Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Vihapuhe on tuttua mielenterveystyön alallakin

06.06.2023

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teemapäivässä Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat ja alan ammattilaiset keskustelivat työhyvinvoinnista ja vihapuheesta. Vihapuhe työntekijöiden kesken lienee tabu, mutta opiskelijoiden ja ammattilaisten mukaan siihen kuitenkin törmätään työn arjessa.

 

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön teemapäivän järjestivät tänä vuonna yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu, Tyks Psykiatria ja kansainvälinen Countering Extremism and Hate Speech on Higher Education Campus -hanke (Checkit -HE). Kupittaan kampuksella 15.5. toteutuneen teemapäivän järjestelyistä päävastuun kantoi TKI-projektiharjoittelua suorittanut sosionomiopiskelijaryhmä, joka oli mukana tapahtumassa Checkit HE -hankkeen kautta.

Checkit -He -hankkeessa on selvitetty vihapuheen ja -käyttäytymisen muotoja ja niiden  ennaltaehkäisyä korkeakoulu- ja työympäristöissä. On pohdittu esimerkiksi sitä, miten mielenterveyden ongelmista kärsiviä saatetaan kohdella huonosti ja miten voidaan ehkäistä vihakäyttäytymistä. Teemapäivässä painottuivat juuri nämä mielenterveyden teemat.

 

Ammattilaiset viestivät mielenterveyskentän nykytoimintatavoista

Teemapäivässä oli puhujia, joita projektiharjoittelun opiskelijaryhmä oli pyytänyt mukaan tapahtumaan. Puhujat olivat TYKS Psykiatriasta, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluista, Turun psykiatrisesta vankisairaalasta, Aggredi Turusta ja Kalliolan Kajari-hankkeesta.

 

Miespuhuja luennoi TYKS psykiatrian aiheesta luentosalissa.

Osastonhoitaja Mikko Korte kertoi haastavista tilanteista ja uusista suunnitelmista Tyks Psykiatrian alueella.

 

Aggredissa työskennellään kodin ulkopuolisten väkivallantekijöiden väkivaltaisen käytöksen vähentämiseksi tai lopettamiseksi. Kajari-hanke taas on rikos- ja päihdetaustaisille tarkoitettu maksuton avopäihdekuntoutus. Teemapäivässä saatiin kuulla esimerkiksi haastavien tilanteiden hallinnasta ja nykyisistä ja suunnitelmissa olevista toimintatavoista TYKS Psykiatriassa.

 

Työpajoissa keskusteltiin vihapuheesta työpaikoilla ja somessa

 

Teemapäivässä opiskelijoiden projektiryhmä suunnitteli ja toteutti kaksi työpajaa osallistujille. Aiheet olivat Mielenterveys ja vihapuhe ja Hyvä some ja paha some.  Jälkimmäisessä työpajassa nousi esiin erityisesti mielenterveyshäiriöiden stigma ja sen poistaminen tuomalla asioita julkisuuteen. Osallistujat pohtivat sosiaalisen median hyviä ja huonoja puolia monesta eri näkökulmasta. Hyviä ideoita tuli siitä, miten voisi tukea henkilöä, joka on joutunut vihapuheen kohteeksi sosiaalisessa mediassa.

Kun etsii internetistä tietoa hoitoalalla tapahtuvasta vihapuheesta työntekijöiden tai opiskelijoiden kesken, siitä ei löydy mitään julkaisuja. Workshopeissa kuitenkin saatiin uutta tietoa vihapuheesta ja -käyttäytymisestä hoitotyön opiskelijoilta ja alan ammattilaisilta. Mielenterveyteen liittyvä vihapuhe tunnistettiin selvästi työorganisaatioissa ja opiskelijaharjoitteluissa.

 

Ihmisiä auditoriossa istumassa ja kuuntelemassa luentoa.

Mielenterveyden teemapäivän osallistujia oli sekä kampuksella että etänä verkossa.

 

Teemapäivän järjestämisessä oli monta työvaihetta

TKI-projektiharjoittelua tekevät opiskelijat orientoituivat teemapäivän järjestämiseen tutustumalla ensin Chekit HE -hankkeeseen liittyvään materiaaliin.  Väliohjauksia oli säännöllisesti toimeksiantajien kanssa. Toimeksiantajat ja tapahtumapäivän muut järjestäjät antoivatkin raamit harjoitteluryhmän työskentelylle.

Opiskelijatyöryhmä otti yhteyttä teemapäivän puhujiin ja sopi aiheet, joista puhujat voivat koostaa esityksensä. Ryhmä suunnitteli myös workshop-työskentelyn aiheet ja menetelmän, jona käytettiin kiertopöytätyöskentelyä. Ennen teemapäivää ryhmä kävi kampuksella valmistelemassa kaikki tilat kuntoon.

Teemapäivä jouduttiin muuttamaan hybridiksi vain muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa pienen lähiosallistujamäärän vuoksi. Opiskelijatyöryhmä joutui pohtimaan, miten workshopit järjestettäisiin etänä. Ne päädyttiin kuitenkin pitämään vain lähiosallistujille.

 

Projektityöskentelyssä tärkeintä on halu oppia uutta

Projekti vaati opiskelijoilta uusien asioiden opettelua ja hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Muuttuviin tilanteisiin reagointi vaati joustoa. Projektityöskentely vaatiikin tilannetajua, tilanneherkkyyttä, ideointikykyä sekä itseohjautuvuutta.

 

kolme henkilöä suunnittelemassa työtä pöydän ääressä, kaksi istuu ja yksi seisoo,

Opiskelijaryhmä kantoi päävastuun teemapäivän suunnittelusta ja järjestelyistä.

 

Projektityöskentelyssä tärkeää on avoin kommunikaatio ja reflektointi ryhmässä. Selvät aikataulutavoitteet selkeyttävät opiskelijoiden työskentelyä. Projektityöskentelyssä on hyvä tietää, mitä toimeksiantaja toivoo ja tavoittelee. Utelias asenne auttaa ja vaikka projektityöskentely on pitkä prosessi, ilo ja huumori on syytä pitää mukana. Ytimenä on harjoitella ja oppia uutta.

 

Artikkelin kuvat: projektiryhmä

 

Checkit he -hankkeen logo      Erasmus-rahoitteisen hankkeen logo

CHECKIT HE = Countering Hate and Extremism on Campus – Knowledge Innovation and Training in Higher Education
Erasmus+ -hanke  9/2020–8/2023

Hankkeeseen osallistuvat Birmingham City University Britanniasta koordinaattorina sekä Necmetti Erbakan Universitesi Turkista, The Western Balkans Institute Serbiasta, Minho University Portugalista, The Centre for Advancement of Research and   Development in Educational Technology Kyprokselta sekä Turun ammattikorkeakoulu.

CHECK IT HE tarkastelee vihakäyttäytymisen muotoja ja ekstremismiä korkeakoulukampuksilla keräämällä tietoa ilmiöistä ja korkeakoulujen hyvistä käytännöistä estää vihakäyttäytymistä.

 

 

Mitä pidit artikkelista?

4 kommenttia artikkelista “Vihapuhe on tuttua mielenterveystyön alallakin

 1. Vera sanoo:

  Todella hyvä aihe ja hienoa, että tätä nostetaan enemmän esille. Alan opiskelijat kohtaavat varmasti vihapuhetta niin työharjoitteluissa kuin alan töissäkin. Valitettavasti, hyvinvointi -ja terveysalalla työskentelevät ihmiset ”joutuvat” kohtaamaan negatiivisia toimintamalleja niin asiakkailta kuin ulkopuolisiltakin.

 2. Ella Ryynänen sanoo:

  Tärkeä ja mielenkiintoinen aihe, jota täytyy tuoda esille enemmän! Myös omalta kokemukselta sanon, että terveysalan työpaikoilla ei aina tarpeeksi huomioitu vihaa, mitä työntekijät saattavat kohdata jopa joka päivä. Hyvin kirjotettu artikkeli!

 3. Sami Laaksonen sanoo:

  Erittäin tärkeä ja kiinnostava aihe. Valitettavasti vihapuhetta tulee toistuvasti esille SOTE-alalla. Asiakkaiden pahoinvointia herkästi puretaan ammattilaisiin ja tämä on henkilökunnalle kuormittavaa.

 4. Tiina Suvinen sanoo:

  Hyvä ajankohtainen aihe. Ihailtavaa ja innovatiivista, että tässä alan monet eri toimijat ovat tuotu yhteen tekemään aivoriihtä. Tärkeä päivänpolttava asia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *