Siirry sisältöön Siiry hakuun

Kirjoittajat

VALMIS! – inspiroivaa kesää ja hyvää matkaa eteenpäin!

28.05.2021

Taideakatemian VALMIS!-juhla toteutuu toista kertaa videon välityksellä koronapandemian vuoksi. Tämä artikkeli sisältää sekä luettavana tekstinä että videon välittämänä koulutusjohtaja Timo Tanskasen juhlapuheen.  VALMIS! 2021 -juhlavideo avautuu alla olevaa VALMIS!-kuvaa klikkaamalla.

Kuvassa näkyy taustalla himmeasti ruusuja, ja kuvan päällä lukee VALMIS!

Kuva: Timo Tanskanen.

Kevät on korkeakoulun vuodenkierrossa valmiiksi saamisen ja uuden alkamisen aikaa. Juhlistamme teitä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiasta lukuvuoden aikana valmistuneita ja valmistuvia. Henkilöstöllemme kevät on suuri, mutta inspiroiva ponnistus. Opettajille teidän valmistumisenne on tärkeän prosessin päätös. Olemme päässeet näkemään lukemattomia yksilöllisiä kasvutarinoita ja todistamaan oman tekijyyden ja ammatti-identiteetin puhkeamista kukkaan.

Samanaikaisesti sadat hakijat valmistautuvat valintakokeisiin opiskelupaikkaa hakiessaan. Innolla odotamme ensimmäisiä kontakteja lahjakkaiden hakijoiden – tulevien uusien opiskelijoidemme kanssa.

Kuvassa on Taideakatemia Veistämöntorilta päin kuvattuna.

Kuva: Timo Tanskanen.

 

Kulttuuri- ja tapahtuma-alaa korona on kurittanut – mutta luonut myös kysyntää

Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi kuluneeseen lukuvuoteen. Pitkittynyt tilanne on kestänyt kolmasosan opintoajastanne. Onneksemme terveysturvallisuustoimenpiteemme ovat onnistuneet ja olemme pystyneet toimimaan kampuksillamme mahdollistaen taiteen ja median erityistilojen ja laitteiden käyttämisen. Olette siis voineet valmistautua työelämään suhteellisen turvatuissa ja vakaissa olosuhteissa erityisjärjestelyistä huolimatta.

Toisin on ollut tilanne kentällä jo toimivilla ammattilaisilla. Olemme korkeakouluna ehdottomasti olleet riittävien suojaustoimenpiteiden kannalla. Kuitenkaan en voi olla tyytyväinen siihen, miten kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimintaedellytyksiin on reagoitu tilanteen pitkittyessä. Tulkinnat ja toimenpiteet eivät ole kohdelleet aloja samoilla periaatteilla. Yhteiskunnan toiminnan kannalta sääntöjen ja normien lisäksi olennaista on myös legitimiteetti – se, että kansalaiset hyväksyvät yhteiskunnan säännöt ja kokevat ne oikeudenmukaisiksi. Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Laillisen ammatin harjoittamisen estäminen yli vuoden ajaksi on ajanut monet luovien alojen työntekijät kohtuuttomaan tilanteeseen. Tapahtumien, yleisötilaisuuksien, konserttien ja teatteriesitysten rajoittaminen on vaikuttanut esiintyvien taiteilijoiden lisäksi tuhansiin työryhmien jäseniin ja alihankintaketjuissa työskenteleviin. Niihin, jotka eivät itse näy esiintymislavalla, mutta joiden työ näkyy lavoilla ja mahdollistaa tilaisuuksien järjestämisen.

Tilastokeskuksen mukaan kulttuuritoimialoilla yrittäjinä ja itsensä työllistäjinä toimii 28 % työllisistä. Tämä on yli kaksinkertainen määrä muihin toimialoihin verrattuna. Ja juuri näiden ammattilaisten – free lancereiden ja pienyrittäjien – työmahdollisuuksiin koronaepidemia rajoituksineen on iskenyt kaikkein voimakkaimmin. Ja juuri he ovat jääneet pääosin erilaisten olosuhdetukien ulkopuolelle.

Koronaepidemia ei ole vaikuttanut vain meihin tekijöihin. Se on vaikuttanut myös yleisöihimme. Sadat tuhannet taiteen ja kulttuurin ystävät odottavat innolla yhteiskunnan aukeamista koronan jälkeen. Elämyksille ja yhteisille taidekokemuksille on patoutunutta kysyntää, johon saumaan te valmistuvat opiskelijat osutte juuri oikeaan aikaan. Luovalle osaamiselle on löytynyt korona-aikana uusia tarpeita ja toimintaympäristöjä, ja juuri te olette saaneet näkemyksen sekä perinteisestä että uudesta tavasta toimia ammattikentällä. Käyttäkää tämä osaaminen hyödyksenne.

 

Verkostojen varassa eteenpäin – yhdessä uutta luoden ja kehittäen

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia on kuluneena vuonna tehnyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tilauksesta luovien alojen osaamiskartoitusta työttömille työnhakijoille. Kartoituksessa noussut keskeinen havainto on verkostojen tarve. Kyky rakentaa ja ylläpitää ammatillisia verkostoja on erityisen tärkeää usein projektimaisesti toimivalla luovalla alalla. Verkostojen tuoma osaaminen on tärkeää myös korkeakoululle.

Vuodenvaihteessa Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turku Science Park sekä Turun konservatorio ja musiikkiopisto perustivat yhteistyössä Kulttuurikampus Turku -verkoston kehittämään kulttuurialan koulutusta ja tutkimusta sekä parantamaan luovien alojen toimintaedellytyksiä Varsinais-Suomen alueella. Kulttuurikampus Turku on jatkoa aiemmin perustetuille Terveyskampukselle ja Teknologiakampukselle. Verkostomainen toimintatapa turkulaisten korkeakoulujen ja työelämän välillä on osoittautunut dynaamiseksi ja olennaiseen keskittyväksi – Varsinais-Suomen vahvuudeksi. Pyrimme käyttämään yhteiskunnan rahoituksen mahdollisimman tehokkaasti toimintaan hallinnollisten rakenteiden sijaan.

Tätä puhetta valmistellessani kysyin omalta sosiaalisen median verkostoltani, mitä he haluaisivat teille sanoa. Sain useita pohdittuja vastauksia, joista muutamia tiivistettynä seuraavaksi.

”Taiteen ja kulttuurin merkitys saattaa hämärtyä ja unohtua talousarvoja korostavassa keskustelussa. Silti kulttuurin ja taiteen merkitys on perustavanlaatuinen: se tarjoaa niin tekijöille kuin kokijoillekin mahdollisuuden elämän isojen kysymysten tarkasteluun, oivalluksiin ja jakamiseen, yhteisyyteen toisten ihmisten kanssa. Yhteisyys ja mahdollisuus toimia ja vaikuttaa ovat kaikinpuolisen hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä – ja näihin kulttuuri ja taide antaa mahdollisuuksia. Taide ja kulttuuri kytkeytyvät näin myös terveyteen – eivät suinkaan ole sen vastakohta tai kilpakumppani.

Taide ja kulttuuri ovat yhteiskunnan ja ammattikorkeakoulun sielu. Taiteen ammattilaisten kannattaa ylpeästi hyvällä itsetunnolla osallistua keskusteluun, jossa penätään innovaatioita tukevaa yhteiskuntaa, talouskasvua ja ratkaisuja suuriin ongelmiin. Paras edellytys kaikelle on luovuuden vaaliminen.

Media- ja kulttuuriyrittäjyyden YAMK-opiskelijamme, kuvataiteilija Lotta Nevanperän opinnäytetyössään esittämä oivallus tukee tätä: ”Ymmärsin, että luovuus on parhaimmillaan myös kykyä muotoilla henkilökohtainen urapolkunsa, taiteellinen toimintansa ja työtehtävänsä juuri itselleen sopivaksi.” Teidän saavuttamanne osaaminen on sitä, mitä me kaikki tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvitsemme. Tämän päivän vuorovaikutus ihmisten välillä näyttäytyy yhä enemmän kuvina ja kuvioina, videoina, viestintänä, esiintymisenä, kriittisenä ajatteluna ja asioiden monimuotoisena tarkasteluna. Tiede tarvitsee taiteen rinnalleen kumppaniksi.

On tärkeää aina pitää mielessä työn merkityksellisyys sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Kirjailija Jukka Parkkisen riimein: ’Tärkeää on aina taide, siitä elon polun kaide.’”

Perinteisesti Taideakatemian uudet opiskelijat otetaan vastaan orientoivalla viikolla kättelyllä ja koulutusjohtajan tervetuliaistilaisuudella. Tässä tilaisuudessa pyydän uusia opiskelijoita katsomaan vierustoveriaan ja muistamaan, että tulevaisuudessa hän voi olla lähin kollega, alainen tai esimies. Opiskeluaikana syntyvät verkostot ja ystävyyssuhteet kantavat pitkälle työelämään. Nyt valmistuvat opiskelijamme pääsevät heittäytymään punomansa verkoston kannateltavaksi – ja kannattelemaan muita. Hyppy tulevaisuuteen on turvallinen, kun voi luottaa itseensä, osaamiseensa ja kollegoihinsa. Henkilökuntamme on ollut kannattelemassa teitä opintojenne aikana – ja uskon, että olette saaneet heiltä sellaista osaamista ja asennetta, joka kantaa teitä myös tästä eteenpäin. Lämpimät onnittelut kaikille teille valmistuville!

Haluan kiittää kaikkia teitä opiskelijoitamme kuluneesta poikkeuksellisesta lukuvuodesta. Erityiskiitokset osoitan henkilökunnallemme, joka on tehnyt tänä lukuvuonna kaikkensa korkeakoulumme toiminnan mahdollistamiseksi. Olette ilmiömäisellä tavalla muuttaneet esteet perustaksi uusille askelille ja osoittaneet, että taide- ja media-alan koulutus kehittyy, on ajassa mukana sekä vaikuttaa yhteiskunnassamme. Esitän myös lämpimät kiitokset eläköityville työntekijöillemme huikeasta kehittämispanoksestanne Turun ammattikorkeakoulun ja Taideakatemian työyhteisön hyväksi.

Kuvassa on monia käsiä kämmenet katsojaan päin. Niihin on maalattu punainen sydän.

Kuva: Tim Marshall.

Valmis!-juhlamme esitetään koosteena videomuodossa. Tässä koosteessa juhlapuheenvuoron esittää alumnimme esitystaitelija, New Performance Turku -festivaalin taiteellinen johtaja ja Koneen säätiön Saaren kartanon toiminnanjohtaja Leena Kela. Valmistuvien opiskelijoiden tervehdyksen pitää media- ja kulttuuriyrittäjyyden YAMK-tutkintoon valmistunut Riikka Venäläinen. Toivotan teille kaikille oikein hyvää, aurinkoista ja inspiroivaa kesää!

Juhlavideo avautuu seuraavaa, Onnea valmistuneille! -kuvaa klikkaamalla.

Kuvassa näkyy taustalla himmeänä ruusuja, ja kuvan päällä lukee Onnea valmistuneille!

Kuva: Timo Tanskanen.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.