Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Valotaiteen valoisa tulevaisuus pimeää arvostavassa ja rohkeasti hyödyntävässä Pohjolassa

09.01.2023

Kulttuurialan YAMK-opinnäytetyöni aiheena oli valotaiteen hankintaoppaan tarveselvitys. Tarkastelin kaupunkiympäristöön sijoittuvan, pysyvän valotaiteen ominaisuuksia, haasteita sekä erityispiirteitä muun muassa ylläpidon näkökulmasta. Toimeksiantajana työssäni toimi Suomen valotaiteen seura FLASH.  Opinnäytetyösi vahvisti näkemystä siitä, että lisää hankintaosaamista, teknistä varmuutta ja ylläpitoon liittyviä sopimuksia tarvitaan valotaiteen ollessa julkisen hankinnan kohteena. 

Valotaide on vahvistanut jalansijaa julkisena taidemuotona nopeasti viime vuosina. Valotaidetta nähdään väliaikaisina installaatioina, osana valotapahtumia ja festivaaleja sekä ilahduttavan paljon myös pysyvinä teoksina osana kaupunkikuvaa, esimerkkeinä muun muassa Jyväskylän Valon kaupunki -kohteet, Kruunuvuorenrannan Valon kaupunginosa sekä Kuopiossa Savilahden alueen Valon kaava.

Valotaiteella on kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia ja haastaviakin erityispiirteitä, jotka kenties nostavat kynnystä hankkia valotaidetta julkiseen tilaan tai yleisille alueille. Halusin opinnäytetyössäni tuoda esiin näitä ominaisuuksia ja avata valotaiteen luonnetta. Lisäksi olen omassa työssäni Jyväskylän kaupungin valaistuskoordinaattorina huomannut tarpeen lisäosaamiselle sekä tilaajien ja rakennuttajien että taiteilijoiden suunnalta. Haastattelin opinnäytetyötäni varten alan ammattilaisia ja keräsin tietoa kyselylomakkeella.

Haasteena valotaiteen erityispiirteet

Tutkin taustatyönä olemassa olevia julkisen taiteen ja prosenttitaiteen oppaita. Tietoa on olemassa paljon ja hienosti koottuna. Kuitenkin valotaiteen kohdalla usein sopimuksiin, vastuukysymyksiin ja huoltoon liittyy paljon erilaisia asioita, verrattuna vaikkapa perinteiseen veistokseen tai muraaliin.

Kausi- ja aikasidonnaisuus on valotaiteen yksi merkittävä ominaisuus. Teos näkyy tai toimii vain pimeällä, on usein riippuvainen ympäröivästä valosta tai materiaaleista, herkkä olosuhteille tai esimerkiksi sähkökatkoille. Usein teokseen voi valon lisäksi liittyä myös muuta tekniikkaa, kuten ohjausjärjestelmiä, sensoreita, interaktiivisuutta tai äänimaailma.

Alan asiantuntijoiden haastatteluissa ja kyselyssä nousi esiin erityisesti valotaiteen ylläpito. Kun teoksia suunnitellaan vuosikymmeniä kestäväksi, on selvää, ettei valaistustekniikka kestä samassa aikataulussa mukana. Valaistuksen ja teoksen alkuperäisen idean säilyttäminen, huolto ja toimintavarmuus koetaan tärkeäksi. Tähän liittyvät oleellisesti myös ylläpitosopimukset, vakuutukset ja vastuut.

Kuvassa näkyy eri-ikäisiä ihmisiä kävelemässä nauhamaisen ja kierteisen valoteoksen sisällä ja reunoilla.

Kuva: Jiri Halttunen.

Valotaiteen vahvistuva asema taidekentällä

Tarkoitus on tekemäni tarveselvityksen ja koostamieni tietojen perusteella toteuttaa ensi vuoden aikana konkreettinen julkaisu yhteistyössä Suomen valotaiteen seura FLASHin kanssa. Tämä on myös tärkeä osa seuran strategista toimintaa, sillä päätavoite on nimenomaan edistää valotaiteen alaa, valotaiteen ymmärrystä ja sen tekijöiden asemaa Suomessa. Mikäli seura voi julkaisun avulla madaltaa tilaajien kynnystä harkita valotaidetta yhtenä taidemuotona, helpottaa sen erityispiirteiden ymmärtämistä ja sitä kautta hankkimista, on yksi tavoite saavutettu.

Tulevassa hankintaoppaassa on tarkoitus tuoda esiin myös erilaiset taiteen asiantuntijoiden roolit ja erot. Millaista osaamista juuri valotaiteen kentällä kaivataan – välittäjiä, kuraattoreita vai konsultteja? Valotaiteen asiantuntijoiden rooli ja tarve nousi myös vahvasti esiin haastatteluissa. Taiteilijan, valaistustekniikan, sähkösuunnittelijan ja tilaajan välille tarvitaan erityisosaamista, joka helpottaa ja sujuvoittaa kaikkien projektin osapuolten toimintaa. Suomen valotaiteen seura FLASHin hallinnoima Best of Light Art in Finland eli BLAF toimii jatkossa valotaiteen tietokantana, mutta vahvasti myös valotaiteen asiantuntijoiden ja kuraattoreiden välittäjänä.

Lisätietoja

Best of Light Art in Finland – BLAF

Suomen valotaiteen seura FLASH

Elisa Hillgén (2022) VALON RAKENTAJILLE Valotaiteen hankintaoppaan tarveselvitys. Opinnäytetyö YAMK. Turun ammattikorkeakoulu.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *