Kulttuurialan YAMK-opinnäytetyöni aiheena oli valotaiteen hankintaoppaan tarveselvitys. Tarkastelin kaupunkiympäristöön sijoittuvan, pysyvän valotaiteen ominaisuuksia, haasteita sekä erityispiirteitä muun muassa ylläpidon näkökulmasta....