Työntekijän työtyytyväisyys ja korkea sisäinen motivaatio ovat avain hyvään ja laadukkaaseen työsuoritukseen. Palkitseminen nostaa työtyytyväisyyttä ja motivaatiota, mutta myös itse…