Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet saivat SOTE-silta-hankkeessa täydennyskoulutusta suomen kielen osaamiseen ja ammatilliseen osaamiseen. Koulutusta ja työelämään siirtymistä tukemalla…