Työelämän huipputyyppejä on monenlaisia – visionäärejä, innostajia, ideoijia, timanttisia toteuttajia, you name it. Heistä löytyy kuitenkin usein samoja ominaisuuksia: mielenkiintoa ja kunnioitusta ympäröivää maailmaa kohtaan, malttia kuunnella sekä rohkeutta muutokseen….