Taiteen perusopetus on Suomessa arvokas oma itsenäinen oppimisväylänsä, joka tukee lasten ja nuorten luovuuden, vuorovaikutustaitojen ja taiteellisen ilmaisun kehittymistä. Taiteen perusopetusta säännellään lailla, ja sitä ohjaavat kansallisesti määritetyt, vuonna 2017…