Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän ymmärrystä, uskallusta ja halua kohdata haasteita ja tilanteita, joita tällä hetkellä vasta ennakoidaan, tutkitaan ja arvaillaan. Tilanteet lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden elämänkaaressa ovat monimuotoistuneet...