Siirry sisältöön Siiry hakuun

Ammatti-instituutista kurkistus korkeakouluun

Turun ammatti-instituutin terveysalan opiskelijoille avautuu uudenlainen mahdollisuus suorittaa terveys- ja hyvinvointialan korkeakouluopintoja jo lähihoitajakoulutuksen aikana. Syyskuussa 2019 Turun AMK:ssa käynnistyy 15 opintopisteen kokonaisuus, jota tarjotaan lähihoitajaopiskelijoille.

Opinnot koostuvat neljästä kokonaisuudesta: ruotsin kieli (3 op), terveyden edistäminen (2 op), tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot (5 op) sekä seksuaali- ja naisten terveys (5 op). Opinnot on tarkoitus suorittaa loppuun toukokuuhun 2020 mennessä.

Korkeakouluopinnot kiinnostavat

Opinnoista osa suoritetaan itsenäisesti, osa lähiopetuksessa. Lähiopetus tapahtuu instituutissa ja pieneltä osin korkeakoulun tiloissa. Opettajat kahdesta organisaatiosta toimivat tiiviissä yhteistyössä opintojaksojen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Aikaisemmat kokemukset toisen ja kolmannen asteen yhteistyöstä Turun ammatti-instituutin ja Turun AMK:n tekniikan alalla ovat toimineet kannustimena rakentaa vastaavanlaista nyt myös terveysalalle.

– Instituutti- ja korkeakouluopettaja toteuttavat osan opinnoista yhteisopetuksena, osa pääsääntöisesti korkeakoulun sekä osa instituutin opettajien toimesta, lehtorit Maika Kummel ja Marja Gustafsson sekä koulutus- ja tutkimuspäällikkö Camilla Laaksonen kertovat.

– Aikaisemmat kokemukset toisen ja kolmannen asteen yhteistyöstä Turun ammatti-instituutin ja Turun AMK:n tekniikan alalla ovat toimineet kannustimena rakentaa vastaavanlaista nyt myös terveysalalle, he pohtivat.

Kannustusta on lisännyt myös instituutin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ilmeinen kiinnostus korkeakouluopintoihin jo lähihoitajaopintojen aikana. Lisäksi keskeisenä kannustimena on ollut erittäin antoisa yhteistyö instituutin- ja korkeakoulun esimiesten ja opettajien välillä.

Korkeakouluopinnot antavat pohjan jatkuvaan oppimiseen

Korkeakouluopintojen suorittaminen toisen asteen opintojen aikana tukee valmistuvan lähihoitajaopiskelijan osaamista tulevassa työssään. Samalla korkeakouluopinnot antavat erinomaisen pohjan jatkuvaan oppimiseen, tulevaan urakehitykseen ja realistisen kurkistuksen mahdollisiin tuleviin jatko-opiskelusuunnitelmiin.

Jos lähihoitajaopiskelija valmistuttuaan jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa, voi hän hyväksilukea suorittamansa korkeakouluopinnot. Parhaassa tapauksessa se saattaa myös nopeuttaa valmistumista ammattikorkeakoulusta.

Korkeakouluopinnot antavat erinomaisen pohjan jatkuvaan oppimiseen, tulevaan urakehitykseen ja realistisen kurkistuksen mahdollisiin tuleviin jatko-opiskelusuunnitelmiin.

Marja-Liisa Gustafsson, TtT, toimii Turun ammatti-instituutissa sosiaali- ja terveysalalla lehtorina. Hän on peruskoulutukseltaan terveydenhoitaja, ja valmistunut Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta terveystieteiden maisteriksi vuonna 2009 ja terveystieteiden tohtoriksi vuonna 2019. Keskeisenä opetustehtävänä on erityisesti lasten ja nuorten terveyden edistämisen opetus.

Maika Kummel, FT, toimii Turun ammattikorkeakoulussa Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö -osaamisalan koulutusvastaavana ja terveydenhoitotyön lehtorina. Hän on lukion jälkeen valmistunut terveydenhoitajaksi ja toiminut terveydenhoitajana kotihoidossa ja sydänjärjestössä. Maika on valmistunut Turun yliopistosta Terveystieteiden maisteriksi 2002 ja filosofian tohtoriksi (pääaineena Yleislääketiede) 2008. Keskeisinä opetustehtävinä on erityisesti opinnäytetöiden- ja kehittämistöiden ohjaus, tutkimusmetodiikka ja tuutorointi.

Camilla Laaksonen, TtT, toimii Turun ammattikorkeakoulussa Terveys- ja hyvinvointisektorilla koulutus- ja tutkimuspäällikkönä. Hän on lukion jälkeen valmistunut terveydenhoitajaksi ja toiminut työterveyshoitajana ja osastonhoitajana sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Camilla on valmistunut Turun yliopistosta Terveystieteiden maisteriksi 2005 ja terveystieteiden tohtoriksi 2012. Turun ammattikorkeakoulussa hän on aikaisemmin toiminut terveydenhoitotyön lehtorina ja tutkimusvastaavana.

 

Tutustu koulutuksiin:

Turun ammatti-instituutti

Turun AMK, sosiaali- ja terveysala

 

 

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php