Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Muusikoiden työ on kansainvälistä myös Suomessa – ja sen pitää näkyä koulutuksessa

13.02.2020

Turun ammattikorkeakoulu esittää Opetus- ja kulttuuriministeriölle englanninkielisen muusikkokoulutuksen aloittamista Taideakatemiassa. Tämä johtuu ammattikorkeakoulujen muusikkokoulutuksen vähenemisestä viime vuosina sekä työelämän muuttuneista osaamistarpeista. Orkesteritoiminta on kansainvälistä, ja ammattiorkestereissa työkieli on pääsääntöisesti englanti. Vuonna 2014 valmistunut Teemu Mastovaara tunnistaa omakohtaisesti tähän liittyvät mahdollisuudet.

Teemu Mastovaaran ura muusikkona sai hyvän pohjan Turun AMK:n opinnoista:

– Tärkeää oli saada sellonsoiton perusta niin korkealle tasolle, että sen jälkeen on pystynyt täysillä keskittymään siihen, mitä ympärillä tapahtuu – fokuksen pystyy siirtämään erilaisiin mielenkiintoisiin projekteihin. Tuolloiset sello-opettajani Timo Hanhinen ja Erkki Lahesmaa tekivät tässä hienoa työtä, Mastovaara kehuu.

Mastovaara on Turusta valmistuttuaan opiskellut kansainvälisessä Contemporary performance and composition ‑maisteriohjelmassa, jossa opintoja suoritettiin Eesti muusika- ja teatriakadeemiassa Tallinnassa, Kungliga musikhögskolanissa Tukholmassa, Conservatoire national supérieur de musique’issä Lyonissa sekä Hochschule für Musik und Theaterissa. Kansainvälinen näkökulma omaan työhön laajentaa työkenttää huimasti.

– Jos toimii vain pienellä alueella, voi mahdollisuuksien löytyminen olla hyvin vaikeaa, mutta jos toimii Suomen lisäksi Euroopassa tai koko maailmassa, löytää helpommin oman paikkansa, Mastovaara kertoo.

Turun opinnoissa hänelle rakentui vahva pohja kansainvälisyysosaamisen kehittämiselle ja verkostojen luomiselle.

– Organisoitu yhteistyö Gdanskin musiikkiakatemian kanssa poiki myös omaehtoisia projekteja opintojen jälkeen. Turussa opiskelu vei minut myös Japaniin, Belgiaan, Sloveniaan ja Liettuaan, Mastovaara luettelee.

Yhtenä opintojen vahvuutena Mastovaara pitää Taideakatemian monitaiteista ympäristöä, joka johdatti hänet monenlaisiin projekteihin.

– Opintojen alussa tein musiikkia lyhytelokuviin, ja erityisesti loppuvaiheessa painottui yhteistyö tanssijoiden kanssa. Olen ollut iloisesti yllättynyt huomatessani, että aika suuri osa muusikon elannosta voi muodostua mitä erilaisimmista poikkitaiteellisista jutuista, Mastovaara iloitsee.

Ennakkoluulottomuus uudenlaisten yhdistelmien äärellä on säilynyt hänen muusikkourallaan ja vie sitä edelleen eteenpäin. Viimeisimpänä työn alla on niin ikään Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuneen tanssinopettajan Karoliina Lummikon kanssa toteutettava tanssia ja musiikkia yhdistävä esitys, joka saa esityksensä Korvat auki! -yhdistyksen konserttisarjassa toukokuussa.

Mastovaara näkee teknologian hallitsemisen ehdottomana välttämättömyytenä muusikolle tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos aiheuttaa paradoksaalisen tilanteen tulevaisuuden kansainvälisessä toimintaympäristössä. Maailma on samaan aikaan entistä pienempi, mutta matkustamisen ilmastovaikutusta pitäisi pystyä vähentämään.

– Tällä hetkellä hyvä teknologinen osaaminen on muusikolle työelämässä selvä kilpailuetu, mutta tulevaisuudessa se lienee enemmänkin välttämättömyys, jota ilman työllistyminen on hankalaa. Mikä on se yhteistyön tapa, jolla voi tehdä säästeliäästi? Ehkäpä kehittyvät digitaalisen tiedonsiirron muodot antavat tähän ratkaisun. Yhteistyön tekemiseksi ei aina tarvitsekaan matkustaa, Mastovaara pohtii.

Kuvassa Teemu Mastovaara soittaa selloa.

Teemu Mastovaara. Kuva: Venla Kaasinen.

 

Turun AMK:n Taideakatemia kouluttaa taidemusiikin alalla

Työelämän ja työnkuvien muuttuminen sekä musiikin koulutuksen kehittäminen ovat luoneet tarpeen englanninkielisen muusikko (AMK) -tutkintokoulutuksen järjestämiselle Turun AMK:ssa. Musiikkialalla muutokset kytkeytyvät globalisaatioon, digitalisaation vaikutuksiin taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen sekä muusikon toimenkuvan laajentumiseen. Näihin haasteisiin vastataan tarjoamalla uudenlaisia opintopolkuja.

Englanninkielinen muusikkokoulutus parantaa merkittävästi mahdollisuutta reagoida työelämän muutoksiin ja myös ennakoida niitä. Kyky toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä parantaa muusikoiden työllistymismahdollisuuksia klassisen musiikin globaalilla kentällä.

Valtakunnallisesti muusikko (AMK) -koulutustarjonta on viime vuosina vähentynyt merkittävästi, ja tällä hetkellä muusikkokoulutusta on tarjolla vain Metropoliassa, Tampereen AMK:ssa ja ruotsinkielisenä Noviassa. Turun AMK:n muusikkokoulutus tuo Suomen klassisen musiikin muusikkokoulutustarjontaan merkittävän lisän niin alueellisesti kuin sisällöllisesti.

 

Pedagogista kehittämistyötä digitalisaation parissa

Turun AMK kehittää erityisesti musiikin opetukseen ja esittämiseen liittyviä uusia teknologioita sekä niiden sovellusmahdollisuuksia ja on investoinut etäläsnäoloa, online-pedagogiikkaa sekä monipaikkaista esitystoimintaa mahdollistaviin laitteistoihin, ohjelmistoihin ja nopeisiin tietoliikenneyhteyksiin. Langattoman 5G-verkon kehittäjänä Turun AMK on aivan kehityksen kärjessä.

Digisti yhdessä -hankkeessa (2017–2019) kehitettiin ammattikorkeakoulujen yhteisiä musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisia oppimiskokonaisuuksia. Yliopettaja Timo Korhonen osallistui hankkeen kehittämistyöhön ja kirjoittaa aiheesta artikkelissaan Verkkokurssi, oppiminen 3.0 ja eteenpäin – digisti yhdessä. Artikkeli avaa digitalisaation mahdollisuuksia ja esittää toimintaehdotuksia esittävien taiteiden opetuksen parissa.

 

Yhteistyö kansainvälisesti toimivien organisaatioiden kanssa lisää osaamista

Englanninkielinen muusikkokoulutus vahvistaa Turun AMK:n musiikin koulutusta tärkeänä länsimaisen taidemusiikin korkeakouluttajana ja kytkeytyy vahvasti Turun AMK:n strategiaan. Uusi koulutus tukee myös Turun korkeakoulujen yhteistä strategista Culture Campus Turku -yhteistyötä ja lisää niin koulutuksen kuin Turun alueenkin vetovoimaisuutta.

Turun AMK:n musiikin koulutuksella on vahvat työelämäverkostot, jotka luovat perustan toimivalle muusikkokoulutukselle. Tärkeimmät työelämäsidosryhmät ovat Turun filharmoninen orkesteri, Turun kaupunginteatteri, Åbo Svenska Teater, Turun musiikkijuhlat sekä Naantalin musiikkijuhlat. Muusikkokoulutukselle keskeisintä on filharmonisen orkesterin kanssa tehtävä harjoitteluyhteistyö, jossa opiskelijat osallistuvat säännöllisesti orkesterin toimintaan äänenjohtajien valmennuksessa ja kansainvälisten kapellimestarien johtamina.

Työelämäverkostoihin integroituva muusikkokoulutus tuo valmistuville ajantasaisen osaamisen työelämässä toimiseen ja itsensä työllistämiseen. Osana monialaista ammattikorkeakoulua Turun AMK:n Taideakatemia tarjoaa ainutlaatuisen monitaiteisen ympäristön, jossa muusikon uudenlaisia kompetensseja voidaan kehittää mm. animaation, elokuvan, sirkuksen, nukketeatterin, tanssin, teatterin, mainonnan suunnittelun ja kuvataiteen erilaisissa yhdistelmissä.

Uuden koulutuksen hakemisen taustalla on kartoitus toimintaympäristön tarpeista. Oman tukensa englanninkielisen muusikkokoulutuksen toteuttamiselle ovat antaneet Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Turun filharmoninen orkesteri, Gdanskin musiikkiakatemia ja ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu Novia. Lausunnossaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle Suomen Sinfoniaorkesterit ry toteaa:

[E]nglanninkielinen muusikko (AMK) -koulutus Suomessa on erittäin tarpeellista. Suunnitelman kaltainen muusikkokoulutus toisi suomalaiseen klassisen musiikin muusikkokoulutustarjontaan merkittävän lisän – – [K]oulutus olisi hyvä järjestää monitaiteisessa ympäristössä työelämäverkostoihin integroituna – – Lisäksi korkeatasoinen länsimaiseen taidemusiikkiin liittyvä muusikkokoulutus englanniksi pitäisi olla mahdollista AMK-tasolla pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

 

Musiikki ylittää rajat

Taideakatemialla on aktiivinen kansainvälinen koulutusyhteistyö erityisesti Nordplus-, Erasmus-, Erasmus Global- ja Fulbright-verkostojen kautta. Nämä verkostot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella osan opinnoistaan ulkomailla ja tuovat kansainväliset huippuopettajat osaksi oppimisympäristöä.

Musiikin koulutuksen kansainvälinen vetovoima on vahva, mitä oppilaitoksen kansainvälistyminen parantaa entisestään – laadun ohella. Englanninkielisen muusikkokoulutuksen ja suomenkielisen musiikkipedagogikoulutuksen yhdistelmä vastaa kansainvälisyyden haasteeseen ja mahdollisuuksiin. Englanninkielinen musiikin koulutustarjonta tukee myös muiden Turun AMK:n Taideakatemian koulutusten kansainvälisyyttä.

 

 

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *