Esimiestyön merkitys organisaatioiden menestykseen on itsestään selvää. Työntekijöiden itsensä toteuttamisen halu ja pyrkimys vaikuttaa omaan tekemiseen on haastanut organisaatioiden johtamistapoja....