Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Kehitämme Turun AMK:n Tekniikka ja liiketoiminta -sektoria kokonaisvaltaisesti

18.09.2019

Artikkeli on toinen osa sarjassa, jossa tarkastelemme Turun ammattikorkeakoulussa  tehtävää laatutyötä. Haluamme tehdä laatutyötä näkyväksi ja käydä keskustelua työn toimintamalleista. Tässä osassa laatuasiantuntija Timo Vaskikari haastattelee Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin koulutusjohtajaa Juha Kontiota.

Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia, ja siinä vauhdissa on myös korkeakoulujen pysyttävä mukana. Miten Juha näet toiminnan ja laadun kehittämisen tilan AMK:ssa ja Tekniikka ja liiketoiminta -sektorilla tällä hetkellä?

– Meillä on selkeästi havaittavissa toiminnan jatkuvan kehittämisen ilmapiiri. Tätä tukemaan on otettu käyttöön useita erilaisia toiminnan kehittämiseen liittyviä työkaluja viime vuosina. Näitä työkaluja tuntuu jo olevan riittävästi, mutta vielä on tekemistä saada eri työkalut toimimaan yhdessä paremmin kokonaisuutta palvelemaan.

Miten näet toiminnan laadun täällä hetkellä?

– Toiminnan laatu on hyvällä tasolla tiukasta taloudellisesta raamista huolimatta. Opetustyö toimii suunnitellusti ja opiskelijoita valmistuu hyvin. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan, liiketoiminnan ja tukipalvelujen osalta etenemme suunnitellusti.

Toiminnan laatu kiteytyy päivittäisissä kohtaamisissa.

Missä kohtaa toiminnan ja laadun rooli on erityisen tärkeää?

– Erittäin keskeinen ja tärkeä rooli on opettajilla ja muulla henkilöstöllä, jotka päivittäin tekevät opetus- ja ohjaustyötä. Toiminnan laatu kiteytyy näissä päivittäisissä kohtaamisissa. Opiskelijoiden kokema opetustapahtuma kertoo viime kädessä, miten hyvin olemme laatutyössä onnistuneet, strategiasta käytännön tekemiseen. Sama pätee kaikkeen meidän tekemiseen – päivittäisen arjen hyvällä tekemisellä teemme hyvää kokonaisuutta.

Turun AMK:ssa on otettu käyttöön viime vuosina useita työkaluja toiminnan laadun kehittämiseen. EFQM-malli (European Organisation for Quality Management), Corporate Spirit -henkilöstökysely, Innopeda, opiskelijabarometri ja sektorillamme käytössä oleva CDIO-toimintamalli (conceive, design, implement, operate) muodostavat erittäin kattavan työkalupakin toiminnan laadun kehittämiseen. Itse koen tämän kokonaisuuden hallitsemisen vaativana tehtävänä. Miten koulutusjohtajana näet tämän kokonaisuuden?

– Näen myös tämän kokonaisuuden haasteellisena. Toiminnanohjaus koostuu monesta eri tasosta.  Toiminta lähtee strategisesta tasosta, jossa huomioidaan Turun ammattikorkeakoulun strategiset tavoitteet. Tämän työn arvioimiseen käytämme EFQM-mallia. Corporate Spirit -kyselyssä selvitellään henkilöstön näkemyksiä toiminnan tasosta, ja opiskelijabarometrilla kysellään opiskelijoiden tuntemuksia siitä, miten olemme opetuksessa onnistuneet. Lisäksi meidän sektorillamme käytämme CDIO-mallin itsearviointia, jolla pureudutaan syvemmälle koulutusten tekemiseen.

Miten poimia olennaiset asiat oikea-aikaisesti toimintasuunnitelmiin?

– Ongelmana on minusta, miten saamme kaikkien näiden työkalujen antamat tulokset ohjaamaan tehokkaasti toimintaamme siten, että osaamme suunnata tekemistämme priorisoidusti ja oikea-aikaisesti. Informaatiota on paljon, mutta miten poimia sieltä ne olennaiset asiat oikea-aikaisesti esimerkiksi eri osaamisalueiden toimintasuunnitelmiin. Tässä eri työkalujen antamien tulosten yhdistämisessä on vielä tehtävää. Olennaista on organisaationa parantaa ymmärrystä näiden työkalujen keskinäisestä suhteesta ja tunnistaa kunkin työkalun vahvuudet kokonaisuuden kannalta.

Laatutyön perustana oleva PDCA -syklin (plan, do, check, act) pyörähtämien oikea-aikaisesti eri kohdissa toimintaa on hyvin haasteellista Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin kaltaisessa isossa monialaisessa organisaatiossa. Lopuksi Juha, miten laatua ja toimintaa voidaan kehittää päivittäisessä arjen työssämme?

– Kuten totesin, Tekniikka ja liiketoiminta -sektorilla asiat ovat pääasiassa kunnossa ja tekemisen taso määräytyy arjessa. Työskentelemme isossa yhteisössä, opiskelijat ja henkilöstö, ja yhteistyössä pääsemme parhaiten tavoitteisiimme. Oman osaamisemme vahvistaminen ja innostavan ilmapiirin ylläpitäminen luo pohjan loistaville tuloksille!

 

Turun AMK:ssa sektorin esimies vastaa vuosittain toteutettavasta EFQM-mallin mukaisesta Excellence-polun eli strategian toteuttamisen ja kehittämisen itsearvioinnista. Sektoreiden itsearvioinnin tulokset toimivat tausta-aineistona koko Turun AMK:n tasolla tehtävälle Excellence-polun itsearvioinnille. Yhteenvedon perusteella AMK:n johtoryhmä priorisoi kehittämistoimenpiteet.

Lue artikkelisarjan ensimmäinen artikkeli

Tutustu Tekniikka ja liiketoiminta -sektoriin

Täältä löydät Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin koulutukset

Tutustu sektorin tutkimusryhmiin

 

 

 

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.