Siirry sisältöön Siiry hakuun

Toimintaterapiaa, innopedaa ja yhteistyökumppanuutta merellisessä Cascaissa

28.06.2019

Aurinko, meri ja historialliset maisemat loivat oivat puitteet toimintaterapeuttien kansainväliselle kohtaamiselle Portugalin Cascaisissa lokakuussa 2018. Kansainvälinen osaaminen ja opetustyylien murros ovat tämän hetken puheenaiheita kautta Euroopan. Näitä aiheita pohdittiin European Network of Occupational Therapy in Higher Education -seminaarissa, jossa toimintaterapeuttikoulutuksen ammattilaiset ja opiskelijat kokoontuivat yhteen.

Seminaarissa tuotiin esiin ajankohtaisia näkökulmia ja omaa ideologiaa moderneista opetusmenetelmistä. Yhtenä esimerkkinä oli kirjoittajien pitämä työpaja tiimiopiskelumallista, jota toteutetaan Turun ammattikorkeakoulussa. Seminaarin lisäksi rakennettiin yhteistyötä paikallisen toimintaterapeuttikoulutuksen kanssa.

Kuvassa on joukko ihmisiä.

ENOTHE – toimintaterapeuttikoulutusten eurooppalainen verkosto

European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) tavoitteena on huolehtia eurooppalaisten toimintaterapeuttikoulutuksien standardeista ja laadusta. Yksi ENOTHEn tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa vankka koulutusjärjestelmä, joka on vertailtavissa, korkealaatuinen ja joustava muuttumaan yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Vuosittain järjestettävässä seminaarissa toimintaterapian ammattilaiset, opettajat, tutkijat sekä opiskelijat ympäri Eurooppaa kokoontuvat jakamaan tehdyn työn tuloksia, pohtimaan alan kehitystä ja luomaan yhteyksiä kollegoihin.

Vuoden 2018 seminaarissa osallistujia oli noin 350. Globaali maailma ja työmarkkinat tarvitsevat ammattilaisia, jotka hyödyntävät monipuolisesti saatavilla olevaa tietoa ja ovat kansainvälisyysosaamiseltaan päteviä toimijoita. Yksi tämän vuoden seminaarin teemoista oli y- ja z-sukupolvien opettaminen ja yksilöllinen oppiminen, josta lähdettiin työstämään ajatusta tiimioppimisen esittelystä workshop-työskentelynä. Workshopin tavoitteeksi muodostuikin tiimioppimisen esitteleminen menetelmänä ja mahdollisuutena tulevaisuuden toimintaterapeuttikoulutuksessa.

Kuvassa on papereita lattialla.

Työskentelyä teemalla “Team learning a future model of learning in occupational therapy education”

Turun ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttikoulutuksen aktiivisesti käyttämä tiimioppimisen malli edistää opiskelijoiden yhteistyötaitoja sekä kykyä hakea ja kyseenalaistaa tietoa monipuolisesti. Opettajat ja opiskelijat ideoivat ja toteuttivat yhdessä tähän liittyvän työpajan. Opettajien vastuulla oli teoreettinen tietämys tiimioppimisesta ja opiskelijat kertoivat käytännön esimerkkejä tiimiopiskelun soveltamisesta toimintaterapeuttiopinnoissa. Työpajaan osallistui opettajia ja opiskelijoita, joten molempien näkökulmien huomioiminen työpajan valmistelussa oli olennaista.

Työpaja toteutettiin kokemuksellisesti siten, että osallistujat pääsivät toteuttamaan tiimioppimista käytännössä. Osallistujat asettuivat dialogirinkiin. Tiimioppimisen teoria tuotiin esille hyödyntäen aiheeseen liittyviä visuaalisia postereita yhdistettynä käytännön työskentelystä otettuihin valokuviin aiempien vuosien tiimiopintojaksoilta. Intron jälkeen ryhmä jaettiin kahteen tiimiin, jossa ryhmän tuli pohtia, miten soveltaa tiimioppimisen mallia omassa työssään ja opinnoissaan. Keskustelu purettiin luovalla tavalla. Palaute työpajasta oli hurmoksellinen. Osallistujat kokivat, että seminaarin muissa puheenvuoroissa teoriassa kuultu oppimisen murros pääsi nyt käytäntöön.

Kuvassa on opiskelijoita ryhmissä.

Escola Superior de Saúde do Alcoitão – kohti yhteistyökumppanuutta

Tämän vuoden seminaari järjestettiin paikallisessa korkeakoulussa, joten luentojen lisäksi päästiin tutustumaan paikallisen toimintaterapeuttikoulutuksen puitteisiin. Koululla on hyvät yhteydet työelämään, sillä välittömässä läheisyydessä on kaksi kuntoutuskeskusta, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä.

Käytännön järjestelyt yhteistyön rakentamiselle olivat toimivat ja yllätyksenä tuli paikallisten erittäin hyvä englannin kielen taito. Koulusta välittyikin kuva tasokkaana korkeakouluna, joka otti lämpimästi vastaan vieraita kylmästä pohjolasta. Cascaisin sijainti aivan Lissabonin kupeessa mahdollistaa erinomaiset kulkuyhteydet. Kouluun luotujen yhteistyösuhteiden myötä saapui jo keväällä ensimmäiset kaksi opiskelijaa vaihtoon Turkuun.

Kuvassa on ryhmä ihmisiä.

Toimintaterapeuttiopiskelijoiden aktiivinen osallistuminen kansainvälisyyden kehittämiseen

Opiskelijat tekivät toimintaterapeuttikoulutuksen syventävän projektin monivaiheisena 1,5 vuotta kestävänä prosessina. He osallistuivat ENOTHEn vuoden 2017 ja 2018 seminaareihin Kroatiassa ja Portugalissa. Osana ENOTHEn toimintaa he ovat olleet mukana kehittämässä Student Platform Occupational Therapy (SPOT) -yhteisöä.

SPOTin toiminnan tavoitteena on kannustaa ja lisätä toimintaterapeuttiopiskelijoiden yhteydenpitoa läpi Euroopan sekä taata, että opiskelijoiden mielipiteet tulevat kuulluksi toimintaterapeuttikoulutuksen kehittämisessä. SPOT on saanut alkunsa vasta vuonna 2014 ja toiminta saatiin varsinaisesti käyntiin syksyllä 2017, jolloin valittiin ENOTHEn jäsenkorkeakouluista ensimmäiset SPOTin opiskelijaedustajat.  Opiskelijat toimivat Turun ammattikorkeakoulusta edustajina SPOT-opiskelijaedustajina.

Portugalin seminaarissa SPOT saavuttikin yhden päätavoitteistaan, saada opiskelijajäsen ENOTHEn hallitukseen. Näin ollen opiskelijoiden näkökulma tulee kuulluksi vielä paremmin eurooppalaisen toimintaterapeuttikoulutuksen sydämessä. Seminaariin osallistuvat opiskelijat pyrkivät kehittämään kotikansainvälistymistä osana toimintaterapeuttiopintoja. Tähän liittyen opiskelijat ovat luoneet opintojaksoille kansainvälistymistä tukevia osa-alueita, joissa on hyödynnetty SPOT-yhteisöä. Opiskelijaedustajina toimimisen ja oman korkeakoulun kansainvälisyyden edistämisen lisäksi opiskelijat kokivat tärkeäksi seminaareihin osallistumisen.

Opiskelijoiden mukaan kansainvälinen yhteistyö alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa laajentaa omaa näkemystä alasta ja tuo uusia kokemuksia. Opiskelijat mainitsevat myös kansainvälisen verkostoitumisen yhdeksi tärkeimmistä projektin tuomista ulottuvuuksista.

Kuvassa artikkelin kirjoittajat

 

 

ENOTHE. 2018. What is ENOTHE. Viitattu 8.11.2018.

Tutustu toimintaterapiakoulutukseen.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php