Työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden tilanne on yksilöllisesti sekä yhteiskunnallisesti katsottuna haastava. Työttömyydellä on vaikutuksia kansantalouden kasvuun ja pitkällä…