Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Koulutuksella kestävää kehitystä edistämässä

23.05.2022

Oppilaitos voi edistää kestävää kehitystä monin tavoin. Vaikuttavinta toiminta on koulutuksen kautta. Pelkästään Turun ammattikorkeakoulun korkeakouluyhteisössä on noin 10 000 osaajaa, joiden tietojen, taitojen ja motivaation kautta kestävää tulevaisuutta voidaan rakentaa. Kun tähän lasketaan mukaan korkeakoulun yhteistyökumppanit ja työelämän organisaatiot, joissa opiskelijat työskentelevät, vaikutus monikertaistuu.

Koulutuksen tuottama kestävän kehityksen osaaminen on siis avainasemassa. Turun ammattikorkeakoulussa asiaan tartuttiin pari vuotta sitten, jo ennen kestävän kehityksen ohjelmaa, edellyttämällä, että kestävä kehitys näkyy kaikkien koulutusten osaamistavoitteissa. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehtyvät aiheeseen oman koulutusalansa kannalta. Tätä työtä parhaillaan toteutetaan, ja onnistumista seurataan muun muassa kyselyin ja arviointityöpajojen avulla.

Kestävällä kehityksellä rooli pedagogisessa strategiassa

Pedagogisessa strategiassamme eli innovaatiopedagogiikassa kestävällä kehityksellä on keskeinen rooli. Innovaatiopedagogiikan mukaisen oppimisen tavoitteena ei ole pelkästään työelämän edellyttämä osaaminen, vaan myös eväät hyvään elämään ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tällöin tärkeitä oppimistavoitteita kaikilla koulutusaloilla ovat muun muassa kriittisen ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot, ymmärrys asioiden keskinäisistä riippuvaisuuksista ja vuorovaikutussuhteista, sekä usko omaan pystyvyyteen – siihen, että niin yksin kuin yhdessä voimme muuttaa maailmaa paremmaksi.

Keskiössä henkilöstö ja opettajat

Kun koulutusta uudistetaan, on keskiössä henkilöstö ja erityisesti opettajat. Jos opettajat eivät omaksu uudistuksia tai vastustavat niitä, uudistus epäonnistuu.

Uudistuva opettajuus voi olla kestävän kehityksen oppimista yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Henkilöstökyselyssä kävi ilmi, että ammattikorkeakoulun henkilöstöllä on ideoita ja innostusta kestävän kehityksen edistämiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen. Osa on jo suorittanut kestävän kehityksen perusopintoja, ja lisäopintoja on kehitteillä.

Hyvien käytänteiden jakamiseen kannustetaan. Kun yhteisö rohkaisee keskusteluun ja osallistumiseen, voivat osallistujat itse havaita tarpeen muutokselle, ja syntyy tahto tehdä asioita toisin, uudistetulla tavalla.

Uudistuva opettajuus voi olla kestävän kehityksen oppimista yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kestävää kehitystä edistävät tutkimus- ja kehityshankkeet, joiden tarjoamissa oppimisympäristöissä voivat oppia niin opiskelijat, opettajat kuin hankkeen muut toimijat. Näissä hankkeissa syntyy usein konkreettisia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin liittyen niin vesien suojeluun, uudistuvaan energiantuotantoon kuin kiertotalouteenkin.

Opetussuunnitelma välittää myös arvoja, asenteita ja ajattelutapoja

Koulutuksen ytimessä on opetussuunnitelma, jolla on valtava potentiaali niin kasvatuksellisesti kuin käsitteellisesti: se välittää arvoja, asenteita ja ajattelutapoja. Ammattikorkeakoulussa sen lähtökohtana on, että niin opiskelija, opettaja kuin muu korkeakoulun henkilöstö ymmärtää kestävyyskriisin ja ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia ja niiden välisiä riippuvuussuhteita, tunnistaa niissä myös mahdollisuuksia ja tiedostaa pystyvänsä vaikuttamaan kestävän tulevaisuuden luomiseen omalla ja yhteisellä toiminnallaan.

Äskettäin korkeakoulutoimijoiden avuksi julkaistiin opas ”Kestävä kehitys korkeakoulutuksessa – sanoista tekoihin”, joka pyrkii antamaan ideoita, käytännön vinkkejä sekä innostusta toimia kestävän kehityksen edistämiseksi korkeakoulutuksessa.

Kestävän kehityksen ohjelmaa tarkasteltava myös kriittisesti

Kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävä ohjelma siis etenee, mutta sitä on hyvä tarkastella myös kriittisesti. Tekeekö ammattikorkeakoulu parhaansa kestävän kehityksen edistämiseksi, ja mitä on se kestävä kehitys, jota pyritään edistämään? Ovatko ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys yhtä tärkeitä tavoitteita, vai onko planeetan kantokyvyn rajoissa toimiminen kuitenkin ensimmäinen prioriteetti? Mitä ammattikorkeakoulu voi tehdä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi?

Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan.

Avoimia kysymyksiä riittää, ja siitä syystä tarvitaan jatkuvaa keskustelua kestävän kehityksen ohjelman toteutuksesta ja etenemisestä. Joka tapauksessa tutkimukset osoittavat, että kasvava ymmärrys kestävästä kehityksestä kannustaa tekoihin ja vahvistaa halua toimia kestävän tulevaisuuden hyväksi. Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan.

Artikkeli on osa Talk Kestävä tulevaisuus -teemalehteä, joka esittelee käytännön ratkaisuja ajankohtaisiin kestävyyshaasteisiin. Tutustu lehteen alla.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *