Opettajatuutorin tehtäväkenttä sisältää paljon muutakin kuin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen yhdessä opiskelijan kanssa ja opintojen etenemisen seuraamisen.  Opiskelijalle oma opettajatuutori on ensimmäinen ja tärkein kontakti, jonka puoleen hän kääntyy opintoihin liittyvissä...