Siirry sisältöön Siiry hakuun

Murto on koulutukseltaan kätilö ja ammatillinen opettaja. Hänellä on Master in Public Health -tutkinto Karoliinisesta Instituutista, Tukholmasta sekä filosofian tohtorin tutkinto Uppsalan yliopistosta. Hän selvitti väitöstutkimuksessaan foolihapon ja tiettyjen geenien yhteyttä lapsettomuuteen.

Murto työskentelee lehtorina Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö -osaamisalalla. Hän toimii tutoropettajana ja opettaa muun muassa tutkimusmetodiikkaa ja kätilötyön oppiaineita sekä ohjaa opinnäytetöitä. Kliinistä kokemusta hänelle on kertynyt Ruotsista, jossa hän on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan kätilönä Tukholman eri sairaaloissa.

Murron suurin tutkimusintressi on seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla. Hän toimiikin eurooppalaisten alan lehtien toimituskunnissa ja vertaisarvioijana. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on, miten terveysteknologian eri ratkaisut auttavat terveydenedistämisessä ja -hoidossa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Murto on eteenpäin katsova, innostunut ja utelias oppija ja opettaja, jonka vahvuutena on hyvät verkostoitumistaidot ja vahva ammattitaito niin kliinisessä- kuin tutkimustyössä.

Uusimmat artikkelit käyttäjältä Tiina Murto:

Perhekeskeiset työtavat ja matalan kynnyksen palvelut ovat ehkäisevän päihdetyön perustana

Terveystottumukset ja käyttäytymismallit muokkautuvat ja vakiintuvat nuoruusvuosien aikana. Ensimmäiset päihdekokeilutkin ajoittuvat usein nuoruuteen. Haasteena on erottaa toisistaan ne nuoret, joilla on suurentunut riski päihdehäiriöiden kehittymiselle. Säännöllistyvä päihteidenkäyttö lisää riskiä päihde-…

Jatka lukemista

Kätilöopiskelijat järjestävät perhevalmennuksia

Turun ammattikorkeakoulu ja Tyksin Naistenklinikka sopivat alkuvuodesta 2018 yhteistyöstä perhevalmennuksien järjestämiseksi. Perhevalmennukset järjestetään Naistenklinikalla raskaana oleville ja heidän kumppaneilleen. Kätilökoulutukseen kuuluu yhden perhevalmennuskerran suunnittelu, toteutus ja sen arviointi. Aikaisemmin opiskelijavetoiset…

Jatka lukemista
css.php