Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

Turun ammattikorkeakoulun projekteissa katse kohti uutta EU-ohjelmakautta

26.04.2022

Euroopan Unionin yhdeksäs tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) tukeva puiteohjelmakausi käynnistyi vuonna 2021. Uusia EU-ohjelmia valmistellaan pitkään ja ne heijastelevat aikansa poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia kehityskulkuja. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan asiantuntijat ovat vuoden 2021 aikana tutustuneet uuden ohjelmakauden teemoihin ja valmistautuneet tukemaan uusien hankkeiden muotoilua ja rahoitushakemusten kirjoittamista uusiin ohjelmiin soveltuviksi.

Elvytyspaketista rahaa pandemian vaikutusten lievittämiseen

Toimimme vuoden 2021 aikana projektitoiminnan kannalta erityisessä poikkeustilassa: pandemia piti tauolla kasvokkaisen tiimityön, matkat kansainvälisten hankkeiden tapahtumiin sekä vierailut meillä. Myös hankerahoitusta suuntautui pandemiatilanteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen ennennäkemättömällä tavalla, kun Euroopan Unionin elvytyspaketti hyväksyttiin ja elvytyshankerahaa tuli Suomessakin jakoon suuria määriä.

Myös hankerahoitusta suuntautui pandemiatilanteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen ennennäkemättömällä tavalla.

Vuoden 2021 aikana hakemuksia esimerkiksi REACT-rahoituksiin jätettiin runsaasti, ja peräti 30 hanketta sai myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoituksia saatiin etenkin pk-yrityksiin kohdistuviin hankkeisiin, joilla tuetaan niiden selviämistä koronan aiheuttamista ongelmista ja toisaalta pyritään pohjustamaan uutta nousua. Osa näistä hankkeista liittyy suoraan koronan kurittamien toimialojen elvyttämiseen, osa taas uuden teknologian ja liiketoiminnan kehittämiseen. Etenkin lisäävän valmistuksen ja autonomisten teknologioiden kehittäminen sai paljon alueellista rahoitusta.

Digitaalisuus on kaikkialla myös projektimaailmassa

Digitaalisuus ja uusi teknologia ovat nousseet hanketoiminnassa keskeisiksi myös sellaisilla aloilla, jotka perinteisesti perustuvat läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. Digitaalisuuden tavoitteet läpileikkaavat nyt kaikkia uusia EU-ohjelmia ja näkyvät myös esimerkiksi työelämän ja koulutuksen kehittämishankkeissa. Digitaalisten taitojen, työvälineiden ja valmiuksien kehittäminen on ollut viime vuoden hakujen ja niistä syntyneiden projektien keskeisenä teemana.

Vuonna 2021 Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyi useita teemaan liittyviä hankkeita. DigiMESH – Maahanmuuttajien urakehityksen tukeminen digitaalista verkostoitumista kehittämällä keskittyy korkeakoulutettuihin maahanmuuttajiin. Digi-sosku-hankkeessa kohderyhmänä puolestaan ovat nuoret työttömät, joiden kuntoutukseen kehitetään uusia digitaalisia työvälineitä.

Digitaalisten taitojen, työvälineiden ja valmiuksien kehittäminen on ollut viime vuoden rahoitushakujen ja niistä syntyneiden projektien keskeisenä teemana.

Myös varsinaisia teknologiahankkeita on käynnistynyt useissa Turun ammattikorkeakoulun tutkimusryhmissä, esimerkkeinä kyberturvallisuuden kehittämishanke 4K sekä ISMO – Intelligent and sustainable stormwater management, jossa kehitetään mallinnus- ja simulointityökaluja hulevesien käsittelyyn.

Kirkkaasti erottuva vihreä siirtymä

Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa TKI-hankkeiden avulla aluekehitystehtäväänsä, joka on vuoden 2021 aikana edelleen näkynyt vahvana painotuksena vihreän siirtymän hankkeisiin. Vihreä siirtymä on teema, joka myös näkyy paitsi hallitusohjelmassa ja mediassa, myös uusissa EU-ohjelmissa: niissäkin, jotka eivät suoraan liity energiaan, liikenteeseen tai teknologiaan. Turun ammattikorkeakoulussa nämä alat ovat vahvoja ja asiantuntemus huippuluokkaa, joten avauksia on syntynyt runsaasti esimerkiksi vety- ja akkuteknologiassa, kiertotaloudessa sekä vesiensuojeluhankkeissa.

Vihreä siirtymä on teema, joka myös näkyy paitsi hallitusohjelmassa ja mediassa, myös uusissa EU-ohjelmissa.

Turun ammattikorkeakoulussa projektitoiminnan asiantuntijat ovat seuranneet vihreän siirtymän rahoituksia ja tukeneet tutkimusryhmiä hakemuksien valmistelussa, mutta myös olleet mukana alueellisten ekosysteemien rakentamisessa sekä hakeneet valmistelurahoitusta uusien hankeavausten mahdollistamiseksi.

Tavoitteena yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja inkluusio

Koko organisaatiotamme ja sen toimintamalleja koskevia kärkiteemoja ovat olleet yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja inkluusio. Näitä on suoraan kehotettu käsittelemään uuden ohjelmakauden hakemuksissa, jos ei suorastaan projektin kantavina teemoina niin ainakin sivujuonteina ja näkökulmina. Useissa uusissa EU-ohjelmissa korostuu juuri toimenpiteiden vaikuttavuus yhteisöihin ja kohderyhmiin sekä se, miten loppukäyttäjät otetaan mukaan ja huomioidaan toteutettavassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tämä teema jatkuu olennaisena myös vuoden 2022 aikana, kun työstämme Turun ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelmaa hankkeissa hyväksyttävään muotoon ja muokkaamme omaa toimintaamme entistä vaikuttavampaan, yhdenvertaisuuden periaatteita aukottomasti noudattavaan suuntaan.

Turun AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avainlukuja vuonna 2021
• Käynnistettiin yhteensä 65 projektia, joista 14 oli elvytyshanketta.
• Vuoden aikana käynnissä oli yhteensä 204 hanketta. Näistä 49 prosentissa toimimme hankkeen koordinaattorina.
• Hankkeista kaikkiaan 37 prosenttia oli kansainvälisiä.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *