Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot ovat tärkeitä taidealan korkeakoulutuksen kehittämisessä

11.02.2020

Taideakatemiassa on tehty pitkään sekä valtakunnallista että kansainvälistä hankeyhteistyötä — ja näin opittu, miten hankkeita kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Vuosien varrella on panostettu erityisesti kansainvälisiin kumppanuuksiin, sillä koulutuksen kehittäminen on sekä innostavaa että haastaa omaa ajattelua. 

Yksi parhaillaan käynnissä olevista hankkeista on PARTGO, Digital and Critical Views on Public Art Pedagogy. Se on kansainvälinen julkisen taiteen pedagogiikan kehittämiseen tähtäävä Erasmus + -rahoitteinen hanke, jota Turun ammattikorkeakoulu koordinoi vuosina 2019–2022. PARTGO-hankkeeseen osallistuu kuvataiteen kouluttajia Irlannista (NCAD), Unkarista (MOME) ja Virosta (EKA). Päätavoitteena on tutkia ja kehittää julkisen taiteen koulutusta Euroopassa. Tavoitteisiin päästään pienimuotoisen tutkimuksen, pilottimoduulien ja julkisen taiteen konseptien avulla.

Kuvassa on PARTGO-työryhmän jäseniä kapealla tiellä vehreässä maisemassa.

PARTGO-työryhmä yhteistyön rakentamisen maisemissa Dublinissa lokakuussa 2019.

Dublinissa sijaitseva National College of Art and Design on Taideakatemian pitkäaikaisimpia kumppaneita erityisesti kuvataiteen ja valokuvan sekä yhteisötaiteen kehittämishankkeissa. Unkarin Budapestissa toimiva MOME tuo hankkeeseen media- ja videotaiteen osaamistaan, joka on myös tuttua aiemmista animaation hankekuvioista. Tallinnan EKA on tuttu yhteistyökumppani sekä hankkeista että pohjoismaisten taidekorkeakoulujen KUNO-verkostosta.

Koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä tuo intoa arkeen ja haastaa omaa ajattelua. Parasta yhteistyössä on osaamisen jakaminen sellaisten ajankohtaisten teemojen parissa, joita kollegat muissakin korkeakouluissa pohtivat — esimerkiksi miten taidealan koulutus vastaisi tämän päivän ja tulevaisuuden taiteilijan osaamistarpeisiin. PARTGO-hankkeessa kehittämiskohteena on julkisen taiteen koulutus. Päätavoitteena on tutkia julkisen taiteen koulutuksen ilmenemismuotoja ja kehittää alan koulutusta uudenlaisten pilottimoduulien sekä julkisen taiteen konseptien avulla.

 

Hankkeen yhteinen aloitus synnyttää luottamuksen ja ymmärryksen

PARTGO-hankkeen toiminta käynnistyi Dublinissa 28.10.–1.11.2019 yhteisellä suunnittelutapaamisella, johon osallistui taiteilijaopettajia ja hankehallinnon väkeä kaikista kumppaniorganisaatioista. Käynnistystapaamisessa keskityttiin ryhmäytymiseen, työryhmän omaan taiteelliseen työhön ja julkisen taiteen tekemisen tapaan, tiimien muodostamiseen hankkeen toimintojen ympärille, julkisen taiteen käsitteiden avaamiseen sekä toiminnan suunnitteluun. Myös hankehallinnolle oli omat osionsa, mutta ne sidottiin tiiviisti varsinaiseen työhön, jotta hallinnon, raportoinnin ja toiminnan yhteydet tulivat työryhmälle mahdollisimman selväksi.

Kuvassa henkilö osoittaa kynällä suurikokoista paperia.

Taina Erävaara Dublinissa PARTGO-tapaamisessa lokakuussa 2019.

Hyvin järjestetty ja onnistunut käynnistystapaaminen vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, että kaikki yhteistyökumppanit voivat kokea työskentelyn mielekkääksi.

Turun AMK:n työryhmä arvioi kriittisesti aikaisempia projektien aloituksia ja päätti panostaa siihen, että osallistujilla on aikaa tutustua toisiinsa ja tuoda esiin omaa taiteellista kokemustaan, asiantuntemustaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Näin kaikille osallistujille syntyy ymmärrys yhteisistä lähtökohdista ja näkökulmaeroista. Käynnistystapaamisessa saatiin aikaan luottamuksellinen ja kunnioittava dialogi, ja erilaiset persoonat sekä kokemukset kohtasivat ymmärryksellä. Tämä on tärkeää, sillä asiantuntijat suuntautuvat hanketyöhön erilaisista lähtökohdista: toisilla on käytännönläheinen ote, ja toisilla taas pikemminkin tutkiva, kriittinen tai teoreettinen näkemys julkisen taiteen luonteesta ja merkityksestä. 

Kuvassa Eero Merimaa pitäää puheenvuoroaan PARTGO-hankkeen aloitustapaamisessa Dublinissa lokakuussa 2019.

Kuvassa Eero Merimaa pitää puheenvuoroaan PARTGO-hankkeen aloitustapaamisessa Dublinissa lokakuussa 2019.

  

Hyvä hanke toteutuu luottokumppaneiden kanssa

 Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on laajasti verkostoitunut, sen hanketoiminta on kattavaa ja kansainvälinen verkostotyö aktiivista. PARTGOn kumppanuuksien taustalla ovatkin mm. aiemmat Creative Europe -hankkeet kuten Contemporary Self-Portraits ja tilannesidonnaisen taiteen In Public, In Particular  sekä Euranim, jossa kehitettiin video mapping -animaatiotyöskentelyä. Aiemmat yhteistyöt ovat johtaneet siis uusiin. 

Tärkeää on myös  ylläpitää yhteistyötä ja kontakteja esimerkiksi seminaareissa ja verkostotapaamisissa, vaikka ei aina olisikaan hankkeita käynnissä. Kumppanuuksien lisäksi verkostot tarjoavat parhaimmillaan uusille hankkeille hyviä toimintakäytäntöjä, taustatietoa ja toteutuskelpoisia ideoita. 

Kuva on otettu ylhäältä alaspäin. Työryhmä seisoo suuressa tilassa ja katselee ylöspäin, kameraan päin.

PARTGO-työryhmä Dublinissa lokakuussa 2019.

PARTGOn taustalla on esimerkiksi pohjoismaisten taidekorkeakoulujen KUNO-verkoston jatkuvan kehittämisen malli. 

Lähtökohtana PARTGO-hankkeelle on Taideakatemian koordinoima, mittava julkisen taiteen KampusART -hanke, jossa toteutetaan taidehankintoja uudelle AMK:n kampukselle. Taidehankintojen rinnalle haluttiin kansainvälinen hanke, joka kehittää julkisen taiteen pedagogiikkaa ainutkertaisessa ympäristössä. PARTGO tuottaa tulevina vuosina KampusART-hankkeelle uusia teosehdotuksia sekä apua tapahtumien järjestämiseen.

 

Pedagogiikan keittäminen tähtää taiteilijoiden osaamisen ja työelämän vaatimusten kohtaamiseen

 PARTGOn päätavoite on kehittää julkisen taiteen pedagogiikkaa. Taideakatemia pyrkii kasvattamaan opiskelijoiden kompetensseja toteuttaa kestäviä ja oivaltavia julkisen taiteen teoksia sekä osallistua julkisen taiteen kilpailuihin ja antaa taiteilijoille mahdollisuuksia työllistyä.  

Kansainvälinen yhteistyö pedagogiikan kehittämisessä tarkoittaa uusien kokemusten ja moninaisten käsitysten jakamista. Hankkeessa työskennellään kansainvälisissä tiimeissä, jotka toteuttavat julkisen taiteen koulutuksen kartoituksen, pilottiopintojaksoja ja teoksia kohdemaihin.  

Kuvassa henkilö osoittaa seinälle heijastettua taulukkoa.

Kaisa Adair lokakuussa 2019 PARTGO-aloitustapaamisessa Dublinissa.

Käynnistystapaamisessa tiimit listasivat kiintoisia keskusteluteemoja, joita on hyvä purkaa myös opiskelijoiden kanssa. Tärkeänä pidettiin, että julkinen taide voidaan määritellä moninaisesti eikä esimerkiksi vain fyysisinä pysyvinä monumentteina.

Teemoista eniten ajatustenvaihtoa herättivät julkisen taiteen ja tilan kiistelty omistajuus ja hallinta, digitaalisen ja virtuaalisen merkitys fyysisessä julkisessa tilassa sekä julkisen taiteen rooli palveluna tai yhteisön rakentamisen muotona.

Lisäksi pohdittiin taiteilijan roolia niin spektaakkelin tuottajana kuin keskustelun herättäjänä. Keskusteluissa kävi nopeasti selväksi, että kun puhutaan julkisesta taiteesta, on erilaisten toimintatapojen määrä valtava, sillä erilaiset tilat, yleisöt ja asenteet vaikuttavat tekemiseen. 

PARTGO-hanke sisältää kartoitusosion, jossa vertaillaan opetussuunnitelmia, opetuksessa käytettäviä aineistoja ja julkisen taiteen pedagogisia metodeja. Kartoituksessa vertaillaan myös kuvataiteen tutkintojen tavoitteita ja sisältöjä, ja sen avulla jaetaan parhaita käytäntöjä sekä voidaan kokeilla uusia toimintatapoja.

Hankkeen oppimisympäristöt ovat työelämälähtöisiä ja vastaavat ”extended academy” -käsitettä, eli laajennettua akatemiaa: taidekoulu ei ole umpio, vaan opiskelijat kokeilevat työskentelyä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä jo opintojensa aikana. Julkisen taiteen pedagogiikassa yhtenä avainasiana on taiteen tekemisen prosessien ymmärtäminen. Työ julkisessa tilassa vaatii erityisiä taitoja, joista kaikki eivät liity varsinaiseen taiteen tekemiseen: projektinhallinta, talouden suunnittelu, tilaaminen, arkkitehtuurin ja ympäristön lukemisen taidot ovat merkittäviä osaamisalueita laajoissa taideprojekteissa. Lisäksi hyvät vuorovaikutus-, tiimi- ja viestintätaidot tukevat menestymistä julkiseen taiteen prosesseissa. 

Opettajan näkökulmasta kansainvälinen yhteistyö vaikuttaa kiinnostavalta, sillä julkisen taiteen opettamiseen ei ole olemassa valmiita malleja, ja hankeympäristö tarjoaa uudenlaisia kokeilemisen paikkoja sekä tukea kansainvälisiltä kollegoilta. Hankkeen aikana eri kumppanikorkeakoulujen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin julkisen taiteen opintojaksoihin ja opiskella eri maista tulevien opiskelijoiden kanssa kansainvälisen opettajatiimin ohjauksessa.

Parhaimmillaan kansainvälinen hanke mahdollistaa moninaisia koulutuksen kehittämisen ja osaamisen jakamisen dialogeja, jotka jatkuvat seuraavan yhteistyön puitteissa. 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.