Yrityksen muutostarpeita voidaan lähestyä myös taiteen keinoin. YAMK-opinnäytetyössäni haastattelin viittä yhteisötaiteilijaa, jotka auttavat musiikin avulla yrityksiä onnistumaan tavoitteissaan – jotka…