Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Yritys tai organisaatio − tee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa

04.05.2021

Miten yrittäjä voi hyötyä paikkakunnalla toimivasta ammattikorkeakoulusta? Millaista yhteistyötä yritykset voivat tehdä opiskelijoiden kanssa? Salossa Turun ammattikorkeakoulun ja yrittäjien välinen tekeminen konkretisoituu monin eri tavoin. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi suorien toimeksiantojen myötä.

Salossa opiskelevat digitaalisen liiketalouden opiskelijat, digitrade-opiskelijat, tottuvat opiskelijakeskeisiin ja aktivoiviin oppimismenetelmiin alusta alkaen. Salo IoT Campus on oivallinen ympäristö luonnollisesti tapahtuvalle yhteistyölle ammattikorkeakoululaisten ja yritysten välillä, sillä siellä toimiva Turun ammattikorkeakoulun Salon kampus sijaitsee saman katon alla useiden paikallisten yritysten kanssa.

Salo IoT Campus on oivallinen ympäristö luonnollisesti tapahtuvalle yhteistyölle ammattikorkeakoululaisten ja yritysten välillä, sillä siellä toimiva Turun ammattikorkeakoulun Salon kampus sijaitsee saman katon alla useiden paikallisten yritysten kanssa.

Digitrade-opiskelijat työskentelevät yritysten toimeksiantojen pohjalta jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Projektipaja-nimisten opintojen toimeksiannot tulevat kaikki suoraan sellaisilta paikallisilta yrityksiltä, jotka ovat lähteneet yhteistyöhön ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi Lounean, NordicID:n sekä Yrityssalon kanssa. Suorien toimeksiantojen lisäksi yhteistyötä on Salossa tehty muun muassa seminaarien ja luentovierailujen merkeissä.


Projektipaja-opintojen toimeksiannot tulevat kaikki suoraan paikallisilta yrityksiltä. Projektipajan posterinäyttely pidettiin Salo IoT Campuksella.

Ota yhteyttä suoraan opiskelijoiden osuuskuntaan

Turun ammattikorkeakoulu ja Salon ammattiopisto perustivat syksyllä 2020 yhteisen osuuskunnan, jonka periaatteena on niin sanottu ”yhden luukun” tarjoaminen yritysten suuntaan. Asiakas eli yrityksen edustaja pääsee neuvottelemaan eri alojen ja asteiden opiskelijoille soveltuvista työelämälähtöisistä toimeksiannoista osuuskunnan edustajan kanssa.

Osuuskunnan edustaja etsii tilatulle työlle tekijät osuuskunnasta ja neuvottelee itse sopimuksen sisällön ja hinnan. Opettajat toimivat osuuskunnassa enemmänkin valmentavalla otteella opiskelijoiden tekemistä ja oppimista tukien.

Uudenlainen yhteistyömalli eri kouluasteiden välillä on osa maakunnallista Innoheimo-hanketta, jossa pyritään tekemään rajat rikkovaa yhteistyötä ja luomaan yrittämiseen ja työelämäyhteistyöhön kannustavia oppimisen malleja. Yhteistyömallin toteutumisessa apuna on ollut Salon yrittäjyyskasvatuksen tiimi eli Sykäys-tiimi. Tiimissä ovat edustettuina Salon alueen eri kouluasteiden edustajat sekä Salon kaupungin edustaja ja työelämäedustajia.

Tutustu osuuskuntatoimintaan!

Hyödynnä kansainvälisten opiskelijoiden tieto

Turun ammattikorkeakouluun saapuu normaalisti vuosittain satoja vaihto-opiskelijoita. Saloon saapuvat liiketalouden vaihto-opiskelijat tutustuvat vaihtoaikanaan suomalaiseen yrityskulttuuriin, ja he puolestaan tuovat seudulle sekä oman kotimaansa kulttuurintuntemusta että kielitaitoa. Heillä on näin arvokasta annettavaa salolaisille yrityksille, joiden kanssa he pääsevät tekemään yhteistyötä.

Turun ammattikorkeakouluun saapuu normaalisti vuosittain satoja vaihto-opiskelijoita

Viimeksi Salossa olleet vaihto-opiskelijat tekivät markkinaselvityksen Venäjän, Ranskan, Saksan ja Italian kilpailutilanteesta SaloSolar-yritykselle, joka tekee aurinkopaneeleja. Suomalaisia ulkoporealtaita valmistavalle Novitekille he puolestaan laativat Saksan ja Ranskan markkina-analyysin, jonka yhtenä tavoitteena oli kartoittaa Novitekille sopivia messuja. Viestintätoimisto HealthFoxin kanssa lähes vuoden kestänyt yhteistyö tuotti yritykselle uusia, jopa ministeriötason kontakteja, sekä tärkeää tietoa Ranskan terveysteknologiamarkkinasta.

Kansainvälistä näkökulmaa on yrityksille saatu myös esimerkiksi AuraChallenge-yhteistyöprojektin yhteydessä. Inspiraatiomatka Mondragonin alueelle Espanjaan poiki suomalaisille opiskelijatiimeille yritysvierailuita ja ajatusten vaihtoa paikallisten opiskelijaryhmien kanssa. Tuloksena projektin tilaaja, Lounaismaan osuuspankki, sai apua Liikkuva OP -konseptin ja erilaisten mobiiliratkaisujen kehittämiseksi. Projekti onnistui ja yksi tiimin tekijöistä sai lisäksi kesätyön Lounaismaan osuuspankista.

Vaihto-opiskelijoita odotetaan kampukselle taas välittömästi, kun tilanne sen sallii.

Artikkeli on julkaistu myös Talk Yrittäjyys magazine 2021 -lehdessä.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.