Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Luovat ratkaisut korostuivat Taideakatemian poikkeuksellisessa lukuvuodessa

29.05.2020

Koronavirusepidemian laajentuminen pandemiaksi ja sen aiheuttamat poikkeustoimet muuttivat maaliskuussa 2020  perinteisen lukuvuodenkierron täysin. Tänä keväänä myös perinteinen Valmis!-juhla on toteutettu videon välityksellä. 

Kohtasimme korkeakouluna ja yhteiskuntana tilanteen, jossa valmiuslakia sovellettiin ensimmäisen kerran rauhan aikana. Korkeakoulun tilojen sulkeminen parin päivän varoitusajalla ja kaiken toiminnan muuttaminen etäyhteyksin tapahtuvaksi oli henkilökunnaltamme ja opiskelijoiltamme poikkeuksellinen taidonnäyte. Muutos vaikutti erityisesti taito- ja taideaineiden opiskeluun ja harjoitteluun.

 

Poikkeusaika tuotti luovia ratkaisuja opetukseen ja ohjaukseen

Taideakatemian monet koulutukset perustuvat ryhmässä toimimiseen ja ihmisten väliseen fyysiseen vuorovaikutukseen. Toiminnassa tarvitaan yleensä erityisvarusteltuja tiloja. Tämä vaati meitä muokkaamaan jo käynnissä olevia taiteellisia ja tuotannollisia prosesseja ja edellytti täysin uudenlaista ajattelua.

Kevät on esitystuotantojen ja näyttelyiden aikaa. Silloin tuodaan yleisön nähtäville lukuvuoden aikana syntyneet uudet teokset. Esitysten ja näyttelyiden peruminen vaikutti meidän kaikkien työhön.

Poikkeusaika ja tilojen sulku ei ole kuitenkaan ollut pelkkä este – se on ollut myös mahdollisuus luovuudelle ja uusille ratkaisuille. Olemme saaneet vietyä valmistuvien opiskelijoiden opinnäytetyöt loppuun ja järjestettyä arviointiseminaarit aiemmasta poikkeavilla tavoilla. Jopa tanssin ja sirkuksen ammattiopintoja on toteutettu verkkovälitteisesti. Taideakatemian kaikki valintakokeet olemme muuttaneet etäyhteyksin toteutettavaksi.

 

Valintakokeet digitalisoitiin onnistuneesti

Koronavirusepidemian etenemisestä ei ollut varmuutta, joten lähdimme välittömästi poikkeustilan alettua valmistelemaan valintakokeiden digitalisointia. Työ on ollut tärkeää, koska samassa yhteydessä on käyty erinomaista, jatkossakin hyödynnettävää kriittistä keskustelua siitä, mikä on olennaista valintakokeissa mitattavaa osaamista tai valmiutta – ja miten sitä arvioidaan. Tähän mennessä toteutetut etävalintakokeet ovat sujuneet erinomaisesti ja niissä on voitu hyödyntää jo aiempien online-koulutustemme valinnoista saatuja kokemuksia.

Korkeakoulutuksen näkökulmasta kohtasimme erityisen haastavan muutostilanteen oikeaan aikaan. Valmiutemme toimia poikkeusolosuhteissa on ollut merkittävästi paremmalla tasolla kuin vain muutamia vuosia aiemmin. Tieto- ja mobiiliverkkojen kehitys on ollut nopeaa, päätelaitteiden määrä käyttäjillä on riittävä, erilaiset pilvipohjaiset ja etäoppimisratkaisut ovat kehittyneet ja yleistyneet. Liikkuvan kuvan siirtäminen on arkipäiväistynyt, ja käyttäjien osaaminen on parantunut. Korkeakouluissa on viime vuosien aikana otettu käyttöön erilaisia digitaalisia järjestelmiä aktiivisesti ja kehitetty niihin soveltuvaa pedagogiikkaa. On siis rakennettu hyvä perusta äkillisessä muutostilanteessa toimimiseksi.

Luovien ratkaisujen syntymisen edellytyksenä on vahva asiantuntijuus ja pedagoginen osaaminen.

Ranskalainen kemisti Louis Pasteur on todennut, että ”sattuma suosii valmistautunutta mieltä”. Uskon, että nyt valmistuvat opiskelijamme ovat saaneet tästä poikkeustilanteesta ammatilliseen työkalupakkiinsa sellaisia välineitä, joita kenelläkään ei ole tätä ennen ollut.

 

Taide luo merkityksiä ja hyvinvointia

Viime marraskuussa julkaistiin WHOn laaja tutkimuskatsaus taiteen hyvinvointivaikutuksista. Turun ammattikorkeakoulu oli mukana katsauksen tieteellisessä arvioinnissa ja julkaisussa. Tutkimuskatsaus osoittaa, kuinka suuri vaikutus taiteella on ihmiselämän merkityksen luomisessa ja tukemisessa.

Tutkimusten perusteella taiteella voi olla positiivista merkitystä useiden sairauksien ehkäisemisessä sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Taidetoiminta voi esimerkiksi vähentää yksinäisyyttä, edistää sosiaalista sitoutumista ja lisätä sosiaalista pääomaa. Taiteella voi olla merkitystä lapsen kehitykselle eri ikävaiheissa. Taiteet voivat tukea ihmisten hoitoa ja hoivaa – sekä hoidettavien että henkilökunnan näkökulmista – mm. parantamalla vuorovaikutustaitoja sekä kehittämällä tunnetaitoja ja vaikeiden tilanteiden käsittelyvalmiuksia. Taideosallistuminen on yhdistetty myös vähäisempään päivittäiseen stressiin ja parempaan stressihallintaan. Erityisesti musiikin käytöstä kliinisessä hoitotyössä on hyviä kokemuksia leikkaushoidon tai neurologisten häiriöiden jälkeisessä kuntoutuksessa. Tanssin on todettu parantavan sairauksista kärsivien motoriikkaa.

