Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

ICEX-projekti tuo uusia menetelmiä maahanmuuttajien seksuaaliterveyden opetukseen ja ohjaukseen

06.04.2023

Maahanmuuttajien seksuaalikasvatus on tärkeä osa kansanterveyttä. Maahanmuuttajilla pitää olla mahdollisuus saada täsmällistä ja kattavaa tietoa seksuaaliterveydestä. Koulutusta on tarjottava maahanmuuttajaväestön tarpeiden mukaan.

 

Maahanmuuttajien seksuaalikasvatustarpeista on kirjoitettu monissa kansainvälisissä artikkeleissa. Huoli maahanmuuttajien puutteellisista seksuaaliterveyden tiedoista sekä riittämättömästä seksuaalikasvatuksesta onkin noussut esille monissa Euroopan maissa.

 

Seksuaaliterveys tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä

 

Seksuaaliterveys on tärkeä osa yksilöiden yleistä terveyttä ja hyvinvointia. Se on seksuaalisuuteen liittyvän kehollisen, tunteellisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Seksuaaliterveys vaikuttaa merkittävästi pari- ja perhesuhteisiin mutta myös yhteisöjen ja maiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan seksuaaliterveyteen sisältyy myönteinen ja kunnioittava syrjinnästä ja väkivallasta vapaa lähestymistapa seksuaalisuuteen ja seksuaalisuhteisiin. Ihmisoikeuksiin kuuluvien seksuaalioikeuksien mukaan jokaisella on oltava mahdollisuus hallita omaa kehoaan, seksuaalisuuttaan ja lisääntymistään.

 

Pride-kulkue marssii lipuin New Yorkissa.

kuva. Wikimedia Commons

 

Monenlaisia seksuaaliterveysongelmia esiintyy myös maahanmuuttajien keskuudessa. Ne voivat monesti johtua muuttuneesta elämäntilanteesta tai aiemmista tapahtumista. Niillä voi olla vakaviakin seurauksia henkilön henkiselle ja fyysiselle terveydelle.

 

Koulutus on avainasemassa

 

Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen edellyttää, että saadaan kattavaa ja laadukasta koulutusta seksuaalisuudesta, ja että kaikilla on pääsy terveydenhuollon pariin. Tasokkaalla ja kokonaisvaltaisella koulutuksella voidaankin varmistaa, että maahanmuuttajilla on mahdollisuus saada kattavaa tietoa seksuaaliterveydestä, mukaan lukien tietoa ehkäisystä, seksitaudeista sekä seksuaaliterveyspalveluiden saatavuudesta.

Koulutusta on annettava turvallisessa ympäristössä ja maahanmuuttajien tarpeiden mukaan, ottaen huomioon kulttuuriset ja kielelliset näkökulmat. Lisäksi maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten seksuaaliterveyteen liittyvää koulutuksellista osaamista on lisättävä.

 

Seksuaaliterveyden puheeksi ottaminen on vaikeaa

 

Osana seksuaalikasvatuksen parhaisiin käytäntöihin kuuluvat koulutetut ja ennakkoluulottomat ammattilaiset, joilla on kokonaisvaltainen näkemys seksuaaliterveydestä. On tiedostettu, että seksuaaliterveyteen liittyvää koulutusmateriaalia on jo olemassa paljon. Maahanmuuttajien kanssa työskentelevät ammattilaiset eivät kuitenkaan hyödynnä sitä riittävästi.

Usein ongelmana on, että maahanmuuttajien kanssa työskentelevät ihmiset eivät tiedä, miten käsitellä arkaluonteisia aiheita, kuten seksuaalisuutta, maahanmuuttajien kanssa. Puheeksi ottamisen vaikeuden lisäksi kulttuurinen osaaminen, jolla tarkoitetaan ammattilaisten kulttuuritietoisuutta, tietoja, taitoja, kohtaamista ja motivaatiota, on todettu myös usein puutteellisiesi. Kulttuurisensitiivisyys, joka liittyy kulttuuriseen osaamiseen, on tärkeä lähestymistapa seksuaalikasvatuksessa. Se tarkoittaa halua, kykyä ja herkkyyttä ymmärtää ihmisiä erilaisista taustoista.

 

ICEX-projekti vastaa koulutustarpeisiin

 

Turun ammattikorkeakoulu koordinoi Erasmus+ -rahoitteista hanketta Innovative and Culturally Sensitive Educational Package for Migrants’ Sexual Health Education ICEX. Projektin yhteistyökumppanit ovat Turun kristillinen opisto, University of West Attica (UNIWA) Kreikka, KMOP  – Education and Innovation Hub Kreikka,  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) Portugali, APF – Family Planning Association ,Portugali, ja Estonian Refugee Council (ERC), Viro.

Hankkeen tavoitteena on lisätä aikuisten maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten seksuaaliterveyden tietoutta ja osaamista. Halutaan myös luoda innovatiivisia ja kulttuurisensitiivisiä työkaluja maahanmuuttajien seksuaaliterveyden opetukseen

Hankkeen kansainvälisessä konsortiossa on jo pitkään tunnistettu tarve maahanmuuttajien seksuaaliterveyden koulutuksen lisäämiseen. Siksi avoimen verkko-oppimateriaalin kehittäminen maahanmuuttajille ja heidän kanssaan toimiville ammattilaisille nähtiin ratkaisuna.

 

Kädet muodostavat sydämen. taustana maisema.

kuva: Unsplash

 

Osallistamalla tuotetaan verkko-opetusmateriaaleja

 

Vuonna 2022 alkaneen ICEX-tarkoituksena on kartoittaa seksuaaliterveyden osaamis- ja tietotarpeita paneelikeskusteluilla. Jokaisessa partnerimaassa käydään kaksi erillistä paneelikeskustelua sekä maahanmuuttajien että heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kanssa. Näin saadaan tietoa siitä, millaista koulutusta tarvitaan ja millaisin menetelmin.

Tulosten perusteella kehitetään helposti käytettäviä opetusmateriaaleja maahanmuuttajien seksuaaliterveyden opetukseen, jotka ovat kaikille avoimia verkossa. Tämä verkko-oppimateriaali, ICEX-koulutuspaketti, käännetään usealle eri kielelle. Sen tueksi tehdään vielä ammattilaisille näyttöön perustuva sähköinen ICEX-käsikirja, joka auttaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan seksuaaliterveyden opetusta ja ohjausta uudella ja innovatiivisella tavalla. Käsikirja toimii myös yleisenä seksuaaliterveyden oppaana ammattilaisille.

Maahanmuuttajat ja ammattilaiset osallistuvat kaikkiin hankkeen aikana toteutettaviin toimiin. Näin  varmistetaan, että tuotettu materiaali on tarkoituksenmukaista ja täyttää sille asetetut tavoitteet. Maahanmuuttajilla ja heidän kanssaan toimivilla ammattilaisilla on myös tärkeä rooli ICEX-koulutuspaketin pilotoinnissa. He testaavat koulutuspaketin käyttöä ja antavat palautetta sen sisällöstä, oppimismenetelmistä sekä yleisestä hyödyllisyydestä.

 

Hankkeen logo, jossa teksti ICEX

Innovative and Culturally Sensitive Educational Package for Migrants’ Sexual Health Education -hankkeessa (ICEX) kasvatetaan aikuisten maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten seksuaaliterveyden tietoutta ja osaamista. Luodaan innovatiivisia ja kulttuurisensitiivisiä työkaluja maahanmuuttajien seksuaaliterveyden opetukseen.

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/icex-innovative-and-culturally-sensitive-education/

 

Lähteet

 

European Parliament. 2013. Policies for sexuality education in the European Union. Brussels: European Union.

Herzig van Wees, S., Fried, S., Larsson, E. C. 2021. Arabic speaking migrant parents’ perceptions of sex education in Sweden: A qualitative study. Sexual & Reproductive Healthcare. Volume 28, June, 100596, https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100596

Keygnaert, I., Guieu, A., Ooms, G., Vettenburg, N.,Temmerman, M., Roelens, K. 2014 Sexual and reproductive health of migrants: Does the EU care? Health Policy. Volume 114, Issues 2–3, February, Pages 215-225, https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.10.007

THL 2021. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus: kulttuurisensitiivinen työote. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote. Viitattu  8.3.2022.

World Health Organization 2017. Sexual health and its linkages to reproductive health: an operational approach. Geneva. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *