Monet ovat saaneet työssään sopeutua korona-ajan vaikutuksiin. Opetuksen näkökulmasta katsottuna moni asia on edellyttänyt uudelleenarviointia ja ajoittain poikkeuksellista reaktioherkkyyttä. On…