Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Turun ammattikorkeakoulu on teknillinen innovaatiokorkeakoulu

14.05.2019

Varsinais-Suomelle tärkeä teknologiateollisuus digitalisoituu. Esineiden internet, uudet digitaaliset tuotantomenetelmät ja 5G-verkkoteknologia tuovat uusia mahdollisuuksia. Turun AMK on käynnistänyt mittavan tekniikan alan investointiohjelman, jolla se pyrkii vahvistamaan tukea yritysten tuotekehitystyöhön.

Investointiohjelma on jatkoa toimille, joita on jo tehty vastaamaan maakunnan positiivisen rakennemuutoksen synnyttämään osaamis- ja osaajatarpeeseen. Koulutustarjontaa on kasvatettu lisäämällä tekniikan aloituspaikkoja, käynnistämällä muuntokoulutuksia sekä rakentamalla jatkokoulutuspolkuja insinööreille.

Investoinnit eivät tuo vain modernia TKI-infraa, vaan ne voimistavat teknologiayritysten ja tekniikan alan korkeakoulujen yhteistyötä. Tätä korostavat yksituumaisesti Turun AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila ja koulutusjohtaja Juha Kontio.

– Investointiohjelma on hieno mahdollisuus meille, mutta samalla myös alueen teollisuudelle ja muille toimijoille. Vahvistamme palvelu- ja kehittämiskykyämme, ja haluamme tiivistää yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa niin korkeakouluissa kuin teollisuudessakin, toteaa Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin koulutusjohtaja Juha Kontio.

Investoinnit ajoittuvat vuosille 2018–2021, ja niiden kokonaisvolyymi on noin 7 miljoonaa euroa. Kokonaisuus koostuu opetus- ja kulttuuriministeriön 2,9 miljoonan rahoituksesta Turku Future Technology Factoryyn sekä Euroopan aluekehitysrahaston ja työ- ja elinkeinoministeriön 4,1 miljoonan ”Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros” -rahoituksesta.

Teollisuus 4.0

Teknologiateollisuudessa hyödynnetään entistä enemmän koneälyä ja robotiikkaa. Investointiohjelmalla parannetaan merkittävästi digitaalisen valmistusprosessin, hitsaustekniikan, koneälyn ja robotiikan infrastruktuuria.

Investoinneilla perustetaan myös Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sekä tekoälyn keskus.

VR-sovelluskohteita voivat olla esimerkiksi suunnittelun työkalut, erilaiset prosessien ja laitteiden visualisoinnit sekä vaikkapa työturvallisuuskoulutus yrityksen toimintaympäristöä jäljittelevässä virtuaalitodellisuudessa.

– Ajankohta VR-keskukselle on otollinen, kun monet yritykset perustavat omia VR-tiimejään ja teknologia kehittyy vauhdilla, kertoo tutkimusvastaava Mika Luimula.

Tuoteturvallisuus on merkittävä tekijä teollisuudessa. Saloon perustettu Cyber Test Lab tarjoaa teknologiatoimijoille mahdollisuuden olla mukana kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

– Tämän kaltaista IoT-laitteiden testaukseen keskittynyttä toimintaa ei ole vielä paljoa tarjolla. Pystymme auttamaan yrityksiä tuotekehityksen eri vaiheissa. Kyberturvallisuuslaboratorio tukee hyvin Salon kaupungin aktiviteetteja olla edelläkävijä kyberturvallisuudessa, kertoo yliopettaja ja tutkimusvastaava Jarkko Paavola.

Energiantuotanto ja liikenne sähköistyvät

Energiantuotanto on murroksessa; se tarkoittaa merkittäviä muutoksia tavassamme tuottaa, kuluttaa ja jakaa energiaa. Tämä tuo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Paitsi uusiutuvien energialähteiden esiinmarssia, merkitsee energiamurros myös energiatuotannon sähköistymistä ja siirtymistä entistä hajautetumpiin ratkaisuihin. Näitä tutkitaan Turun AMK:n New Energy -tutkimusryhmässä.

Liikenteen ja energiatuotannon sähköistyminen nostaa esille myös energian varastoinnin ongelmat. Investoinneilla on rakennettu ympäristö akkukennojen ja -moduulien testaukseen muunneltavissa olosuhteissa.

Näiden painopisteiden lisäksi parannetaan terveysteknologian ja kemiantekniikan laboratorioiden laitekantaa.

Myös koulutusta kehitetään

Turun AMK on myös kehittänyt ja kehittää edelleen tekniikan koulutusta. Modernit laboratoriot ovat myös oppimisympäristö. Tekniikan koulutuksen aloituspaikkoja on kasvatettu ja uusiakin avauksia on tehty.

Muuntokoulutuksissa aiemmin insinööritutkinnon suorittaneille tarjotaan mahdollisuus osaamisen päivittämiseen toisella osaamisalueella. Muun muassa älykkään rakentamisen muuntokoulutusohjelma edistää korkean osaamisen työvoiman saatavuutta ja laajentamista rakennusalan yritysten tarpeisiin. Koulutuksessa opiskellaan oman tutkintoalan ammattiaineiden ohella uusinta soveltavaa ICT-teknologiaa, kuten tietomallinnusta (BIM).

Teksti: Martti Komulainen, viestintävastaava

Julkaistu Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehdessä 14.5.2019

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *