Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Palvelumuotoilua sote-alan koulutuksessa

08.09.2019

Palvelumuotoilua on totuttu käyttämään liike-elämän kehittämistyössä ja muotoilun alalla asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi jo vuosikymmenen ajan. Nyt myös sote-ala on kiinnostunut palvelumuotoilusta ja ensimmäiset SotePeda 24/7 -hankkeen opetuskokeilut tällä saralla on saatu päätökseen eri puolilla Suomea.

Turun ammattikorkeakoulussa valittiin palvelumuotoilun opetuskokeiluryhmäksi tammikuussa 2019 opintonsa aloittaneet sote–alan, terveyden edistämisen ryhmän YAMK-opiskelijat. Heti jo toisella lähijaksolla opiskelijat pääsivät tutustumaan palvelumuotoiluun ja sen käsitteisiin.

Kurssi oli hyvin opettavainen ja konkreettisilla tehtävillä oppiminen innosti.

Diabeteskeskus sai kehittämisehdotuksia

Oppimisen tueksi saatiin työelämän kehittämishanke. Uudessakaupungissa oli tarve kehittää diabeteskeskuksen palvelukonseptia juuri asiakasnäkökulmasta palvelumuotoilun menetelmin. Palvelumuotoilu oli uusikaupunkilaisille tuttua jo aikaisemmin tehdyistä Turun AMK:n muotoilualan tukemista projekteista.

YAMK-opintonsa aloittaneista 92 prosentilla ei ollut aikaisempaa kokemusta tai osaamista palvelumuotoilusta. Ennakkotehtävän avulla he tutustuivat ajattelutapaan ja sen käsitteisiin sekä menetelmiin. Tästä päästiin sujuvasti jatkamaan ongelman määrittelyyn ja esitutkimusvaiheeseen, johon neljä pienryhmää löysivät nopeasti oman tulokulmansa. Tässä vaiheessa apuna olivat myös Uudenkaupungin diabeteshoitajat asiantuntijoina tuomassa esiin käytännön työssä havaittuja pullonkauloja ja hyviä käytänteitä.

Seuraavaksi ryhmät hakivat asiakasymmärrystä haastattelemalla diabetespotilaita ja luomalla heidän palvelupolkujaan kontaktipisteineen. Projektin tulokset, tunnistetut kehittämiskohteet kehittämisehdotuksineen luovutettiin Uudenkaupungin henkilökunnalle huhtikuun alussa hyödynnettäväksi.

Opiskelijaryhmä keskustelee asiakkaan kanssa.

Sote-alan YAMK-opiskelijat haastattelemassa Uudenkaupungin diabeteshoitajaa.

 

Sotepeda 24/7 -hanke

Tämä palvelumuotoilukoulutus on osa valtakunnallista Sotepeda 24/7 -hanketta, jonka yhdessä työpaketissa on tavoitteena juuri palvelumuotoiluosaamisen lisääminen sote-alan opettajilla ja sitä kautta sote-alalle laajemminkin. Hankkeessa ovat mukana kaikki sote-alan ammattikorkeakoulut Suomessa.

 

Lue lisää Sotepeda 24/7 -hankkeesta.

Tutustu Sosiaali- ja terveysalan ylempään AMK-tutkintoon, syventävinä opintoina terveyden edistäminen.

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *