Etiikka määritellään systemaattiseksi yritykseksi pyrkiä ymmärtämään moraalikäsitteitä; sitä, mikä on oikein ja väärin tai hyvää ja pahaa. Etiikan ja samalla...