 

Taideala on suhdanneherkkä ja vaikutukset ulottuvat laajalle

Koronavirusepidemia iski rajusti moneen taiteenalaan – taiteen tekijöihin ja kokijoihin. Muutamassa päivässä esitykset, konsertit ja näyttelyt peruttiin ennalta määräämättömäksi ajaksi. Monien ammattilaisten kalenterit tyhjenivät kuukausiksi. Tämä osoittaa, kuinka erityislaatuista ja suhdanneherkkää taiteen kentällä työllistyminen ja ammattilaisena toimiminen on. Esitystoiminnan loppuminen on vaikuttanut merkittävästi myös Taideakatemian opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksiin, ja tapahtumien peruutukset vaikuttavat harjoitteluihin syksyyn asti. Peruutuksien rinnakkaisvaikutukset ovat laajat monilla muillakin aloilla – tapahtumien loppuminen on vaikuttanut esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalveluihin sekä tapahtumayritysten tekniseen henkilöstöön.

Luovat ammattilaiset ovat lähteneet etsimään uusia taiteen tekemisen ja välittämisen muotoja, mutta usein pullonkaulana on erilaisiin etätoteutuksiin liittyvä lipputulojen ja ansainnan puute. Etätoteutukset eivät myöskään synnytä välitöntä vuorovaikutusta ja yhteisessä tilassa läsnä olemisen tunnetta.

 

Taiteentekijät tarvitsevat laajoja yhteistyöverkostoja

Tuore Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen ja Taiteen edistämiskeskuksen barometri Taiteilijoiden työ ja toimeentulon muodot osoittaa, että yksinomaan taiteellisen työn ytimessä toimiminen edellyttää yleensä muita toimeentulon turvaverkkoja. Vakituisia työpaikkoja on lähinnä esittävien taiteiden ja musiikin alojen julkisella tuella toimivissa organisaatioissa.

Suomessa on kansainvälisesti tarkasteltuna kattava ja monipuolinen apurahajärjestelmä, joka korostuu ammattimaisen taiteen tekemisessä. Kilpailu apurahoista on kuitenkin kovaa, joten toimeentuloa tulee saada myös muista lähteistä.

 

Koronan jälkeinen tulevaisuus avautuu

Kesäkuun alku on merkkipaalu koronaepidemian päihittämisessä. Yhteiskunta alkaa vähitellen avautua, ja toimeliaisuus lisääntyy. Tekijöille alkaa syntyä työmahdollisuuksia. Korkeakouluna keräämme kaikki poikkeustilanteesta saamamme uudet opit ja hyödynnämme niitä tulevaisuudessa.

Valmiutemme kohdata muutoksia on entistä parempi, ja poikkeustilan jälkeenkin työn tekemisen tapamme  muuttuvat.

Tällä voi olla myös ekologisia ja ajankäytöllisiä vaikutuksia. Positiiviset kokemukset etäyhteyksien käytöstä varmastikin vähentävät työmatkustamista ja ihmisten keräämistä istumaan passiivisesti luentosaleihin ja seminaareihin.

Perinteisesti Taideakatemian uudet opiskelijat otetaan vastaan orientoivalla viikolla kättelyllä ja koulutusjohtajan tervetuliaistilaisuudella. Tässä tilaisuudessa pyydän uusia opiskelijoita katsomaan vierustoveriaan ja muistamaan, että tulevaisuudessa hän voi olla lähin kollega, alainen tai esimies.

 

Opiskeluaikana syntyvät verkostot ja ystävyyssuhteet kantavat pitkälle työelämään.

Nyt valmistuvat opiskelijamme pääsevät heittäytymään punomansa verkoston kannateltavaksi – ja kannattelemaan muita. Hyppy tulevaisuuteen on turvallinen, kun voi luottaa itseensä, osaamiseensa ja kollegoihinsa. Henkilökuntamme on ollut kannattelemassa opintojen aikana – ja uskon, että opiskelijat ovat saaneet heiltä sellaista osaamista ja asennetta, joka kantaa myös tästä eteenpäin.

Haluan kiittää kaikkia teitä opiskelijoitamme kuluneesta poikkeuksellisesta lukuvuodesta. Erityiskiitokset osoitan henkilökunnallemme, joka on tehnyt tänä keväänä kaikkensa korkeakoulumme toiminnan mahdollistamiseksi. Olette ilmiömäisellä tavalla muuttaneet esteet perustaksi uusille askelille ja osoittaneet, että taide- ja media-alan koulutus kehittyy, on ajassa mukana sekä vaikuttaa yhteiskunnassamme.

Tänä keväänä Valmis!-juhlamme on toteutettu videomuodossa. Videokoosteeseen juhlapuheenvuoron on tuonut Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen ja valmistuvien opiskelijoiden tervehdyksen teatteri-ilmaisun ohjaajiksi valmistuvat Emma Jääskeläinen ja Ville Sarimaa. Juhlavideo on katseltavissa seuraavasta linkistä: Valmis!-video. Tämä artikkeli perustuu videolla esittämääni juhlapuheeseen.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää, aurinkoista ja inspiroivaa kesää!

Kuvassa on suuria tummanpunaisia ruusuja

 

 

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *