Turun AMK:n hammaslaboratorio aloitti toimintansa vuoden 2021 alusta. Samaan aikaan aloitti työskentelyn uudessa ympäristössä opetushammasteknikko Johannes Halttu. Hän vetää käytännön...