Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Toimintaterapian opinnäytetyö: Työn ilo ja työhyvinvointi ovat edellytyksiä tuottavuudelle, onnellisuudelle ja menestymiselle

12.03.2019

Loppuvuonna 2018 Talk-toimitus sai sähköpostia toimintaterapian opiskelija Anna Lundénilta. Hän ehdotti haastateltavaksi opinnäytetyön työpariaan Deeana Lehtistä, koska Annan mielestä Deeana ”on tehnyt todella upeaa ja inspiroivaa työtä tämän opinnäytetyön eteen”. Tottahan tällaiseen ehdotukseen piti tarttua!

Koska kyseessä oli parityö, päätin kuitenkin haastatella molempia tekijöitä. Deeana on jo ehtinyt valmistuakin, mutta haastattelu saatiin lopulta toteutettua sähköpostihaastatteluna. Opinnäytetyön nimi oli ”Opettaja opiskelijan työn ilon edistäjänä – Toimintaterapia ja positiivinen psykologia opiskelijan työhyvinvoinnin tukena”.

Miten päädyitte tähän aiheeseen?

Opinnäyteyön aiheena oli työn ilo osana työhyvinvointia. Valitsimme tämän aiheen, koska tutkitusti työn ilo vaikuttaa työhyvinvointiin (lähteet opinnäytetyössä). Suomessa ei vielä ymmärretä ilon merkitystä ja vaikutusta elämän laatuun. Työmme tarkoituksena oli lisätä tietoisuuta tästä aiheesta ja avata lukijoiden silmät tähän uuteen suuntautumiseen, jossa pääroolina on inhimillisyys.

Työn ilo on tärkeää, sekä inhimillisyyden ja terveyden että tuottavuuden kannalta. Tieteellisesti on todettu, että henkisesti hyvinvoiva ja onnellinen ihminen palvelee paljon paremmin työnantajaansa, sekä yhteiskuntaansa.

Kerrotteko omin sanoin, mikä oli työnne tärkein tulos tai johtopäätös?

Tärkein tulos oli kattava lista keinoista, joilla opettaja voi tukea opiskelijan hyvinvointia ja olla aidosti läsnä arjessa työn ilon edistäjänä. Katsoimme erittäin tärkeänä, että keinot eivät ole vain teoriasta vaan haastateltavien omasta kokemuksesta ja inhimillisyydestä lähtöisin.

Tärkein johtopäätöksemme oli, että teoreettisten lähteiden ja haastateltavien näkökulmat sopivat erinomaisesti yhteen. Oli ilo nähdä, että eri tieteellisistä lähteistä saatu tieto ja tutkimusryhmän näkemysten linkittäminen oli erittäin helppoa.

 

Tärkeimmäksi kohokohdaksi haluamme kuitenkin nostaa sen, että olemme kasvaneet terapeutteina ja työnhyvinvoinnin asiantuntijoina erittäin paljon tutkimusprosessissamme.

 

Kenelle voisi olla hyötyä opinnäytetyön tuloksista?

Jokaiselle, varsinkin niille henkilöille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita työhyvinvoinnista ja sen edistämisestä.

Miten aiotte hyödyntää opinnäytetyön tekemisen aikana saatuja tietoja ja taitoja?

Olemme jo hyödyntäneet näitä tietoja ja taitoja jatkuvasti henkilökohtaisessa arjessamme. Kaikkea mitä olemme oppineet opinnäytetyön prosessissa, olemme soveltaneet ja ottaneet käyttöön omassa arjessamme ja inhimillisissä kohtaamisissamme.

 

Suurin henkilökohtainen kasvu tapahtuu mukavuusalueen ulkopuolella.

 

Miltä parityöskentely opinnäytetyössä tuntui, tuliko vastaan haasteita?

Opinnäytetyöprosessissamme oli paljon haasteita, mutta parityöskentely ei ollut yksi näistä. Päinvastoin parityöskentelymme oli voimakasta ja sisäisen motivaation ylläpitäjä ja kantaja. Suosittelemme kaikille parin valitsemista henkilökohtaisten kemioiden ja samanlaisen huumorintajun pohjalta. Ei tarvitse olla edes hyvä huumorintaju vaan samanlainen. Saa olla yhtä huono ?.

Älä kuitenkaan valitse henkilöä tai ihmisiä, joiden kanssa olet viettänyt opintojesi aikana eniten aikaa. Mene rohkeasti ja avoimin mielin mukavuusalueeltasi pois, koska suurin henkilökohtainen kasvu tapahtuu sen alueen ulkopuolella.

Mitä haluaisitte sanoa nuorille – tai vaikka vähän vanhemmillekin – jotka miettivät toimintaterapian opintoja?

Toimintaterapia on parasta. Sen vahvuus ja lähtökohta on inhimillisyys. Sen lisäksi toimintaterapiassa asiakasta kunnioitetaan oman elämänsä asiantuntijana. Tämä on lähestymistapa, jota ei tavata muissa terapiamuodoissa. Toinen toimintaterapian ainutlaatuinen vahvuus on sen kokonaisvaltaisuus.

Asiakkaan tilanne arvioidaan aina yksilöllisesti ja moniulotteisesti: otetaan huomioon asiakkaan fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja sosiaalinen tilanne, sekä hänen nykyinen arkiympäristönsä. Toimintaterapeutti ei ”korjaa” ketään vaan on asiakkaan matkalla tukija ja rinnalla kulkija, sekä uskoo aidosti asiakkaan mahdollisuuteen ”korjata” itse itseään.

Millaiset valmiudet mielestänne opintonne antoivat teille työelämää varten?

Mielestämme opinnot antavat perusvalmiudet. Jatkossa on jokaisesta itsestä kiinni, kuinka paljon tuleva terapeutti investoi omaan ammatilliseen kehittymiseensä ja kasvuunsa.

 

Muuttuvassa yhteiskunnassamme olisi tärkeää avautua ennakkoluulottomasti uusiin näkökulmiin ja suuntautumisiin.

Deeana: Haaveenasi on tulla toimintaterapian opettajaksi. Mistä tällainen haave on syntynyt?

Ensiksikin tämä ei ole haave vaan yksi tavoitteistani ?. Ideani syntyi opiskelujen aikana, kun huomasin, että monikulttuurinen ja holistinen näkökulma saisi rikastuttamaan oppimisympäristön tarjontaa. Turun ammattikorkeakoulussa on upeita opettajia, mutta koen voivani tuoda uudenlaista tuulta tähän ympäristöön. Muuttuvassa yhteiskunnassamme olisi erittäin tärkeää avautua ennakkoluulottomasti uusiin näkökulmiin ja suuntautumisiin.

Millaisia askeleita aiot seuraavaksi tehdä kohti tavoitteesi toteuttamista?

Luultavimmin seuraava askel on hyvinvoinnin alan maisterin opinnot, sekä oman kokemuksen vahvistaminen aikuisopettajana. Toimin tällä hetkellä muun muassa eri kansalaisopistojen opettajana ja koulutan itseäni jatkuvasti myös pääroolinani eli terapeuttina.

Missä näette itsenne viiden vuoden kuluttua?

Näemme itsemme terveysalan asiantuntijoina ja vaikuttajina. Anna haaveilee muuttavansa suomalaisen armeijakäytännön sellaiseksi, että siinä huomioidaan jokaisen ainutlaatuisuus vahvuuksina, eikä esteinä, sekä siitä että saisi olla maailman paras äiti.

Deeanan haaveena on inspiroida ihmisiä elämään upeaa, elämisen arvoista ja merkityksellistä elämää. Lisäksi me haluamme myös vaikuttaa maahanmuuttajien kotouttamisprosessiin, joka tällä hetkellä ei valitettavasti tapahdu parhaimmalla mahdollisella tavalla Suomessa.

Mitä vielä?

Ennen kaikkea haluamme kiittää ja kumartaa Turun ammattikorkeakoulun opettajia ja muuta henkilökuntaa, sekä muita opiskelijoita, jotka ovat kaikki mahdollistaneet meidän kasvumme näiden vuosien aikana. Arvostamme suuresti koko sydämestämme opettajien työtä, ja olemme tietoisia kuinka haastavaa opettajien työ voi joskus olla.

Toivomme, että suomalaisessa yhteiskunnassa ja kouluissa panostettaisiin yhä enemmän työhyvinvointiin ja opiskelun hyvinvointiin. Meidän opinnäytetyömme on erittäin hyvin dokumentoitu, ja kaikki lähteemme osoittavat, että työn ilo ja työhyvinvointi ovat edellytyksiä tuottavuudelle, onnellisuudelle ja menestymiselle.

 

Tutustu opinnäytetyöhön Theseuksessa

Hae opiskelemaan toimintaterapeutiksi (päivätoteutus)

Opiskele toimintaterapeutiksi työn ohessa monimuotototeutuksessa

 

Kuvassa työn ilon puolestapuhujat ja edustajat, vasemmalla Anna ja oikealla Deeana.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.