ilman maksullista kampanjointia, Merikallio sanoo. Meta on rakentanut kampanjoiden tekemiseen omat työkalut ja kampanjoiden tekeminen on helppoa. Sinne on rakennettu myös tarkat kohdennuskeinot eri ryhmille.

Lyhyiden videoiden merkitys sosiaalisessa mediassa kasvaa edelleen. TikTok kasvaa yhä merkittävämmäksi somekanavaksi, Meltwaterin tuoreen selvityksen mukaan sen kasvu on 47 % vuonna 2023 ja myös Instagram, LinkedIn ja YouTube lisäävät merkittävästi käyttäjämääriään. Merikallion mukaan TikTokiin ei kuitenkaan pelkän trendikkyyden takia kannata rynnätä.

– Jokaisessa some-kanavassa on erilainen tyyli puhutella asiakasta, joten sitäkin kannattaa yrityksen pohtia. Sama sisältö ei välttämättä toimi kaikissa kanavissa, sanoo useissa mediataloissa ennen opettajauraansa työskennellyt Merikallio.

Minkälaisia tuottoja voi odottaa?

Sosiaalisen median kampanjoilla voi parhaimmillaan saada hyviä tuottoprosentteja. Hyviin tuloksiin voi Jaana Merikallion mukaan päästä jo alle sadan euron panostuksilla.

– Metalla on ehdottomasti parhaat mainostyökalut ja niitä voi käyttää Facebookissa ja Instagramissa. Nämä työkalut kehittyvät koko ajan. Esimerkiksi kohdennusmahdollisuudet ovat hyvin tehokkaita. Siksi pidän Facebookia tai Instagramia pienyrittäjälle todella hyvänä juttuna, jos kohderyhmä näitä kanavia käyttää, Merikallio sanoo.

Digimarkkinointia voi tehdä myös esimerkiksi bannereilla paikallismedian verkkosivuilla. Tämä on yleensä kalliimpaa kuin sosiaalinen media. Tuottoja arvioidaan toimialan ja myytävän tuotteen näkökulmasta.

– Jos yritys myy esimerkiksi kattoremontteja, voivat kampanjan tuotto-odotukset tulla täyteen muutamalla kaupalla. Jos taas myydään parinkympin arvoisia tuotteita, tilauksia pitää saada kymmeniä tai satoja ennen kuin samansuuruiselle kampanjan investoinnille saadaan haluttu tuotto.

Testaa sisältöä ja muuta sitä tarvittaessa

Yritysten kannattaa testata sisältöä ja seurata kävijämäärien kehittymistä. Jos esimerkiksi blogipostauksen tavoitteena on saada lukija tilaamaan yrityksen uutiskirje, voidaan seurata analytiikasta, kauanko blogin lukemiseen käytetään aikaa ja paljonko blogipostauksella on lukijoita. Jos nämä luvut ovat pieniä, tuskin myöskään saavutetaan haluttua määrää uutiskirjetilauksia.

– Jos kävijämäärät ovat pienet ja lukuaika jää vähäiseksi, kannattaa muuttaa blogin otsikkoa, väliotsikoita, tekstin pituutta ja ingressiä sekä kuvia, Merikallio sanoo.

Kävijälle on hyvä kertoa sivuilla, miten hänen halutaan toimivan.

– Jos joltakin nettisivulta puuttuu tavoite, voi sen suosiolla heittää kokonaan pois. Sivun tavoitetta voi tukea kehottamalla toimintaan: Lue blogi, tilaa uutiskirje, katso referenssimme. Nämä kaikki ohjaavat eteenpäin lopulliseen tavoitteeseen eli ostamiseen.

Minkälaista kävijätietoa kannattaa seurata?

Sivuston kävijätiedosta yritys saa mielenkiintoista tietoa, jota voi hyödyntää kampanjoita suunnitellessa. Google Analytiikan kautta voi saada esimerkiksi tietoa, mitä kautta kävijä päätyy sivustolle. Kannattaa seurata myös kävijöiden laatua: Tärkeää on se, mitä kävijät yrityksen verkkosivuilla tekevät: konvertoituvatko he vai lähtevätkö pois.

– Juuri nyt markkinoinnissa on haastavinta se, miten kerätä ja hyödyntää kävijätietoa, koska sitä on valtavasti. Yrityksen pitää löytää itselleen oleelliset seurattavat asiat, Merikallio sanoo.

Kävijätietoa muokataan yhä luotettavammaksi. Aiemmin esimerkiksi Google laski kahdeksi eri kävijäksi älypuhelimella ja tietokoneella sivustoille tulevan henkilön, nyt se pystyy yhdistämään nämä yhdeksi henkilöksi.

– Yrityksen kannattaa kerätä omaa tietokantaa ja omaa yhteisöä, jota sitoutetaan. Mitä enemmän henkilöt viettävät aikaa brändin kanssa, sitä todennäköisemmin he päätyvät asiakkaiksi. Arvokkainta tietoa on se, joka perustuu kävijän omaan suostumukseen. Se saadaan, kun häntä pyydetään esimerkiksi lataamaan opas tai tilaamaan uutiskirje. Tämän tiedon merkitys korostuu, sillä kasvaneen henkilötietosuojan ja kolmannen osapuolen evästeiden käytön loppumisen vuoksi verkkosivut eivät samalla tavalla voi enää seurata käyttäjää kuin ennen.

Tietojen keräämisessä voi auttaa markkinoinnin automaation työkalut, esimerkiksi HubSpot. B2B-yrityksen kannattaa liittää tiedonkeruuseen oma CRM.

– Markkinoinnin automaatioon pitää kytkeä personoitua sisällöntuotantoa, joten se ei vaadittavan suuren sisältömäärän vuoksi ole pienyrittäjälle välttämättä kustannustehokas investointi.

Työkaluja digitaalisen markkinoinnin analysointiin

On olemassa useita visuaalisia työkaluja, jotka kertovat, miten verkkosivuston kävijät käyttäytyvät. Ne helpottavat analysoimaan vierailijoiden liikkumista eli klikkauksia ja selailua sivustoilla.

Jaana Merikallio on itse käyttänyt Hotjaria, joka visualisoi käyttäjätietoa.

Netistä löytyy useita muitakin, joita ammattilaiset suosittelevat, esimerkiksi: Smartlook, FullStory, Contentsquare, VWO, Crazy Egg, Mouseflow, Lucky Orange, Inspectlet, Plerdy, Clarity, LogRocket ja Glassbox.

Hakukoneet kehittyvät nyt vauhdilla

Microsoft ilmoitti tammikuussa 2023, että se aikoo lisätä Chat GPT-tekoälypalvelun osaksi Bing-hakukonetta ja yrittää näin horjuttaa hakukonemarkkinaa dominoivan Googlen asemaa.

– Googlella on ollut ylivoimainen asema hakukoneena, joten varmasti vastavoimia tulee. Tekoäly muuttaa tulevaisuudessa myös hakukoneita ja ihmisten käyttäytymistä niissä, Merikallio arvioi.

Lähde: Meltwater: EMEA, The State of Social Media 2023

Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Bonnierpro.fi sivustolla (edellyttää sisäänkirjautumista).

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *