Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Lean on lääke asiakasarvon lisäämiseen myynnissä

20.02.2018

Toyotan autotehtailta peräisin oleva lean-filosofia tuo monille mieleen tuotannon tehostamisen, läpimenoaikojen lyhentämisen ja säästöjen tuottamisen. Lean-menetelmät ovat vuosia vauhdittaneet suomalaista teollisuutta. Lean-ajattelua voidaan kuitenkin soveltaa paljon muuhunkin, esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin.

Lean-ajattelu on jatkuvan kehittämisen filosofia, jonka tarkoituksena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa huomioiden liiketoiminnan näkökulma ja toiminnan sujuvuus. Lean on asiakaslähtöisen prosessijohtamisen malli: esimerkiksi myyntiprosessissa keskitytään niihin asioihin, jotka tuovat asiakkaalle arvoa ja joista asiakas on valmis maksamaan.

Lean-menetelmiä voidaan hyödyntää vaikkapa myyntiprojektien suunnittelussa. Lean-työkaluilla voidaan laskea muun muassa kannattavuutta sitä kautta, kuinka paljon kuhunkin projektiin varataan resursseja. Myynnin etenemistä voidaan seurata lean-menetelmän avulla viikko- ja kuukausitasolla. Yksi yhtenäinen tapa käyttää CRM-järjestelmää sekä vakioitu tarjousten seuranta ja raportointi parantavat myynnin toimintaa merkittävästi, ja tämä näkyy myös tuloksissa.

Lean-ajattelu synnyttää jatkuvan parantamisen kulttuurin ja osallistaa kaikki työntekijät kehittämistyöhön.

Lean-ajattelun avulla vahvistetaan henkilöstön ongelmanratkaisukykyä ja haastetaan jatkuvasti nykyisiä toimintatapoja. Kehittämistyön lähtökohtana on aina asiakas ja se mitä asiakas arvostaa. Leanin avulla varmistetaan, että tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa ja etsimme jatkuvasti tehokkaampia tapoja toimia vähentämällä ylimääräistä hukkaa myyntiprosessista. Lean-ajattelu synnyttää jatkuvan parantamisen kulttuurin ja osallistaa kaikki työntekijät kehittämistyöhön.

Leanista saatavat hyödyt ovat moninaisia. Ne voivat liittyä esimerkiksi

  • asioiden sujuvampaan etenemiseen
  • asiakkaiden ongelmien ratkomiseen tai
  • työn helpottumiseen.

Lean-ajattelun mukaan on tärkeä löytää sellaiset työskentelytavat, joiden avulla työt sujuvat mutkattomasti. Lean ohjaa meitä miettimään, miten me toimimme yhdessä ja kuinka löydämme ne hyvät toimintatavat, joilla teemme oikeita asioita oikeaan aikaan.

Johdon sitoutuminen ja tuki lean-menetelmien ja -välineiden käyttöön on tärkeää koko organisaatiolle.

On tärkeää muistaa, että lean-työkalut ovat vain kehittämisen työvälineitä. Työkaluista valitaan käyttöön ne, jotka ovat järkevimmät juuri sillä hetkellä ja jotka sopivat juuri meidän yrityksemme käyttöön. Johdon sitoutuminen ja tuki lean-menetelmien ja -välineiden käyttöön on tärkeää koko organisaatiolle.

Lean-menetelmillä asioita tehdään avoimesti ja jatkuvasti parantaen. Sen avulla vähennetään turhaa tekemistä ja pyritään suoraviivaisuuteen. Myynnissä ja markkinoinnissa leanilla puretaan organisaation sisäisiä siiloja ja parannetaan yhteistyötä sekä organisaation sisällä että asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä.

Täältä löydät Lean-kehittämistarjontaamme

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *