Syksyllä 2022 Turun AMK:n eri kampuksilla toteutetun kyselyn mukaan: jopa 75 % kyselyyn vastanneista opiskelijoista (n = 112) oli kiinnostunut...