Siirry sisältöön Siiry hakuun

SOTE-silta – Osuvampaa ja joustavampaa koulutusta työelämän vaatimuksiin

21.12.2020

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet saivat SOTE-silta-hankkeessa täydennyskoulutusta suomen kielen osaamiseen ja ammatilliseen osaamiseen. Koulutusta ja työelämään siirtymistä tukemalla haluttiin edistää heidän hyvinvointiaan ja yhdenvertaisuuttaan Suomessa.

Neljä ammattikorkeakoulua yhdisti voimavaransa ja asiantuntijuutensa toisiaan täydentävällä tavalla. Yhteistyössä täydennyskoulutettiin EU- tai ETA-alueen ulkopuolella sairaanhoitajan, kuntoutuksen (fysioterapeutti, toimintaterapeutti), röntgenhoitajan, bioanalyytikon, suuhygienistin ja kätilön korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Myös sosionomin koulutusprosessi kuvattiin. Tavoitteena oli 73 ammattilaisen pätevöityminen ja työllistyminen. Heistä 60 on sairaanhoitajia ja 13 muiden SOTE-ammattien edustajia.

Joulukuussa 2020 mukana oli jo yli 130 ammattilaista, lähes 30 kansallisuutta. Suurin ryhmä oli filippiiniläishoitajat. Valmistuneet ovat työllistyneet koulutustaan vastaavaan työhön!

 

Maahanmuuttajat täydentävät ammatillista osaamistaan täydennyskoulutuksella

Hankkeen tuloksena syntyi sujuva ja kustannustehokas täydennyskoulutusmalli (kuvio1.).  Koulutuksen avulla tunnustetaan ammattipätevyys, myönnetään ammatinharjoittamisoikeus ja annetaan mahdollisuus työllistyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille.

 

kuvio: SOte-silta -täydennyskoulutusmalli

Kuvio 1. SOTE-silta-täydennyskoulutusmalli.

Täydennyskoulutuksella korkeakoulutetut sote-ammattilaiset täydentävät ammatillista osaamistaan, vahvistavat suomen kielen osaamistaan työllistymisen kannalta ja verkostoituvat työelämään.

 

Yhtenäinen ja keskitetty koulutusmalli

Moduulirakenteinen malli perustuu joustavuuteen ja yksilöllistämiseen tunnistamalla ja tunnustamalla kunkin sote-alan ammattilaisen aiempaa osaamista. SOTE-silta täydennyskoulutus on suomen kielellä. Kielitaso koulutukseen tullessa on B1/B2 (YKI3/YKI4).

Koulutus on pääosin verkko-opintoina, lisäksi on simulaatiot lähiopetuksena ja harjoittelut työelämässä. Suomen kielen ja ammattiosaamisen integrointi on olennainen osa jokaisessa moduulissa. Ohjaus, tutorointi ja mentorointi ovat täydennyskoulutuksen ydinkohtia koko prosessin aikana.

Vuosikymmenien aikana on päästy vähitellen yksittäisistä koulutuksista kohti yhtenäistä ja keskitettyä mallia, jota SOTE-silta edustaa. Se, miten sote-alan täydennyskoulutukset toteutuvat tulevaisuudessa, jää tätä kirjoitettaessa vielä avoimeksi. Neuvottelut jatkuvat ministeriöiden (OKM, STM ja TEM) ja Valviran kanssa yhtenäisen täydennyskoulutusmallin vakiinnuttamiseksi Suomessa ja sen rahoituksen turvaamiseksi.

 

Tulokset ja kokemukset on koottu julkaisuiksi

SOTE-silta-hankkeen tulokset ja kokemukset on koottu kahteen Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisemaan mikrokirjaan:

Tässä julkaisussa esitellään SOTE-silta-täydennyskoulutuksen malli, sen syntyhistoria ja vaikutukset ja tuodaan SOTE-silta toimintamallina näkyväksi ja käytäntönä tunnetuksi.

Tämä julkaisu avaa puolestaan täydennyskoulutuksen kouluttajien pedagogisia ja si­sällöllisiä ratkaisuja sekä heidän kokemuksiaan ratkaisujen toimivuu­desta oppimisympäristöissä. Kouluttajien omaa työtä koskeva refleksiivinen havainnointi nostaa esiin sen, mikä on pinnalla ja merkityksellistä juuri nyt maahanmuuttajataustaisten täydennyskoulutuksessa ja sen arjessa.

Lue lisää SOTE-silta-hankkeesta:

Metropolian sivuilta

Facebookista

 

SOTE-silta − korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku

SOTE-silta-hanke on tullut päätökseen. Hankkeessa oli mukana Metropolia, Lapin AMK, Turun AMK ja DIAK 1.3.2018 – 31.12.2020. Metropolia jatkaa yksin vielä 30.4.2021 asti. Hanke oli ESR-hanke, jonka rahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

AMK-logoja Vipuvoimaa ja EU -logot

Mitä pidit artikkelista?

2 kommenttia artikkelista “SOTE-silta – Osuvampaa ja joustavampaa koulutusta työelämän vaatimuksiin

  1. Henna sanoo:

    Täydennyskoulutusmalli kuvana oli kiva lisä tekstille.

  2. Saija Vanhanen sanoo:

    Kiitos kommentista! Hyvä, jos grafiikka tukee tekstiä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php