Siirry sisältöön Siiry hakuun

Hamburger Börsin parveke purettiin työkoneiden tieltä

Hamburger Börsin parveke pistettiin pakettiin purku- ja rakennustöiden ajaksi. Muutostyön yhteydessä parvekerakenne tullaan kuitenkin palauttamaan alkuperäiseen muotoonsa. Insinööri (AMK) Julia Gljakovan opinnäytetyö käsitteli Turun keskustassa sijaitsevan Hamburger Börsin suojellun terassiparvekkeen purkua ja kunnostustyötä.

Työn ohjaajana toimi lehtori Sirpa Erkkilä-Häkkinen. Opinnäytetyössä käsiteltiin vuonna 1904 rakennetun asemakaavassa suojellun (sr-1) teräsrunkoisen parvekekokonaisuuden purku ja uudelleenpystytys. Työn tavoitteena oli tutkia historiallisesti arvokkaan parvekerakenteen rakennustapaa ja historiaa sekä kerätä parvekerakenteen uudelleenpystytykseen tarvittavaa tietoa. Lisäksi työssä käsiteltiin Turun keskusta-alueen rakennuskannan kehittymishistoriaa ja rakennetun ympäristön suojelumenetelmiä sekä parvekekokonaisuuden muutostöiden historiaa.

Legendaarisen Hamburger Börsin vaiheita

Turun ydinkeskustan ovat vallanneet rakennuskoneet. Kauppatorin alueella on nykyisin ”kuoppatori” eli Toriparkin työmaa. Torin vieressä sijaitsee Scandic Hamburger Börsin työmaa. Kesällä 2019 aloitetun rakennushankkeen pääurakoitsija on YIT ja hanke sisältää vuonna 1979 valmistuneen 7-kerroksisen hotelliosan purun, uuden hotellin rakentamisen ja suojellun (sr-1) Vanhan Börsin julkisivun ja sisätilojen saneerauksen.

Tontilla, jossa Hamburger Börs sijaitsee, on vuosisatojen aikana purettu ja rakennettu monia kertoja. Vuonna 2019 puretun elementtirakennuksen paikalla oli alun perin Turun palon jälkeen uusiksi rakennettu kaksikerroksinen kivitalo, jota kutsuttiin Forssin taloksi. Toinen silloin rakennettu kivitalo on osa nykyistä Vanhan Börsin runkoa.

Hotellitoiminta alkoi tontilla 1890-luvulla. Silloin avattiin Kauppiaskadun puoleisessa rakennuksessa ravintola Hamburger Bierhallen. Vuoden toiminnan jälkeen ravintolan nimi muutettiin Hamburger Börsiksi. Ruotsalais-virolainen neiti Wallina Valtin aloitti vuonna 1894 ravintolan Hamburger Börsin ravintoloitsijana ja johti hotelli-ravintolaa 1940-luvun loppuun saakka. Ravintolasta tuli suosittu paikka, joten vuosina 1903–1904 kaksikerroksinen empiretyylinen rakennus laajennettiin sisäpihan ja torin suuntaan sekä korotettiin lisäämällä yksi täysi kerros ja yksi ullakkokerros.

Hamburger Börs 1900-luvun alussa (Jukka Röngän kokoelma).

Laajennustyön yhteydessä hotellin ravintolatilat sekä 14 hotellihuonetta uusittiin ja kunnostettiin. Uusittu Hamburger Börs oli siihen aikaan hyvin uudenaikainen. Esimerkiksi hotellihuoneissa olivat sähkövalot sekä puhelimet. Muita aikakauden uutuuksia olivat vesi- ja viemärijohdot ja elokuvat. Turun keskustan alueella alettiin kaivamaan viemärijohtoja jo vuonna 1895 ja vesiverkostotyöt alkoivat vuonna 1902. Jätevesi kulkeutui silloin viemäriverkostoa pitkiin Aurajokeen, joka oli jo silloin toiminut parinsadan vuoden ajan kaupungin kaatopaikkana. Hotelli saavutti silloin suureen suosion ja vuonna 1908 ryhdyttiin rakentamaan uutta jugendtyylistä rakennusta Eerikinkadun puolelle.

Rakennus sai purkutuomioon vuonna 1976. Joulukuussa 1976 tapahtunut jugendtyylisen arvorakennuksen purku oli yksi Turun tunnetummista purkutapauksista, joka nosti Turun negatiivisiin lehtiotsikoihin koko Suomessa. Se oli myös ensimmäinen kerta, kun purettavan rakennuksen puolesta järjestettiin mielenosoitus. 1980-luvulla alettiin käyttää termiä Turun tauti, millä aluksi viitattiin valtuuston sisäisiin kiistoihin ja myöhemmin arvotalojen purkamiseen uudisrakentamisen tieltä. Puretun arvorakennuksen tilalle rakennettiin 7-kerroksinen betonielementtirakenteinen hotellirakennus, joka valmistui vuonna 1979.

Historialliset rakennukset ovat rakennetun ympäristön olennainen osa. Kaupunkirakentamisessa rakennusten suojelua halutaan vastustaa, koska se nähdään esteenä rakennetun ympäristön kehitykselle. Historiallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttäminen on yksi keino edistää kansallista identiteettiä. Rakennukset myös edistävät kotimaista ja kansainvälistä matkailua, koska historia herättää usein nostalgisia muistoja menneisyydestä, mikä on yksi syy ihmisten matkustamiselle historiallisiin kaupunkeihin ja kohteisiin. Myös ympäristöllisestä ja taloudellisesta näkökulmasta on luontevaa säilyttää vanhoja rakennuksia. Rakennuksen säilymisen kannalta on oleellista rakennuksen jatkuva käyttökelpoisuus ja hyödyllisyys.

Parveke pakettiin ja piiloon

Kesällä 2019 purkutöitä Börsin tontilla ei päästy aloittamaan 1970-luvulla rakennetusta osasta, kuten oli suunniteltu, vaan sitä ennen purkukaluston tieltä tuli purkaa Vanhan Börsin terassiparveke. Parvekkeen purun tarkoituksena oli myös ehkäistä sen mahdollinen vaurioituminen työmaatoiminnan aikana.

Vanha Börs ja sen parveke kesäkuussa 2019 (Gljakova 2019).

Terassiparveke on rakennettu 1900-luvun alussa Vanhan Börsin hotellilaajennuksen yhteydessä. Vanha Börs ja sen mukaan myös parvekerakenne ovat suojeltu asemakaavassa. Tästä syystä Turun Museokeskus on ohjeistanut säilyttämään sekä palauttamaan alkuperäiselle paikalle parvekerakenteen alkuperäiset teräsosat ja ensimmäisen kerroksen kahdeksanosaisen lasimaalauksen. Uudelleenrakennetun parvekekokonaisuuden luonne on oltava alkuperäisen kaltainen.

Hamburger Börsin terassiparveke rakennettiin Vanhan Börsin laajennuksen yhteydessä vuonna 1904. Vuosisadan aikana terassiparveke on kokenut lukuisia muutoksia, joista ensimmäiset teetettiin jo muutama vuosi myöhemmin parvekekokonaisuuden valmistumisen jälkeen. Kaikkien noin vuosisadan aikana tapahtuneiden muutosten tuloksena parvekkeen alkuperäiset vanhat teräsrakenteet olivat suurimmaksi osaksi piilossa. Jotta vanhat teräsrakenteet tulisivat näkyville, jouduttiin rakenteista poistamaan noin 20 tonnia rakennusmateriaaleja.

Parvekkeen taideteoksia on säilynyt tähän päivään asti kaksi. Yksi niistä on Willy Baerin tekemä kookas kahdeksanosainen ruusupuuaiheinen lyijylasimaalaus, joka oli ollut paikoillaan 1910-luvulta asti. Toinen taideteos on rakennuksen ulkoseinään maalattu öljyvärimaalaus, joka tuli esille seinäverhoilun purun aikana. Maalauksen taitelija sekä vuosiluku eivät ole tiedossa, mutta taideteos on näkyvillä jo vanhoissa 1930-luvulla otetuissa valokuvissa. Parvekkeella on alun perin ollut enemmän lyijylasimaalauksia, mutta valitettavasti ne on hävinneet vuosien varrella tehtyjen muutostöiden aikana.

Willy Baerin ruusupuuaiheinen lyijylasimaalaus irrotustyön alkaessa (Gljakova 2019).

Ydinkeskustaan perustetulla rakennustyömaalla riitti haasteita alusta asti. Hotellityömaan tontti oli rakennettu suurimmaksi osaksi täyteen, joten varastointialueita ei juurikaan ollut. Puretun parvekkeen edustalla kasvavat parisataa vuotta vanhat kaavoituksella suojellut puut toivat omat haasteensa. Tontista ja sijaintista johtuvien haasteiden lisäksi parvekkeen purkutyö aloitettiin lyhyellä varoitusajalla, joka tarkoitti sitä, että työt aloitetiin suppealla ennakkosuunnittelulla. Koko purkutyöprosessin aikana oli kumminkin huolehdittava siitä, että vanhat sata vuotta paikallaan olleet parvekkeen osat käsitellään ja dokumentoidaan huolella ja kunnioituksella.

Hamburger Börs havainnekuvassa (Schauman arkkitehdit).

Tiivistäen voisi todeta että varsin paljon historiallisia arvoelementtejä on onnistuttu hävittämään edellisten muutostöiden aikana. Radikaaleimmat muutokset on tehty 1970-luvulta eteenpäin, jolloin muun muassa parvekepuolisen seinän aukotus muutettiin ja alkuperäiset ikkunat taidelaseineen poistettiin ja hävitettiin, alkuperäisistä teräsrakenteista poistettiin koristeosat ja parvekkeesta tehtiin kokonaan lämmin sisätila raskailla lasirakenteilla. Alkuperäiseen teräsrunkoon verrattuna parvekkeen alkuperäinen luonne oli suurimmaksi osaksi onnistuttu hävittämään. Muutostyön yhteydessä parvekerakenne tullaan kuitenkin palauttamaan alkuperäiseen muotoonsa.

Mitä pidit artikkelista?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

css.php