Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Maailma pysähtyi – mutta tästä selvitään: mistä löydän nopeasti työntekijöitä

24.04.2020

Joskus voi olla hankalaa löytää sopivaa harjoittelijaa ja työntekijää. Aina ei ole aikaa laittaa työpaikkailmoituksia tai ainakaan laajaa hakua. Hakijoita voi tulla kymmeniä, jollei satoja, ja tämä sitoo suuren määrän yrityksen tai esimiehen työajasta. Toisaalta myös opiskelijoillemme on joskus haaste löytää työ- tai harjoittelupaikkoja, joissa tarvittaisiin heidän osaamistaan. Meillä on Turun AMK:ssa useampiakin tapoja, miten yritykset voivat kohdentaa työ- ja harjoittelupaikkojen hakua.

Korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään. Osa työntekijöistä on siirtynyt etätöihin, osa on yt-neuvottelujen piirissä ja osa jatkaa töitään suhteellisen normaalisti. Kaikkien elämään korona on kuitenkin vaikuttanut tavalla tai toisella.

Pohdin työssäni opiskelijoiden kanssa työnhakuun ja rekrytointiin liittyviä kysymyksiä. Korona-tilanteessa monelta opiskelijalta on mennyt harjoittelut alta. Joko harjoittelu on jouduttu perumaan tai sitä on jouduttu siirtämään. Ja osa etsii tosissaan itselleen työ- tai harjoittelupaikkaa vielä kesäksi 2020.

Yritykset ja tekijät yhteen

Kirjoitan tätä juttua pääsiäisenä 2020, ja tällä hetkellä Suomen tilanne on vielä mitä suurimmassa määrin auki. Kukaan ei tiedä, mihin asti maassa joudutaan pitämään rajoituksia voimassa ja miten ne joskus puretaan. Elämä ja työelämä lähtee jossain kohtaa jälleen rullaamaan. Toivottavasti tämä tapahtuu nopeammin kuin me arvaammekaan. Sitten kun rajoitukset saadaan purettua ja toiminnot saadaan käyntiin, tulee eteen jälleen uusien työntekijöiden palkkaaminen. Tämä tapahtuu enemmin tai myöhemmin – luotetaan siihen ja yritetään olla positiivisia.

Olemme opiskelijoiden kanssa paljon pohtineet työnhakua ja rekrytointia. Monesti vinkkaan opiskelijoille ns. piilotyöpaikoista. Yrityksissä voi olla kova kiire (pian toivottavasti näin taas on) eikä ehkä ehditä miettiä rekrytointia, vaan keskitytään tekemään mahdollisimman paljon sitä perustyötä. Tällöin yritystä ja esimiestä voi helpottaa, kun joku sopiva tyyppi ottaa yhteyttä ja hänet voidaan nopeasti palkata mukaan yrityksen työvoimaan.

Haasteena tässä voi olla se, että meidän opiskelijamme eivät ehkä tarkalleen tiedä, minkälaista osaamista yrityksessäsi tarvitaan ja milloin tuota osaamista tarvittaisiin. He eivät ehkä tavoita sitä oikeaa henkilöä tai pysty tarjoamaan sopivaa osaamista. Sen vuoksi haluaisinkin nyt käyttää tämän tilaisuuden vinkatakseni muutamasta Turun ammattikorkeakoulun tarjoamasta palvelusta.

Ilmoita työ- tai harjoittelupaikasta

Voit ilmoittaa kätevästi työ- tai harjoittelupaikan tai mahdollisen muun toimeksiannon Turun ammattikorkeakoulun rekrytointipalveluihin sähköpostitse osoitteeseen rekry@turkuamk.fi.

Lisätiedot, ohjeet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/rekrytointipalvelut/

Valmiissa ilmoituksessa on hyvä kertoa:

  • Työnantajaa, työtehtäviä ja haluttua osaamista kuvaavat tiedot.
  • Työ- tai harjoittelupaikan palkkaus ja työtunnit (onko kokoaikainen työ vai osa-aikainen)
  • Ohje, miten hakea paikkaa, ja keneltä ja miten saa lisätietoja.
  • Ilmoittajan sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot.
  • Työpaikan fyysinen sijainti ja onko työtä esim. mahdollista tehdä etänä vai tehdäänkö työnantajan tiloissa.
  • Viimeinen hakupäivä tai päivä, jona ilmoitus voidaan poistaa. Muuten ilmoitus poistuu automaattisesti kahden viikon kuluttua.
  • Jos yrityksellänne on ilmoitus jossain esim. omilla verkkosivuillanne, niin tuohon ilmoitukseen oleva linkki on myös hyvä laittaa.

Valmiin ilmoituksen julkaiseminen on maksutonta. Maksullisena palveluna voimme avustaa rekrytointi-ilmoituksenne laatimisessa ja olla tarvittaessa mukana koko rekrytointiprosessin toteuttamisessa.

Työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset sekä muut toimeksiannot julkaistaan:

Mikäli julkaistut ilmoitukset eivät tuota toivottua tulosta, eikä sopivaa opiskelijaa löydy näiden rekrytointikanavien kautta, toivomme yhteydenottoa suoraan rekrytointipalveluihin. Voimme yhdessä suunnitella mahdollisia jatkotoimenpiteitä – kohdentaa hakua sekä tarkentaa ja muokata ilmoitusta tarpeen ja tilanteen mukaisesti.

Nykytilanteessakin työ- ja harjoittelupaikkojen sekä muiden toimeksiantojen välitys ja siihen liittyvä palvelu jatkuu normaalisti, ja Turun AMK:n rekrytointipalvelut julkaisee ilmoitukset sovitusti.

Virtual CV:n kautta voit löytää osaajia

Toinen vaihtoehto rekrytointiin on käyttää Turun ammattikorkeakoulussa kehitettyä ja vuoden 2019 lopulla käyttöön otettua Virtual CV -alustaa. Tuo alusta löytyy osoitteesta https://virtualcv.fi/, ja yrityksien on mahdollista luoda sinne omia tunnuksia. Sivustolla on jo jonkin verran opiskelijoidemme CV:eitä. Etuna tässä palvelussa on se, että yrityksen edustaja pääsee itse selaamaan opiskelijoiden osaamistietoja.  Tietysti mitä enemmän siellä on käyttäjinä sekä yrityksiä että opiskelijoita, sen hyödyllisemmäksi se muodostuu kummallekin taholle.

Virtual CV:n käyttö ja sinne rekisteröityminen on maksutonta. Yritys voi palvelun avulla sekä tehdä hakuja että tallentaa niitä. Yrityksen on myös mahdollista laittaa seurantaan potentiaalisia hakijoita myöhemmin eteen tulevia rekrytointitarpeita silmällä pitäen. Palvelussa on myös helppo aloittaa viestinvaihto yhden tai useamman yritystä kiinnostavan hakijan kanssa.

Virtual CV toteutettiin osana SMErec-hanketta, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hanke päättyi vuoden 2019 lopussa, mutta hankkeen sivuilta löydät yhä tietoja hankkeesta ja siitä, mitä muuta hankkeessa toteutettiin Virtual CV:n lisäksi.

Tehdään yhteistyötä!

Ilmoittamalla harjoittelu- tai työpaikan suoraan Turun AMK:n Rekrytointipalveluihin tai hakemalla potentiaalisia hakijoita Virtual CV -palvelusta rekrytoija pääsee helpommin kontaktiin opiskelijoidemme kanssa. Jos teillä kuitenkin on tarvetta räätälöidympään palveluun, tai sopivaa hakijaa ei tunnu löytyvän, niin voidaan tehdä räätälöidympiä ratkaisuja. Tehdään yhteistyötä – sillä selviämme haastavan ajan yli.

Lisätietoja SMErec-hankkeesta

Kuva: SMErec-hanke, Virtual CV-palvelu

Yrityksille tarjottavia palveluja ja yhteistyön muotoja tarkennettu 27.4.2020.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.