Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

YouTube-mainonta – tuttu ja tuntematon

24.01.2023

YouTube on tuttu lähes kaikille, mutta suosiostaan huolimatta se jää usein markkinointisuunnitelmien ulkopuolelle. Opinnäytetyönä (YAMK) toteuttamassani kehittämistehtävässä havainnollistan YouTube-mainonnan potentiaalia, sillä videosisältöjen suosio ei horju ja vain harva toimija pärjää enää pelkän maksuttoman näkyvyyden varassa. Samalla esitän, kuinka YouTube-mainonnan avulla on mahdollista kasvattaa näkyvyyttä jo pienelläkin panostuksella.

Kehittämistyöni käynnistyi halusta selvittää YouTube-mainonnan käyttöä ja kokemuksia. Selvitys ei edennyt pitkälle. Melko nopeasti valkeni, ettei kyselyistä irtoaisi mitään riittävän kiinnostavaa, sillä YouTube-mainontaa ei vieläkään käytetä kattavasti. YouTubeen itsessään liittyy myös sitkeitä käsityksiä, jotka eivät avaa koko totuutta kanavan mahdollisuuksista.

Kuinka moni muu markkinointikanava on samalla kertaa vuorovaikutteinen, hakukonenäkyvyyttä tukeva ja kerää sisällöille katsojia vuosienkin jälkeen? Vasta sitten,
kun alusta ymmärretään laajemmin kuin pelkkänä videopalveluna tai tubettajien areenana, YouTuben hyödyntäminen oman osaamisen markkinointiin voi alkaa.

Digitaalisen markkinoinnin sininen meri

Kehittämistehtävässäni esitän, että YouTube-mainonta on digitaalisen markkinoinnin sininen meri. Sinisen meren strategia on toimintamalli, jonka kirjailijakaksikko Kim & Mauborgne on kehittänyt 2000-luvun alkupuolella. Strategia perustuu markkinatilaan, joka ei vielä ole ruuhkautunut. Keskinäiseen kilpailuun uppoutumisen sijaan sinisen meren strategiassa painotetaan omiin vahvuuksiin keskittymistä.

Samalla kun kilpailu digitaalisilla alustoilla kasvaa, YouTubessa löytyy vielä tilaa. Videomarkkinoinnissa luovuus korostuu usealla eri osa-alueella. Etenkin luovilta aloilta löytyy vahvuuksia, joita ei ole syytä jättää käyttämättä oman osaamisen esille tuomisessa.

Kustannussäästöt, erottautuminen ja asiakasarvon tuottaminen ovat tärkeässä roolissa erityisesti pienten toimijoiden markkinointiponnistuksissa. Nämä kolme tekijää toistuvat sinisen meren strategian ajatusmallissa, mutta ne ovat myös YouTube-mainonnan ydinhyötyjä.

Tarvitaan vain intoa ja tahtoa kyseenalaistaa totuttuja valintoja. Vaikka maksullinen mainonta kasvattaa osuuttaan digitaalisessa näkyvyydessä, YouTubessa mainonta on vielä edullista. Videoformaatti vaalii luovuutta sen eri muodoissa, ja visuaalinen viestintä on usein vahvin keino tiedon välittämiseen.

Kuvassa esitetään YouTube-markkinoinnin etuja: avontuotto, differointi ja kustannussäästöt. Em. tekstien lisäksi kuvassa on tietokoneen, videokameran, laivan, säästöposssun, valaan ja kalojen symbolit.

Kuva: Marju Aavikko.

Tekemällä oppii ja testaamalla löytää

Valmistautumiseni kehittämistehtävään alkoi perehtymällä YouTube-mainonnan tehokkuudesta tehtyihin tutkimuksiin, mutta pian aloin etsiä laajempaa näkökulmaa. Pääosa havaintoaineistostani keskittyi katsojien kokemuksiin mainonnasta. Oma mielenkiintoni kohdistui YouTuben alustaan ja mainonnassa piilevään potentiaaliin. Koin mielekkäimmäksi suunnaksi lähteä sinisen meren mallia seuraten etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

YouTube-mainonnasta tehtyjen tutkimusten ohella nostin esiin YouTube-mainonnan mahdollisuuksia myös käytännön esimerkkien avulla. Aineistoa kustannussäästöjen ja erottautumisen todentamiseen hankin testaamalla kohdennettua mainontaa YouTuben eri mainosmuodoissa. Testausten avulla pystyin esittämään erilaisia vaihtoehtoja ja konkreettisia summia yksittäisten väittämien sijaan.

Vaikka kehittämistyössä apunani oli aikaisempi työkokemukseni, testausvaihe kerrytti uutta tietoa ja näkemystä YouTuben mainosmuodoista ja niiden keskinäisistä eroista erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Unohtaa ei myöskään voi tehtävän parissa kasvanutta alustatuntemusta, joka avasi aivan uudella tavalla YouTuben monimuotoisia sisältöjä.

Videomainonnan haastavuus ja samalla myös viehätys syntyy liikkuvien osien määrästä. Laaja alue vaati rajausta. Omalla kohdallani se tarkoitti keskittymistä mainonnan kohdentamiseen, mutta oppia kertyi myös videoiden luontityökaluista ja videosisältöjen optimoinnista.

Kehittämistyössäni tarkastelin YouTube-mainonnan toteuttamista sekä strategisten että teknisten valintojen kautta. Kehittämistehtäväni edetessä sain huomata, miten vahva merkitys testaamisella on työskentelyn eri osa-alueilla. Omia työtapoja, käsityksiä ja jopa asenteita on aika ajoin syytä tarkistaa. Oppimista syntyy parhaiten uusien oivallusten parissa.

YouTube on luovan toiminnan runsaudensarvi, vapaa kanava itseilmaisulle, viihtymiselle tai tarpeelle oppia uutta. Tässä ympäristössä luovien alojen toimijoiden tarvitsee vain päättää, millä tavoin he haluavat omia ideoitaan esittää ja kuinka jakaa niitä tehokkaasti eteenpäin.

Aavikko, Marju 2022.  YouTubemainonnan luovat mahdollisuudet digitaalisen markkinoinnin sininen meri. Opinnäytetyö (YAMK). Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *