Väestön ikääntyminen asettaa merkittäviä haasteita terveydenhuollolle ja hoitotyölle maailmanlaajuisesti. Euroopassa ikääntyneiden määrän odotetaan kasvavan huomattavasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämä muutos…