YouTube on tuttu lähes kaikille, mutta suosiostaan huolimatta se jää usein markkinointisuunnitelmien ulkopuolelle. Opinnäytetyönä (YAMK) toteuttamassani kehittämistehtävässä havainnollistan YouTube-mainonnan potentiaalia,…