Siirry sisältöön Siiry hakuun

Polikliininen toiminta nopeuttaa asiakkaan hoitoon pääsyä

Polikliininen kirurgia -toiminnassa asiakkaalle tarjotaan soveltuvissa toimenpiteissä nopeaa polikliinistä hoitoreittiä perinteisen leikkaussalihoidon tilalle. Polikliininen kirurgia on ollut ratkaisu operatiivista toimintaa uudelleen järjestettäessä muuttuvassa sote-uudistuksessa. Potilas saa saman hyödyn pienemmin resurssein. Esittelimme Sairaanhoitajapäivät 2018 luennolla Tyks Vakka-Suomen sairaalassa kehittämämme toimintamallin.

Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta tuli voimaan vuoden alusta 2018, jolloin aluesairaaloista loppui leikkaussaliolosuhteita ja anestesiologiaa vaativa leikkaustoiminta. Vapautuvat tilat, tarvittavat välineet ja instrumentit antoivat idean polikliinisen kirurgian (poki) aloittamiseen osana poliklinikoiden toimintaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) strategian mukaisesti avohoitopainotteisuutta tulee lisätä. Poliklinikoilla on käytössä useita erilaisia toimintamalleja, joiden kehittäminen on tarpeellista lisääntyvien potilasmäärien ja vähenevien resurssien myötä. Polikliininen kirurgia vastaa myös sairaanhoitopiirin strategiaan asiakasystävällisenä ja kustannustehokkaana avohoitomallina.

Vaikuttavuutta seurataan monesta näkökulmasta

Valinnanvapauslain tavoitteena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Poki-toiminta on yksi julkisen sektorin keino pysyä mukana kilpailussa. Siinä asiakkaalle tarjotaan soveltuvissa toimenpiteissä nopeaa polikliinistä hoitoreittiä perinteisen leikkaussalissa tapahtuvan hoidon jonottamisen tilalle. Terveydenhuollon paremmalla organisoinnilla voidaan tutkitusti vaikuttaa hoitoon pääsyn odotusaikoihin.

Valinnanvapauslain tavoitteena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Tyks Vakka-Suomen sairaalassa (VSS) on aloitettu polikliininen kirurgia anestesiologiaa vaativan leikkaustoiminnan loputtua huhtikuussa 2017. Pokia on rakennettu yhdessä leikkausosaston, päiväkirurgian ja poliklinikkahenkilökunnan kanssa. Toimintamallia seurataan asiakkaan, henkilökunnan, prosessin ja talouden vaikuttavuuden näkökulmista.

Tyks VSS:n mallissa pokia tehdään gynekologian, urologian, korva-nenä-kurkkutautien, plastiikka- ja yleiskirurgian sekä ortopedian erikoisaloilla. Tyks VSS on ensimmäinen VSSHP:n yksikkö, jossa esim. nenäväliseinäleikkaukset ja naisten virtsaputken kohotusleikkaukset tehdään polikliinisesti. Toimenpiteet tehdään keskitetysti tyhjäksi jääneessä leikkaussalissa, jossa jokaisena päivänä operoi eri erikoisala.

Asiakkaat ovat tyytyväisiä polikliiniseen toimintaan

Poki on ollut yksi ratkaisu operatiivista toimintaa uudelleen järjestettäessä. Potilas saa saman hyödyn pienemmin resurssein. Ei ole kustannustehokasta tehdä toimenpiteitä leikkausosastolla, jos ne eivät sitä välttämättä vaadi. Huuskosen tekemän YAMK-opinnäytetyön antaman näytön mukaan asiakastyytyväisyys on erittäin korkea potilaan koko hoitoprosessin ollessa nopea.

Poki koetaan asiakkaan mielestä ammattimaisesti toimivan henkilökunnan antamana hyvänä hoitona.

Polikliinisen kirurgian toimintamallin arviointi: Tyks Vakka-Suomen sairaalassa -kehittämisprojektissa arvioitiin pokia asiakkaan sekä hoidon vaikuttavuuden näkökulmista. Tulokseksi saatiin, että poki koetaan asiakkaan mielestä ammattimaisesti toimivan henkilökunnan antamana hyvänä hoitona. Toimenpiteen aikana olo koettiin turvalliseksi ja kipuja hoidettiin riittävästi. Hoidon vaikuttavuus oli kivun, komplikaatioiden ja infektioiden määrän suhteen yhtä hyvää kuin leikkaussalihoidossa annettu hoito.

Poki on myös lisännyt henkilökunnan työtyytyväisyyttä toimenkuvan laajentuessa. Talouden näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa sekä potilaan että kuntien kannalta.

Polikliininen kirurgia täydentää päiväkirurgian toimintaa

Toimenpiteet poki-toimintaan on valittu potilasturvallisuus huomioiden. Kaikki potilaat eivät kuitenkaan poki-potilaiksi sovellu, vaan kelpoisuus arvioidaan potilaskohtaisesti. Poki tulee siis täydentämään päiväkirurgian (päiki) toimintaa, ei korvaamaan sitä.

Sairaanhoitajapäivillä pidetty luento sujui mukavasti, paikalla oli paljon aktiivisia kuuntelijoita. Kysymysten määrää jouduttiin puheenjohtajan taholta aikataulullisista syistä rajoittamaan. Luennon lopussa esitettiin mm. epäilevä kysymys toimintamallin aidosta asiakaslähtöisyydestä, sen epäiltiin palvelevan paremmin organisaation kuin asiakkaan etuja. Tähän oli hieno vastata, että juuri tästä asiasta löytyy näyttöä Theseuksesta. Jollei luento vakuuttanut kyseistä kuulijaa, voi käydä tutustumassa kirjalliseen työhön.

Näyttöön perustuvaan tietoon on helppo nojata!

Anna-Maria Suikkanen ja Mette Huuskonen

 

http://www.theseus.fi/handle/10024/141824 
Polikliinisen kirurgian toimintamallin arviointi: Tyks Vakka-Suomen sairaalassa

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-ylempi-amk-tutkinto/ 
Turun AMK:n sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinnot

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/vakka-suomen-sairaala/osastot-ja-poliklinikat/Sivut/polikliininen-kirurgia.aspx 
Polikliininen kirurgia

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php