Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Hyvän oppimisympäristön tunnusmerkit – BisnesAkatemia 2.0

23.03.2018

Koulutus on ollut Suomessa aina arvostettu ja tärkeä asia. Sitä se on myös Suomen tulevaisuuden kannalta. Melko uusi ajatus on, ettei vastuu hyvästä oppimisympäristöstä ole enää ainoastaan koulun henkilökunnalla ja opiskelijoilla itsellään, vaan että vastuu kuuluu koko yhteiskunnalle.

Kuka tahansa voi olla luomassa oppimisympäristöä opiskelijoille.

Hyvä oppimisympäristö taas koostuu niin fyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaalisesta ympäristöstä. Turun ammattikorkeakoulun Salon BisnesAkatemia muutti uusiin tiloihin vuoden vaiheessa. Uudella Salo IoT Campuksella opiskelijoille luotiin avoin oppimisympäristö yritysten keskelle.

Avoin oppimisympäristö BisnesAkatemiassa tarkoittaa käytännössä sitä, ettei suljettuja luokkahuoneita ole enää käytössä.

Lähes kaikki oppimistilat ovat avoimia ja tarvittaessa niitä voidaan rajata liikuteltavilla akustisilla elementtiseinillä. Avoimet oppimistilat tukevat BisnesAkatemian ajatusta oppimisesta käytännönläheisesti ja vuorovaikutuksessa muuhun ympäristöön. Samalla opiskelijan aktiivinen ja osallistuva rooli osana koko ympäröivää yritys-opiskeluyhteisöä vahvistuu, innovaatiopedagogiikan hengessä.

Vaikka perinteisistä luennoista on luovuttu BisnesAkatemiassa, tieto siirtyy edelleen usein ihmisiltä toisille. BisnesAkatemian periaatteena kuitenkin on se, kuinka yksilö konstruktoi oppimansa. Opiskelijan oppimisprosessi tapahtuu yksilöllisesti riippuen siitä, millainen kokemus ja tieto hänellä on ennestään ja miten ympäristö tähän vaikuttaa.

BisnesAkatemiassa ei ole tarkoitus opettaa opiskelijoita tulevaan työelämään, vaan osuuskunnissa toimivat opiskelijat työskentelevät projekteissa yhteistyöyritysten tai toimeksiantajien kanssa ja hankkivat tarvittavaa tietoa kulloiseenkin tehtävään itsenäisesti esimerkiksi erinäisistä tapahtumista, videoista, kirjoista tai keskusteluista – työelämä ja ympäristö siis ohjaavat opiskelua.

Juuri tällaisia innovaatiokompetensseja tulevaisuuden työntekijöiltä odotetaan.

Alakohtaisen substanssiosaamisen lisäksi kun työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän luovaa ongelmanratkaisukykyä, kokonaisvaltaista ajattelua, päämäärätietoisuutta sekä kykyä toimia yhteistyössä ja verkostoissa.

 

 

Avoimet oppimistilat mahdollistavat luontevan kanssakäymisen muun ympäristön kanssa

Uudet avoimet tilat kannustavat opiskelijoita verkostoitumaan Salo IoT Campuksella toimivien yritysten edustajien kanssa ja tällä tavoin myös tiedot ja projektit kulkevat yritysten ja tiimiopiskelijoiden välillä helpommin kuin ennen.

Tällaisen oppimisympäristön yksi päätavoite on, että valmistuvat opiskelijat vastaavat nykyajan yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin, eikä ainoastaan valmistuvan tradenomin osaamisvaatimuksiin.

Hyvän oppimisympäristön tavoitteena on pysyä alati muuttuvan työelämän tahdissa, jolloin konkreettisen oppimisympäristön siirtäminen sinne, missä toimii yrityksiä, oli suuri positiivinen harppaus koulutuksen kehittämiselle.

Psyykkisen toimintaympäristön tärkein tekijä on, että ilmapiiri on hyväksyvä. BisnesAkatemiassa käytössä oleva valmentava ohjaus tukee ja kannustaa opiskelijaa huomioiden jokaisen yksilöllisyyden. Koska osuuskuntatoiminnassa on luovuttu opiskelija-opettaja-asetelmasta, on ilmeistä, että ympäristössä ei vaalita myöskään eriarvoisuuden tunnetta.

Jokainen kampuksella toimiva henkilö on oma yksilönsä ja yhtä tärkeä, vaikka heillä onkin oma tehtävänsä yhteisössä.

Onnistunut psyykkinen ympäristö takaa opiskelijalle hyvät eväät työelämässä, hän osaa ottaa paikkansa erilaisissa yhteisöissä, luottaa omaan osaamiseensa sekä kokee tekevänsä tärkeää työtä.

Sosiaalinen oppimisympäristö muodostuu sosiaalisesta verkostosta, johon kuuluvat kaikki ympärillä vaikuttavat henkilöt oppimistilanteissa. BisnesAkatemian fyysisen sijainnin ansiosta tämä ihmisryhmä lähes tuplaantui vuodenvaihteessa ja se vaatii sopeutumista niin opiskelijoilta, henkilökunnalta kuin myös ympärillä toimivilta yrityksiltä.

Sosiaalisessa oppimisympäristössä on tärkeää kokea kuuluvansa yhteisöön. Sosiaalista oppimisympäristöä tukevat kaikki Salo IoT Campuksella järjestettävät yhteiset tapahtumat ja se, että myös BisnesAkatemian opiskelijat ja henkilökunta ottavat ympärillä toimivat yritykset huomioon omissa tapahtumissaan.

Koulutus on erittäin tärkeää Suomen tulevaisuuden kannalta. Jotta siitä saataisiin kaikki potentiaali irti, on kaikkien sisäistettävä asia, että kuka tahansa voi olla luomassa oppimisympäristöä opiskelijoille.

Vastuu hyvästä oppimisympäristöstä ei ole vain koulun henkilökunnalla ja opiskelijoilla, vastuu kuuluu koko yhteiskunnalle!

#Innopeda
Innopeda on kehittämämme innovaatio- pedagogiikkaoppimismenetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *