Tuli on tärkeä elementti taiteeni toteuttamisessa, ja tässä artikkelissa tuon esille, miten käytän tulta ja millaisia teoksia teen. Kerron myös…