Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Sun hyvän elämän tukena Turun AMK

04.09.2020

Turun ammattikorkeakoulu sai ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa luvan yksityisen terveydenhuollon palveluiden tarjoamiseen. Osa palveluista on suunnattu yrityksille.

Sun hyvä elämä -nimellä kulkeva Turun ammattikorkeakoulun uusi palvelukokonaisuus tuottaa hyvinvointia lisääviä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluita sekä asiantuntijatyötä. Ne toteutetaan asiantuntijapalveluna tai opiskelijatyönä ammattilaisen ohjauksessa. Asiakkaan on mahdollista varata itselleen aika suuhygienistille, näytteenotto- ja laboratoriopalveluihin, fysio- ja toimintaterapiapalveluihin sekä kunnon, liikkumisen ja toimintakyvyn testauksiin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämien lupien myötä Kupittaan kampusalueen ICT-Cityssä ja Medisiina D:ssä käynnistyy toiminta, jossa palvelut ja oppiminen nivoutuvat yhteen.

Opiskelijat voivat toimia yrittäjinä

Sun hyvä elämä -palvelukonseptin alla toimii klinikka, joka on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoiden moniammatillinen ja monialainen harjoitteluympäristö. Klinikalla opiskelijat toimivat moniammatillisissa tiimeissä opettajien asiantuntevassa ohjauksessa. Toiminta avautuu syyskuussa, koronatilanteen niin salliessa.

Valmistuville opiskelijoille mahdollistetaan yrittäjyys, mikäli he haluavat aloittaa yrittäjänä opintojensa jälkeen. Tarjoamme heille klinikalla tiloja edullisesti ja tarvittaessa autamme talous-, myynti- jne. asioissa yrittäjyyden alkutaipaleella.

Palveluiden tuottaminen mahdollistaa myös Turun AMK:n tiiviimmän yhteistyön alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

Sun hyvä elämä -palvelun avulla luodaan uudenlaista pedagogiikkaa uudenlaisissa oppimisympäristöissä, lähellä asiakasta. Olemme ennen kaikkea koulutusorganisaatio, ja liiketoiminta mahdollistaa opiskelijoillemme vielä paremman oppimisen autenttisissa asiakas-, potilas- ja palveluympäristöissä.

Luentojen lisäksi tulee aitoja asiakas- ja potilastilanteita, jolloin opiskelijat pystyvät kiinnittämään uuden tiedon käytäntöön nopeasti. Opettajat saavat aidon käytännön työkentän, jossa kliinisten työelämätaitojen ylläpitäminen ja kehittyminen varmistuvat.

Palveluiden tuottaminen mahdollistaa myös Turun AMK:n tiiviimmän yhteistyön alueellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

Tiloja ja palveluita myös yritysten käyttöön

Uusi palvelu tarjoaa yritysten ja yhteisöjen käyttöön modernit oppimis-, laboratorio- ja simulaatioympäristöt sekä asiantuntijapalvelut, opiskelijoiden tuoreet ideat, opettajien asiantuntemuksen sekä projektiammattilaisten kokemuksen.

Hyvä elämä on tärkeä yhteinen tavoitteemme. Vastaamme omilla palveluillamme alueemme sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin yhdessä innokkaiden ja luovuutta uhkuvien opiskelijoidemme kanssa.

Tarjoamme yritysten käyttöön simulaatio-oppimisympäristöjä, joissa on uudet simulaattorit, AV- järjestelmä ja monipuoliset terveysalan välineet. Tilat soveltuvat myös tuotekehityksen testiympäristöksi ja tutkimustyöhön. Ilta- ja viikonloppukäyttöön löytyy tiloja, ja voimme olla mukana organisoimassa ja toteuttamassa tapahtumia ja teemapäiviä esim. työhyvinvoinnista tai työterveys- ja turvallisuusasioista. Sivuillamme voit jättää opinnäytetyön toimeksiantoja, projektitoimeksiantoja tai kertoa harjoittelupaikastanne yrityksessänne.

Me Turun ammattikorkeakoulussa kehitämme sosiaali- ja terveysalan koulutusta, jotta se vastaa alan uudistustarpeita. Koulutus sisältää ammatillisen osaamisen lisäksi nykypäivän työelämässä vaadittavia taitoja. Tulevaisuuden asiantuntijoilta vaaditaan asiakaslähtöisyyttä, eettistä ja moniammatillista näkemystä, viestintä- ja tiimityötaitoja, luovuutta, digitalisaatio- ja teknologiaosaamista sekä kestävän kehityksen mukaista ympäristöajattelua.

Hyvä elämä on tärkeä yhteinen tavoitteemme. Vastaamme omilla palveluillamme alueemme sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin yhdessä innokkaiden ja luovuutta uhkuvien opiskelijoidemme kanssa.

Artikkeli on kirjoitettu 18.8. Koska koronan takia toimintamme elää valtakunnallisten ja AMK:n ohjeiden mukaan, kannattaa seurata www.turkuamk/sunhyvaelama.fi -sivustoa.

 

Artikkeli on alunperin julkaistu Varsinais-Suomen Yrittäjä -lehdessä.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.