Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Monialaisesta koulutuksesta valmiudet työelämän haasteisiin

27.02.2018

Turun ammattikorkeakoulussa panostetaan monialaisiin oppimisympäristöihin, joissa eri alojen opiskelijat työskentelevät yhdessä. Rehtori Vesa Taatila korostaa, ettei nykyajan työelämässä ole olemassa yksialaisia työtehtäviä, vaan työelämä on jatkuvasti muuttumassa monialaisemmaksi.

Monialaisuus ei ole vain korusana. Sen kehittämiseen on panostettu Turun ammattikorkeakoulussa konkreettisesti, mikä näkyy esimerkiksi eri alojen opiskelijoista koostuvissa projektiryhmissä sekä uudenlaisena opetusmallina, jossa eri alojen opiskelijat opettavat toisiaan.

Sepänkadun toimipisteessä monialaisuus näkyy projektipajassa. Siellä kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat muodostavat eri aloista koostuvia työryhmiä, jotka työskentelevät vaihtelevien projektien parissa. Projekteilla on ulkopuolinen toimeksiantaja, ja joka syksy projekteja on noin viisikymmentä. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, markkinointivideo, selvitystyö tai tuotteiden ideointi. Projektit ovat hyvin monimuotoisia ja niihin osallistuu lukuisten eri alojen opiskelijoita kuten insinöörejä, muotoilijoita ja tradenomeja.

 

Projektipaja on lisännyt yhteisöllisyyttä, mutta monialaisuus koetaan tärkeäksi myös oppimisen kannalta.

 

– Projektipajan tarkoituksena on antaa työelämä- ja projektivalmiuksia. Pajassa kohtaa eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Tavoitteena on simuloida työelämää, jossa työskennellään monialaisissa ympäristöissä. Kun eri alojen opiskelijat työskentelevät keskenään, se antaa paljon sellaisia vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, joita kirjoista ei voi oppia, kertoo lehtori Meiju Keinänen.

Projektipaja on lisännyt yhteisöllisyyttä, mutta monialainen toimintaympäristö koetaan tärkeäksi myös oppimisen kannalta. Eri alojen opiskelijat haastavat toisiaan ja kyseenalaistavat toimintamalleja. Tämä johtaa  innovaatioihin ja uusiin toimintamenetelmiin. Samalla se valmistaa opiskelijoita toimimaan työelämässä.

– Meiltä ei voi tulla vain yhden alan osaajia, jotka ajattelevat vain yhden alan näkökulmasta. Työnantajat haluavat henkilöitä, jotka voivat työskennellä työyhteisössä eri rooleissa, pohtii rehtori Vesa Taatila.

Sektoreiden välistä yhteistyötä lisätään

Turun ammattikorkeakoulu koostuu kolmesta eri sektorista. Vesa Taatilan mukaan sektoreiden välistä yhteistyötä halutaan kehittää ja lisätä. Ongelmana hän näkee sen, että perinteisesti sektorit ovat tehneet projekteja omissa työryhmissään, ja sektorirajat ylittäviä projekteja on ollut vähemmän.

– Kommunikaatio sektoreiden välillä pelaa jatkuvasti paremmin. Siiloutumista meillä on ollut aina, ja siitä pyritään eroon.

Taatila uskoo, että monialaisuus näkyy Turun ammattikorkeakoulussa jatkossa vahvemmin, kun Terveys ja hyvinvointi -sektori muuttaa uudelle Kupittaan kampukselle. Oppilaitoksen toiminnot keskittyvät tämän jälkeen aiempaa enemmän samalle alueelle.

Myös Terveys ja hyvinvointi -sektorin koulutusjohtaja Anne Isotalon mukaan yhteistyötä yli sektorirajojen tulee jatkossa tehdä entistä enemmän.

– Jokaisella sektorilla on totuttu toimimaan omissa työryhmissä, tätä pitäisi viedä toiseen suuntaan. Sosiaali- ja terveysalalla monialainen yhteistyö on digitalisaation myötä kasvanut, silti rajojen yli tapahtuva yhteistyö kasvaa hitaasti.

 

Eri alojen toimijat ovat tottuneet erilaisiin työtapoihin

 

Tutkimusryhmät tulisi organisoida monialaisesti, ja tässä kaikilla koulutusjohtajilla on iso rooli. Monialaisissa projekteissa kohdatut ongelmat liittyvät usein siihen, että eri alojen toimijat ovat tottuneet erilaisiin työtapoihin ja terminologioihin.

– On jatkuva oppimisprosessi oppia työskentelemään uudenlaisten ihmisten kanssa, eikä työskennellä vain oman opiskeluryhmän kanssa. Monialaisuus kehittää ammattitaitoa, toteaa Taideakatemian koulutusjohtaja Timo Tanskanen.

Kulttuurialan opiskelijat tekevät paljon yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa. Tanskanen toivoisi, että media-alan opiskelijat tekisivät enemmän yhteistyötä myös esimerkiksi pelialan opiskelijoiden kanssa.

Monialaisuus ei saa heikentää oman alan osaamista

Monialaiseen oppimiseen liittyy myös riskitekijöitä. Vesa Taatilan mukaan on muistettava, että oman osaamisalan tietotaito on oltava kunnossa, ja vasta sitten osaamistaan voi hyödyntää muiden alojen toimijoiden kanssa.

– Monialaisuus lisää pelkoa siitä, että meiltä valmistuu alan asiantuntijoiden sijasta vain yleispäteviä moniosaajia, Taatila sanoo.

Timo Tanskanen korostaa myös oman alan ammattitaidon tärkeyttä. Monialaisuus ei saa heikentää oman alan erikoisosaamista.

– Ammattiosaamisen täytyy olla vahvaa, ja osaaminen tulee kytkeä uudenlaiseen monialaiseen ympäristöön.

Vesa Taatilan mielestä hyvä monialainen oppimisympäristö muodostuu, kun kyseessä on konkreettinen työstämisen kohde, esimerkiksi ulkopuolinen toimeksianto. Projektiin suhtaudutaan aivan eri tavalla, kun sillä on oikeasti käytännön merkitystä, eikä kyseessä ole vain koulunsisäinen harjoitus.

Kuvassa media-alan opiskelija taltioi muiden alojen opiskelijoita polkemassa Ruissifillaria Ruisrockissa kesällä 2017. Ruisrock-yhteistyö on hyvä esimerkki monialaisesta yhteistyöprojektista. 

Kuva: Antti Ala-Könni

Lue lisää Ruisrock-yhteistyöstämme

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *